Læs kap. 17 0g 18 Johannesåbenbaringen!

Læs kap. 17 0g 18 Johannesåbenbaringen! KristenTænketank
Betænk 11 september med de 7 tårne, og betænk hvad hvem uhyret som brænder sig selv er,
læs og tænke; bede; og hver ydmyg over for tiden som vi lever i: betænk også på den økonomiske" rednings mand i forn af AntiKrist", måske ikke er så langt væk: JA til politikere præter og andet godtfolk en eksta bønnegruppe. er nok nødvendig, ......

kan ikke se hvad du mener sveland
kunne du ikke forklare dig lidt bedre?

Så er vi to ...... jalmar
´
[:O]


Hilsen

jalmar

Endetiden. Magda
http://www.endetiden.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=42

du bliver nød til at forklare det lidt bedre sveland
for det du kommer med er ikke en forklaring.
hvad mener du med vores tids forhold, har at gøre med at vi er i endens tid?

du bliver nød til at begrunde det, for jeg ser ikke nogle begrundelse i det link du har lagt frem.

Hej Magda Ven af Sandheden
Hej,Magda.

Ja, man kan vel ikke sige at du er en person af mange ord.

Det har altid været menneskenes lod, at søge svar i forhold til ”tilværelsens ulidelige lethed” og den sværhedsgrad der er i forskellen mellem livet som det former sig og så drømmen.

Spørgsmålene der presser sig mere og mer på er Hvem er Vi? Hvor kommer vi fra? Hvad er formålet med vor eksistens på denne planet Jorden? og Hvor går vi hen bagefter?

Det er hvad ”det hele” drejer sig om.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det har der så været givet indtil flere bud på i verdenshistorien som til at begynde med blot handlede om ”at overleve”.

Da menneskene blev talrige og bredte sig over hele jorden udviklede de forskellige kultursamfund deres egen filosofi, som et forsøg på at besvare de spørgsmål jeg har formuleret ovenfor.

Derfor har vi kulture som Ægypten, Assyrien og Babylon og Israel som den grundlæggende åndelige information vi relatere os til og Israels Gud som vi på en måde har annekteret dog i en ”ny version”, nemlig Jesus.

Efterfølgende har Jesu disciple og Apostlene formuleret og forklaret Jesu ord i forholdet til deres samtid og alt hvad de har sagt og skrevet indeholder visioner for fremtiden.

Advarsler, løfter og fremtidsvisioner med henblik på, at besvare de ovenfor nævnte spørgsmål: Hvem er Vi? Hvor kommer vi fra? Hvad er formålet med vor eksistens på denne planet Jorden? og Hvor går vi hen bagefter?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For at få svar på disse spørgsmål og for at kunne forstå visionerne om fremtiden er det derfor nødvendigt, at se tilbage i historien og se hvad den indikerede eller forudsagde.

Samtidig handler det om at leve i nuet, vor dagligdag, ikke blot for os selv, men for hele verdens befolkning. Her presser problemerne sig på og vi ser daglig disse problemer i øjnene.

Derfor er der flere bud på hvordan man løser de problemer og hvad det hele skal ”gøre godt for” og vore ”sammenstød” sker fordi vi i større og mindre grupper mener, at have den bedste løsningsmodel på verdens problemer og svarene på ovenfor nævnte spørgsmål.

Nogle vil blot ”leve i nuet” medens vi andre ser lidt længere frem i tiden nærmest evigheden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er der de asociale, de kriminelle som vi dagligt konfronteres med også her i Danmark, som vi ikke vil ha` og forsøger, at bekæmpe på alle mulige og umulige måder, mest umulige.

Så i den afmagt og den afsky for disse kriminelle bander og kriminalitet i det hele taget har menneskene truet med total krig, Guds krig hvor alle de uønskede bliver dræbt.

I mellemtiden forsøger vi at opdrage, forvandle, stimulere, indrette og straffe for at ”de” om muligt dog kunne omvende sig, forandre sig og blive nyttige samfundsborgere.

Det vil de ikke.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så når vi betragter hele verden og de filosofier (religioner) der i den grad er i kollisionskurs med Bibelen (Kristendommen) både i sin egenskab, men også i det rent praktiske og ”som Kristendommen før er blevet brugt” må vi indrømme, at vi søger en løsning som vi mener at finde i Bibelen og dens profetier.

Her drejere det sig åbenbart om Babylon og dets modbillede, som vi fortolker er ………….?

ANTIKRIST OG SKØGEN http://www.youtube.com/watch?v=1bWeKzMM9qU

Dommen, som Gud fælder over Babylon, kommer med stor hastighed og kraft. I Åb. 18:10 er dommen beskrevet således: ’Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time.’

Og læg mærke til, at dommens redskab er Antikrist og hans ti følge-svende, som byen (skøgen) har redet på indtil da: "Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. For Gud (!) har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført. Og kvinden, du har set, er den store by, som har herredømmet over jordens kon-ger." (Åb. 17:16-18).
Citat slut.

