Lægerne selv tør ikke bruge hospitalerne

Lægerne selv tør ikke bruge hospitalerne Hmm...
Men tegner selv forsikringer, for at kunne bruge privathospitalerne. Hvilket er en form for selverkendelse af, at der er for mange inkompetente læger på de offentlige hospitaler og forlange ventetider.

Men det fremmer ikke tilliden til det syge uvæsen, udover måske til de læger, der selv bruger de private hospitaler. De må jo være i besiddelse af en vis minimum af selverkendelse af fagets manglende kompetencer.

hvor... anonym
har du de oplysninger fra. Kan du lægge et link måske så man kunne læse hele artiklen?

Noget værre sludder! Dannevirke
Grunden til at lægerne vælger et privathospital er naturligvis at de er nødt til at få en hurtig behandling, da de har et vigtigt arbejde, som ikke tillader at de er væk i længere tid fordi de venter på en eller anden operation.

Logik for burhøns, ikke?

Gad vide om der slet ikke er nogen i medierne der gennemlæser dagens overskriftforslag før end man bringer sådan noget sludder til torvs!!!

Hvad skulle begrunde de er vigtigere end andre? Hmm...
De er ikke mere værd end andre, og flere af dem er end ikke det papir værd deres eksamenspapir er skrevet på.

Men tilbage til begrundelsen for hvorfor, så er det den manglende tillid til, at de kan få den service man må forvente hører til en kvalitetsbehandling.

Lægerne har den fordel, at kende hospitalerne indefra, og derved kende de stærke og især de svage sider. Dette medfører, at dem der har råd fravælger de offentlige hospitaler, læger eller ikke, men har man råd til, at købe en kvalificeret behandling der sker hurtigt, ja så køber man den.

En stor del af befolkningen har i dag købt sådanne forsikringer i erkendelsen af, at man ikke får de optimale behandlingsmuligheder, hvis ens skæbne overlades til de offentlige hospitaler.

Enkelte læger er gået langt videre, og bærer en gul kadaverskilt om halsen hvorpå der står:

I tilfælde af, at jeg skulle komme ud for et uheld og har mistet bevidstheden, bedes i flyve mig i ambulance fly til universitetshospitalet i Kiel. Min kreditkort oplysninger og police nummer på min private sygeforsikringspolice er:---- Frem for alt vil jeg under ingen omstændigheder køres til Frederiksberg hospital.

Det er hvad jeg selv kender et par læger der har ladet fremstille og bærer den om halsen i gul lakeret metal. Deres bevæggrunde for disse skilte er, deres tidligere ansættelse på Frederiksberg hospital. Det vil de ikke udsætte deres eget helbred for.

Om man kan lide det eller ikke er underordnet, men det er rationelle tanker der gør, at man vælger det man har råd til, og ikke dødens lotterispil som danske hospitaler til dels er, og især i ferietiden, hvor de er affolket med deres ekspertiser, der holder ferie selv.

Jeg har flere familiemedlemmer der har købt ekstra tillægsforsikringer, således de suverænt vælger tid og sted for de bedste eksperter på området. Alene disse tillægsforsikringer har gjort det muligt for to af dem, at bevare førligheden efter trafikuheld. Hvor de selv da de vågnede op i ambulancerne råbte stop kør mig dette hospital, og bed nævnte eksperter om, at operere. Vi har ekstra tillægsforsikringer der gør det muligt. Men ambulanceførerne nægtede og forsatte til nærmeste hospital.

Her afslog lægerne at lade dem køre videre til de krævede hospitaler med argumentet om, at deres liv og førlighed stod på spil. Ja svarede de netop derfor skal det være omtalte hospitaler, så lad den tid gå med kørslen, hellere det end en invalidering på jeres kirurgiskafdelinger, hvor i ikke har den specialekspertise der kræves for, at førligheden genvindes uden men.

De fik gennemtrumfet deres krav ved deres advokater, der overtog forhandlingen med eksperthospitalerne. Læger eller ikke, livet er for kostbar til det offentliges slendrian.

http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=471241