Løsesummen betales

Løsesummen betales traellen
Det stod endnu tilbage for Jesus at fuldføre sit værk som genløser. På trediedagen efter sin død oprejste Gud ham fra de døde. (Apostelgerninger 3:15; 10:40) Med denne skelsættende handling belønnede Jehova sin søn for hans trofaste tjeneste og gav ham mulighed for at fuldføre sin opgave som yppersteptæst og genløser. (Romerne 1:4;
1 Korinther 15:3-8) Apostelen Paulus forklarede hvad der skete: "Men da Kristus kom som ypperstepræst ... gik han, nej, ikke med blod af bukke og tyrekalve, men med sit eget blod, én gang for alle ind på det hellige sted og skaffede os en evig udfrielse. For Kristus gik ikke ind på et helligt sted som er gjort med hænder og som er en kopi af virkeligheden, men ind i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person til bedste for os."
(Hebræerne 9:11-12, 24)

Kristus kunne ikke tage sit bogstavelige blod med til himmelen. (1 Korinther 15:50) Men han tog dét med som blodet repræsenterede: den juridiske værdi af sit opofrede fuldkomne menneskeliv. Han trådte derefter frem for Jehova og overbragte ham formelt værdien af sit liv som en løsesum for den syndige menneskehed. Tog Jehova imod dette offer? Ja. Det fik man bevis for på pinsedagen i år 33 da den hellige ånd blev udgydt over omkring 120 disciple i Jerusalem. (Apostelgerninger 2:1-4) Skønt denne begivenhed i sig selv var betagende, var dette dog kun begyndelsen til de storslåede virkninger man senere skulle komme til at se af at løsesummen var betalt.

Hav en god dag.
______________

Apostelgerninger 2:1-4:
"Da nu pinsedagen var begyndt var de alle samlede på det samme sted, og pludselig lød der fra himmelen en støj ligesom af en voldsom vind der kom farende, og den fyldte hele huset hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem og fordelte sig, og der satte sig en på hver af dem, og de blev alle fyldt med hellig ånd og begyndte at tale på andre tungemål, sådan som ånden lod dem udtrykke sig." -----> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Til Orientering..................... jalmar
...................For det første, er det læge siden det har været pinse, og endnu længere til den kommer igen, men du kan selvfølgelig ikke gøre for, at du er lidt sen i optrækket!

Dernæst, så eksisterer "Jehova gud" ikke, det vil sige, selvfølgelig eksisterer begrebet "Jehova gud", men kun som et Begreb og kun som begrebet Afguden "Jehova gud", for afgudsdyrkerne i Vaggtårnets Økonomiske Jerngreb om sine stakkels medlemmer, som dette Vagttårnsselskab med held, er ved at få Bombet kundskabsmæssigt tilbage til 1800-tallets Victorietid!

Bevis 1:)

http://www.religion.dk/religionsdebatten:ktg=kristendom:aid=264786

Bevis 2:)

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=725664


Stakkels børn i Jehovas Vidner!

Bevis 3:)

http://www.freeminds.org/psych/kidphob.htm


Med venlig hilsen

jalmar