Løntilskud &aktivering????

Løntilskud &aktivering???? Læder Susie kbhn
Det er joi mærkeligt ,at firmaerne skal have løntilskud og folk i aktivering ,når de ligesom skriger på arbejdskraft ,men det er jo også den borglige regerin,s venner *HE*HE*

løntilskud anonym
Hvor har du ret, løntilskudsjob fjerner jo også ledige fra statistikken over ledige, d.d ca 138000 arbejder med løntilskud, forstå det hvem der kan, fuld beskæftigelse, mangel på arbejdskraft, hvem er det man skal overbevise? og om hvad? Det er politik når politik er værst, dem der er i arbejde tror selvfølgelig på regeringens tal, og det er jo dem politikerne prøver at overbevise om den lave arbejdsløshed, tænk før du sætter dit næste kryds

Det er fordi et Attila
firma helst skal give overskud. For at et firma skal give overskud, skal der dygtige medarbejdere til. De fleste som kommer med løntilskud fra kommunen, er dem som ikke har ret meget at byde på, og derfor et tvivlsomt om de indgår i kategorien "dygtige medarbejdere". Ved at give dem løntilskud, får man virksomheder som ellers ikke ville have taget dem ind, til at tage dem og se om de kan bruges i firmaet. Hvis de kan bruges kan de blive fastansat.

Dvs. løntilskud er altså en måde at få skubbet personer ud i arbejde og give firmaerne en "lyst" til at tage dem.

Selv om der i disse tider er mangel på arbejdskraft kan det ikke betale sig for firmaerne at tage hvem som helst ind. -En "dårlig medarbejder" kan sagtens være dyere for firmaet end at mangle en person. -Med de store udgifter der er til lønninger og diverse ekstraomkostninger, er det en fin balance at vælge/fravælge de rigtige personer til firmaet... derfor er løntilskud en posetiv ordning.

Derudover koster det ikke det offentlige noget særligt at sende en person ud med penge i baglommen, da det offentlige i mange tilfælde ellers skulle have givet personen kontanthjælp e.l.

Det giver ingen mening at beskylde firmaerne for at være hyklere, når de ikke tager hvem som helst ind, selv om de skriger på arbejdskraft... et firma skal altså give overskud!

Rørt til tårer Zigu
Over hvor hårdt de stakkels virksomheder har det-huuuuuhhh.... De skovler sgu penge ind- og betaler ikke en skid i skat- sølle 9 % af statshusholdningen kommer fra virksomhedsbeskatningen. Og ved du hvad- kunne de få lov til at importere billig arbejdskraft- uanset hvorfra- så gjorde de det gerne- men selvfølgelig skulle vi skatteborgere jo selvfølgelig betale for sprogundervisningen- de stakler har jo ikke råd- det skriger sgu til Himlene

Det eneste ansvar Attila
et firma har er ansvaret over for sin egen eksistens.

...og derfor skal de have modspil Anonym
Fordi ellers går de hen og bliver alt for asociale og ubehagelige at være i. Her har vi allerede overenskomster mv.

Det modspil giver VK-regeringen dem ikke. De skal f.eks. ikke frit have lov at importere østarbejdere før de har brugt de kvalificerede danskere der er derude.
Det er iøvrigt langt fra alle ledige der er resourcesvage. Der er en hel del ledige er akademikere hvor der er stor arbejdsløshed inden for deres fag. Kan man gennemføre et universitetsstudie og bestå sit speciale, så kan man også bestride en form for job. Virksomhederne må til at tænke kreativt. Hvad kan vi bruge denne her ledige cand. mag. eller ingeniør til. Det kræver at de skal tænke i nye baner, men erfaringen viser at det som regel er en succes for både virksomheden og den ledige akademiker.

Men virksomhederne må presses lidt engang imellem.

Så er der desværre også de her gængse samfundsøkonomiske modeller der siger at det er godt med arbejdsløse så lønnen kan holdes nede, da virksomhederne bare kan tage en ny ind hvis deres medarbejder er utilfreds med lønnen. Den er svær og jeg har ikke dannet mig en endelig mening om hvad jeg skal synes om. Men jeg ville ønske at det kom mere frem at det forholder sig sådan, så man undgår hele tiden at skulle høre på de her tåber der mener at arbejdsløse er nasserøve og at bistandshjælpen skulle afskaffes.