Kommentar:

Nøgleordet er (efter min mening) Antikrist (og hans følgesvende). Antikrist? jo, der ligger jo i selve ordet en åbenbaring af hvem det er. Det er Anti Krist, mod Kristus, mod de Kristne, mod den Kristne filosofi og lære (som det ser ud til, at der er stor usikkerhed om hvad den Kristne filosofi egentligt talt handler om).

Det er AntiKrist.

ADVARSEL.

Herren advarer med stor tydelighed sit folk mod Babylon: "Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager." (Åb. 18:4).

Dette ord er helt aktuelt i disse tider. Vi ser mere og mere klart, at politik, økonomi og religion blandes sammen og skal erstatte den levende tro.

Man vil prøve at bilde os ind, at de store religioner må komme til den erkendelse, at det er den samme gud, man tilbeder.

Der er ingen tvivl om, at man i stigende omfang vil se fællesmøder med repræsentanter fra verdens religioner, og her vil man "harmonisere" bønnen, så alle kan føle sig tilfredse. Og dette tandløse sammenrend vil nyde politikernes gunst – de vil kalde det et positivt bidrag til "globaliseringen". Men den levende Gud er ikke i det, og han ønsker heller ikke, at hans folk skal være i det. Derfor opfordrer han os til at tage afstand fra disse ting og holde fast ved den sande tro.
Citat slut.

Kommentar:

Nøgleordet her er ”Man vil prøve at bilde os ind, at de store religioner må komme til den erkendelse, at det er den samme gud, man tilbeder”.

Jeg kender kun én ”stor religion” der forsøges at vinde indpas i den tesse, at ”det er den samme Gud man tilbeder” og det er Islam.

Godt nok mener muslimerne, at det er snarere omvendt, men set fra et Kristent perspektiv er det Islam der forsøges draget med ind i den Kristne Gudetro.

Lad mig derfor sige det med det samme. Det er ikke samme Gud vi tilbeder. Overhovedet ikke. Det er heller ikke de samme frugter det handler om. Tvært imod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ET NYT BABELSTÅRN

Babylon har ikke ændret sig siden Babelstårnets dage. Hun kan optræde i forskellige klædninger, men ånden er den samme. I dag forsøger man at rejse et nyt babelstårn, sammensat af politik, penge og religion. Grundvolden under dette babelstårn er antikristeligt, og formålet med tårnet er at samle verden under én hat og dermed skabe mennesket et navn.

Men lad os ikke bedrage! Vort mål er Det himmelske Jerusalem, og vejen dertil går ikke via no-get babelstårn. Jesus Kristus er vejen, og vandringen sammen med ham sker i ydmyghed og ad den trange vej. Den babyloniske ånd vil gøre alt for at få os bort fra den trange vej og ind på den brede motorvej. Men mens den trange vej fører til Himlen, ender den brede motorvej i en ørken, hvorfra der ikke gives nogen flugtveje.

Symbol: http://www.youtube.com/watch?v=JkaxfWq7Gr8&feature=related Burj Dubai

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Det er en besynderlig sammenhæng mellem jalmar
´


... ønsketænkning - manglende viden og Tro, du leverer VaS

Hvis jeg skriver verden aldrig har været fredeligere skriver du vel:

ja helleluja stilhed før stormen - Skriver jeg at der er procentuelt færre mennesker der lever på fattigdomsgrænsen i dag end bare for 50 år siden - Fremturer du vel med at grænsen mellem rig og fattig aldrig har værret større - Beklager det er også forkert - selvom andre statistikker siger sådan er det - Så har vi aldrig haft så megen kriminalitet som nu i Danmark Ja - på verdensplan er den efter sigende faldende - Og Danmark er stadig ikke oppe på udlandets niveau - Men det kan man også protestere overfor, for det er der andre statistilkker der siger er vrøvl eller hvad de nu siger -

Uanset hvad man postulerer, er der statistikker fra andre organisationer der siger det modsatte - Jeg skal ikke gøre mig klog på det, jeg ved ikke hvad der er hvad - Jeg foretrækker bare at leve i lyset - selvom jeg som invalid med pension som eneste indtægt burde leve på fattigdomsgrænsen - Problemet med det er bare, at det gør jeg ikke - vi mangler ikke andet end en 2-3 fladskærme og et par BMW'ere i indkørslen til det hus vi heller ikke har og den Lejlighed i Spanien og Tyrkiet vi heller ikke har - Men det gør os da ikke fattige.Men en ting ved jeg, det er at Jesus Kristus også truede med at Endetiden var nær!

