Kvinder som Kristi medarvinger

Kvinder som Kristi medarvinger ftg
I [er også] arvinger sammen med dem til den ufortjente gave som livet er. — 1 Pet. 3:7.

Peter mindede kristne ægtemænd om at de og deres hustruer som „Kristi medarvinger“ havde det samme himmelske håb. (Rom. 8:17) En dag ville de begge tjene som præster og konger i Guds himmelske rige! (Åb. 5:10) Salvede kristne hustruer var på ingen måde mindreværdige i forhold til deres salvede kristne ægtemænd.
Og i princippet gælder dette også dem som har et jordisk håb. Både mænd og kvinder i ’den store skare’ vasker deres lange klæder og gør dem hvide i Lammets blod og er med til at lovprise Jehova „dag og nat“. (Åb. 7:9, 10, 14, 15) Både mænd og kvinder ser frem til at opnå „Guds børns herlige frihed“, hvor de vil kunne glæde sig over „det virkelige liv“. (Rom. 8:21; 1 Tim. 6:19) I sandhed en stærk grund til at kristne ægtefæller viser hinanden den ære der tilkommer dem!

"guds sønner" Herremennsket! jalmar
................Ja ja skrive en masse fnidder kan du, og tør du, men tage chancen for en Kvindelig overordnet ligger sgu alligevel langt fra hvad du tør - Da det i den grad ville udstille dig og dine artsfæller i JV som nogle forvirrede neurotiske svæklinge!


J*

Er der dirk
kvindelige ældste hos jer ?

Venlig hilsen, Dirk.