Landsbyggefonden bestjålet

Landsbyggefonden bestjålet Svigersønnen
Vk og R har lagt stemmer til at stjæle lejernes opsparing til vedligehold af bygninger og boliger.
Så nu stiger huslejen for mange lejere, fordi deres penge er tyvstjålet. Hvem pokker kan finde dette rimeligt?
Man tar fra de fattige og gir til......
Sådan er deborgerlige.

du glemmer at eriksen
skrive om, hvad pengene de tager ud bliver brugt til, det tror jeg du bevist har gjort!!

De bliver rodvad
brugt til Bent Bentsens drøm om nye boliger til private bygherrer.

ja ja ja ja
Hey de almennyttige boliger er opført med tilskud fra staten...

Alle byggerier rodvad
bliver opført med støtte fra staten, de almennyttige får et tilskud for at kunne genhuse dem samfundet er forpligtet til genhusning. Regeringen har også hævet skatter og afgifter for boligselskaberne. De skal nu betale moms af viceværtens arbejde.

Øh Bøh - er det et argument? Anonym
Skibsværfterne og landbruget og ikke mindst de private ejerboliger har jo også modtaget stor støtte via skattesystemet. Den støtte kræver staten ikke tilbagebetalt.

Borgerlige advarer regeringen Anonym
En stribe borgerlige profiler advarer nu deres egne partifæller i regeringen imod fortsat at snuppe lejernes milliard-indbetalinger fra Landsbyggefonden. De frygter, at regeringens kurs vil udsulte den almene boligsektor i en sådan grad, at der ikke bliver penge nok til de fornødne renoveringer og indsatsen mod ghettoisering.

Det skriver bladet Boligen, som udgives af Boligselskabernes Landsforening. Blandt regeringens kritikere er de konservatives næstformand, Mads Lebech, KL-formand Erik Fabrin (V), Høje-Taastrup-borgmester Michael Ziegler (K) og tidligere finansminister, Palle Simonsen (K), der i dag er formand for regeringens rådgivende organ, Ældreboligrådet.
Dermed øges presset på socialminister Eva Kjer Hansen (V), der hidtil mest har skullet forsvare sig mod protester fra boligbevægelsen selv. Ministeren offentliggjorde for nylig en rapport, der står i lodret modstrid med planen om fortsat at snuppe lejernes penge.
Regeringen har i sit forslag til finanslov for 2007 lagt op til at tage 3,1 mia. kroner af lejernes indbetalinger over fire år. Siden 2002 har regeringen allerede beslaglagt otte mia. kroner. Formålet er at finansiere nybyggeri, som hidtil har været en statsopgave.