Lang dagpengeperiode er en fordel..

Lang dagpengeperiode er en fordel.. m35kbh
Så går arbejdsgivere og regering igen i gang med at prøve at underminere grundlaget for den fleksible arbejdsmarkedsmodel i Danmark. De vil skære dagpengeperioden ned med flere år, men uden at give noget igen.

Tror de selv på at fagforenngerne bare står bagefter og siger 'fed ide'? Eller vil fagforeningerne mon så kræve længere opsigelsesvarsler og anden sikkerhed i ansættelsen? Selvfølgelig det sidste.

Så hvis regeringen gør, som den siger, så lander vi i tyske&franske tilstande, hvor arbejdsgiveren nærmest gifter sig med de ansatte for livet, fordi al social sikkerhed er bundet op på ansættelsen og ikke på et offentligt sikkerhedsnet Og det giver ledighed. I frankrig er ledigheden små 10% - simpelthen fordi ingen arbejdsgiver skal nyde noget med at ansætte folk, hvor de hænger på en forpligtelse langt ud i en usikker fremtid. Så hellere den nuværende danske model, hvor det både er nemt at hyre og fyre. Især i krisetider, hvor det er ekstra risikofyldt at investere i nye arbejdspladser.

Se evt. en uddybing her- http://www.ma-kasse.dk/1A7BDA80-9FC6-4F9B-881F-E2CE877019B4.W5Doc?id=21C73644-FB07-457E-B582-89DC7A18D968

Lang og lang Blablabla
Hvor lang skal den være ? Jo længere folk er på dagpenge, jo dårligere bliver deres arbejdsevner. Tværtimod skal perioden ned, og så skal satsen op for de højtlønnede, der stort set ikke er dækket pt.

Satsen skal vel op for alle Sober
- Hvis dagpengeperioden (altså forsikringsperioden) nedsættes så må det vel betyde at præmien også nedsættes tilsvarende eller ydelserne kapitaliseres, så man modtager ca det dobbelte.

Eller er det bare rigtig hjortsk?

Synes 7 år er passende.. m35kbh
Des mindre ansvar arbejdsgiveren hænger på des nemmere at hyre og fyre. Det er sandt at des længere folk er ledige , des dårligere bliver deres arbejdsevne, men det har jo ikke noget med dagperiodens længde at gøre, hvor længe man er ledig - forudsat man er aktiv jobsøgende, som langt de fleste jo er.

Det er de færreste som fx gider tage en universitetsuddannelse med henblik på at fise den af resten af livet.Man vil jo gerne bruge den og udvikle sig. Problemet med de nuværende langtidsledige er snarere at der ikke er jobs til dem som matcher deres kvalifikationer. Fx står arbejdsgiverne ikke i kø, hvis man først har rundet de 50 etc.

Du har helt ret... m35kbh
Ydelserne bør da så fordobles eller præmien halveres, hvis man pludselig kun får det halve for den. Men tror ikke det er regeringens ide. De vil da skide lønmodtagerne et stykke - gælder bare om at gøre helvede hedt for de mest udsatte som sædvanligt.

lang eller kort dagpengeperiode snart ledig igen
Jeg tror, at dagpengeperioden på p.t. 4 år er nogenlunde passende.

Det vil ikke skaffe flere i arbejde at skære perioden ned. I stedet for, synes jeg, at der burde gøres meget mere i begyndelden af den enkeltes ledighedsperiode for at skaffe vedkommende i arbejde igen. Hvis man ikke selv har fundet nyt arbejde efter 3 mdrs. ledighed, skulle der sættes massivt ind med EFFEKTIVE uddannelsestilbud eller relevante mix mellem arbejdskraft søgende virksomheder og den ledige arbejdskraft.

Ikke som i dag, hvor du bare bliver sendt på det ene jobsøgningskursus efter det andet og ellers bare bliver tjekket, om du nu sender dine 4 ansøgninger om ugen.

Hvis ikke Jobcentret ved, hvilke brancher, der til hver en tid har underskud af arbejdskraft, så de ledige kan ledes hen til relevante uddannelser/kurser, hvem ved det så? Det er spild af den lediges tid igen og igen at blive sendt i aktivering i virksomheder, der alligevel ikke er indstillet på at fastansætte den ledige bagefter. Der er alt for mange firmaer (måske især det offentlige), som spekulerer i job med løntilskud og lignende ordninger. AFSKAF det og giv den ledige en reel chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen i et ustøttet arbejde!

Selv er jeg efterhånden desperat, og søger HVADSOMHELST, også hvis jeg skal sætte min søn sammen af 3-4 forskellige jobs for at nå op på nogenlunde fuld tid (=fuld løn).

Stigende arbejdsløshed Bajo
Jeg tvivler på at regeringen får opbakning til at skære dagpengeperioden med 2 år.
Pt er ledigheden stigende. Bare siden igår er antallet af CVer på jobnet steget med ca 1000.

Jeg hører efterhånden om mange som har fået en fyreseddel. Ikke lige nu, men fra december - januar.

Bajo

Man skal ikke have a - kasse understøttelse i flere år. mandaabenraa
Man skal ikke have kontanthjælp i flere år uden aktivering.

En kortere understøttelses periode , og så en højere understøttelse , må da være noget der er positivt.
Man skal så ikke kunne gå fra a kasse understøttelse , og så på kontanthjælp. Er det helt umuligt at få et overenskomst arbejde , bliver a - kasse tiden forlænget.

Det må da være en fordel for mange mennesker , at få en højere understøttelse , og så meget hurtigt få tilbud om aktivering.

Er 7 år på støtten passende ? mandaabenraa
[:/] ?

Nu skal vi ud på arbejdsmarkedet , der er mangel på arbejdskraft. Rigtig mange arbejdsgivere kan ikke få ansatte , mange nyansatte kommer fra andre lande.
Ledige stillinger vil man ikke have , fordi det giver en for lille løn ( henviser til strejken vi har haft ) - gode faste stillinger , med en overenskomst og frynsegoder. Trykhed i ansættelsen.Der er penge til flere ansættelser , men ikke nok ansøgere.

Det med dem over 50 år passer ikke , de er på arbejdsmarkedet , og det er nye oplysninger fra internettet.

Kloge mennesker siger , at over et halvt år som arbejdsløs , KAN være invaliderende.

Selv om at der er en meget stor arbejdsløshed som vi HAR haft , og muligvis får igen. Er der mange muligheder for at blive aktiveret . Der er tilskuds arbejde , de lavede projekter under den store arbejdsløshed. Der var mange ledige stillinger på AF.

7 år på understøttelse , det er da fordi man ikke ønsker , at være på arbejdsmarkedet.