Og at de ord også kan og bliver fortolket og forvredes i en uendelighed for det var slet ikke det han mente -
Hvilket en allerhulens masse mennesker alligevel har Truet med lige siden - Jeg tror faktisk ikke samme Jesus nåede at blive Kold, før den første Troende råbte op om at man skulle søge GUD NU, for Endetiden var nær!

Folk er sgida rigtig dygtige til at Spå -
Problemet er bare, at det aldrig er om fremtiden!


Med venlig hilsen

jalmar

Og en ny jord skal fremstå. sveland
http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/10/13/your-cassini-awesomeness-for-today/

så nu behøver du barre og sætte dig ned og vente, ven af "sandheden!"
så kommer det alt sammet lige om lidt.
og spild nu ikke tiden, med at grise dine tanker til med porno blade, eller druk.
bare sid og kik ud af vinduet, se hvordan skaberværket udfolder sig.
så kommer jesus, lige om lidt, og henter dig.
du skal heller ikke spisse, for det er jo at tage mad fra andre der også er sultne, og hvor er næste kærligheden i det?
du har din næste verden klar for dig, det har de andre jo nok ikke.
så bare sid og slap af, med hænderne nede i skødet.
du kan eventuelt sove lidt, bede lidt.
og håbe på at det hele snart sker.

v18 Ve dem, der længes efter Herrens dag! Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Amos' Bog kap 5

jeg skriver kun facts. Ven af Sandheden.
Hej jalmar,

jeg vil sige det på denne måde.

Når millioner af børn dør hver dag af sygdomme og underernæring og når kvinder dør af svigt og når ældre bliver presset til selvmord.

Når andre millioner af ufødte, men levedygtige børn dræbes med god samvittighed og din og again godkendelse, så er det for mig en verden i opløsning.

Når verden er i krig og mennesker lever på nødhjælp og når Islam dræber millioner af mennesker hver dag så er det for mig "for meget".

Så er det en verden der er præget af stor "fattigdom" og åndeligt armod. Så føler jeg bør gøre noget.

Når så samtidig verden er i økonomisk krise og landene er nær bankerot så er der noget fundamentalt galt. Så jeg beder ikke dig gøre noget og jeg beder ikke dig om råd.

Jeg kender folk der giver alt for at hjælpe. Disse mennesker er mit forbillede og jeg forsøger, at leve op til deres standart.

Jesus var én af dem.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Jord Ven af Sandheden
Hej Sveland,

Nu skal vi nok holde en sober debattone og jeg vil derfor ikke gå i detaljer med dit indlæg. Imidlertid skriver du af én eller anden grund følgende:

”……….så nu behøver du barre og sætte dig ned og vente, ven af "sandheden!" Citat af Sveland slut.

Svar:

Det er skuffende for mig dersom jeg har givet dig det indtryk.

Du skriver videre: ” og en ny jord skal fremstå”? jeg ved ikke lige hvad du mener, men iflg. din henvisning til Saturn springer vi vist lige over i et andet emne.

Saturn er muligvis stadig i proces. http://topics.nytimes.com/top/news/science/topics/saturn_planet/index.html

Jeg vil derfor sige tak for din indsats.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

kære ven af sandheden sveland
Jeg syndese ikke om din debat tone.
og det du gerne vil have ud af bibelen.

for det for mig lader til at du har forelsket dig i fordommende i at kunne pege fingre af homoseksuelle og fordømme dem for det, og folk der er ateister, har du åbenbart også nogle fordomme imod.
som jeg ikke kan se nogle grunde til.

Så hvad er så ordenligt moral? Det er at kunne respektere andre som de er.
og det syndes ikke at du gør, med dine fordomme.

beklager, de hårde ord.

betyder intet Ven af Sandheden
Hej sveland,

"hårde ord"? betyder intet. Du har lov at skrive og mene hvad du vil og hvad du ønsker for en verden er din version og dine tanker, ikke mine.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Prøv at få styr på din viden VaS ... jalmar
´


... Igen denne besynderlige sammenhæng mellem fakta og drømme -

Problemet er, at godt nok erklærer du fakta - Men du mangler grundlaget for samme ...

... Dør et barn - dør der et barn for meget JA ◙ er der TO børn og det ene dør er
det 50% ◙ Dør en ud af hver fjerde er det 25% ◙ Et parameter du glemmer i dit brok!


.... VaS skriver:
Når så samtidig verden er i økonomisk krise og landene er nær bankerot

.... SVAR:
Prøv at få noget styr på din viden VaS - Island er i Krise JA - Og ?


Venlig hilsen

jalmar

hvor styre vi hen? Ven af Sandheden
Jeg har skam ikke noget at brokke mig over for mig selv, men jeg skrev:

"Jeg kender folk der giver alt for at hjælpe. Disse mennesker er mit forbillede og jeg forsøger, at leve op til deres standart. Jesus var én af dem."
Citat af Ven med Sandheden slut.

Kommentar.

Det mener jeg er hvad vi alle burde og skulle.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.