Lavere skat - flere højtuddannede

Lavere skat - flere højtuddannede Jonathan
Sånn er det. Eller hvordan?

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/10/31/065810.htm

Topskatten påvirker ikke de højtlønnede Bimmer ILP
De fleste højtlønnede sætter mange penge ind på
en pension, og har ofte rentefradrag på fast ejendom.
Så de kommer aldrig til at betale topskatten. Derfor
er Cepos påstand temmelig tynd i kanten...

Direkte forkert. punto
Man udddaner sig efter sine ønsker for videre virke i dette samfund.

På sin vis også efter lønnen, men at lavere skat skulle give flere højtuddannede er jo en direkte teori, og slet ikke dokumenteret.

Hvem tror selv på, at kommende studenter kun gider at tage studentereksamen, og så stoppe alene pga. skattetrykket her i Danmark.

Man uddanner sig efter evner og ideologi - ikke efter at få så mange penge i posen som muligt.

ikke kun penge giver status Mr Magoo
Men mange af de rige behøver ikke have de store uddannelser,
bare deres ansatte har det!

Vrøvl Topskat
Nu hjælper rentefradrag ikke en døjt på topskatten - rentefradrag er kun et ligningsmæssigt fradrag, og har dermed kun ca. 30% i værdi.

Selvfølgelig betyder topskatten noget for de unges valg. Ikke valg af uddannelse, for den tager man efter lyst og evner - men topskatten betyder, at flere unge forlader landet. Og det er et kæmpeproblem.

Væk med lilliputdanmark Ægte dansk
De høje skatter skræmmer dygtige udlændinge væk og gør at virksomhederne ikke kan tiltrække dem. Istedet flytter virksomhederne så deres produktion og udviklingsafdelinger til udlandet. Danskerne har sammenlignet med udlandet færre højtuddannede og lavere arbedjstid. Det giver lavere velstand, men det er ligegyldigt for DF. DF'erne vil have at Danmark bliver et museum hvor deres vælgere kan gå rundt og ligne landsbytosser med træsko og en smøg i munden og så tror de at turisterne gider at komme til Danmark og se på dem.

Du snakker udenom Bimmer ILP
Jeg er godt klar over at rentefradraget ligningsmæssigt kun
er 30%, men det gælder ikke for indbetaling til pensioner.
Desuden skal du passe meget på med kun at bruge skatten som
parameter. I andre lande er skatten lavere, men leveomkostningerne
meget højere. Desuden mangler de højstlønnede ikke noget, men
det gør de laveste lønnede. Udligningen er med til at skabe rimelig
fred og ro, så vi kan gå i fred om aftenen. Det skulle nødig ende
med, at vi skal betale for sikkerhedsvagter.

De unge forlader landet, fordi de ikke villige til, at betale for
fremtidens forkælede pensionister. Hele efterkrigsgenerationen
bliver en stor byrde, for de resterende skatteydere i Danmark.
De vil have privathospitaler og finder sig ikke i småskavanker mv.

Jeg har selv betalt topsskat, og har aldrig haft noget imod det.
Jeg regulerede min indtægt ved, at holde lidt mere fri end andre.
Det er en af fordelene ved at være højtlønnet. De er i forvejen
stresset pga. en 50-60 timers arbejdsuge, så frihed er guld værd!

Det er nemlig rigtigt Bimmer ILP
Det gælder de rige, der er født med en guldske i munden.
Resten bliver nød til at have et forretningstalent, eller
tage en højere uddannelse. For det er de færreste der
vinder i Lotto.

Inden det udvikler til en selvstændig tråd dulkis
http://www.topdanmark.dk/content/index.php?ID=861

Når den mulighed er udnyttet så tegner du en ratepension.
Du bestemmer selv størrelsen af dine indbetalinger til ratepensionen. Du vælger også selv, om du vil betale en årlig præmie eller et indskud, når du har økonomisk overskud eller behov for et skattefradrag.

Du kan opnå et skattefradrag på helt op til 59 % af dine indbetalinger til opsparingen. Desuden kan du overføre uudnyttede fradrag til næste år eller til din ægtefælle.

Jo mere du indbetaler, jo mere vil du få udbetalt, når du går på pension. Dog skal du være opmærksom på, at der er nogle særlige fradragsregler, hvis du indbetaler til ordningen i mindre end 10 år.

Med den højteknologiske revolution Røde Orm
er der ikke brug for så mange højtuddannede mennesker her i dette lille rige,
som i deres griskhed vil have flere og flere penge.
Men vi kan ikke udrydde alle folkeskoleofrene, for så forsvinder det indre marked!
Vi blev ovenikøbet nødt til at importere bunker af fanatiske gedehyrder for at redde boligspekulanternes matadorspil.
Hvis man vil udnytte turismen, må vi beholde de små lokale egenskaber som turisterne venter af os såsom kyser og træsko stegt ål og hjemmebrygget Øl.
Hvis vi bliver for globaliserede kommer vi til at afvige fra det H C Andersenske som de venter at finde her.
Så ud af storbyerne med alle uproducerende og ud på landet med dem i små landsbyer med hvidkalkede huse med stråtage og små skæve snævre stenbelagte men renskurede gader ligesom i Spanien, det er jo det turisterne gerne vil se, efter at de er blevet trætte af at glo på den lille havfrue og Christiania som bliver kedeligere og kedeligere efterhånden som de river alle alternativer ned og forbyder salget af hash.

hvis man så går hen og kreperer Røde Orm
på grund af stress, før man kan benytte sig af sit gyldne otium, bliver bankerne, forsikringsselskaberne og de rige aktionister, rigere og rigere, så det er jo som det skal være.
Hvad der er dårligt for nogen er godt for andre.

Det gode konservative eksempel rodvad
kan du se i Grækenland, de har den lave topskat og lave uddannelse og den stor forskel rig og fattig.

Glem dine ratepensioner Ægte dansk
De blive blot sat i værdieløse flexobligationer med en latterlig rente under inflationen og i øvrigt bliver de beskattet ligesåhårdt ved udbetalingen.

Topskatten skal væk og så kan folk selv bestemme hvad de vil bruge deres penge til.

Hvor er du da plat Ægte dansk
Udviklingen kræver flere med højere uddannelse eller faglærte kundskaber.

Tarmrensernes tid er forbi.

Det er ikke korrekt Ægte dansk
Hvis det var korrekt skulle alle have den samme løn. Danskerne uddanner sig mindre og dårligere end andre lande vi kan sammenligne os med. En af grundene er de høje marginalskatter som kun er indført pga den danske smålighed og jantelovsmentalitet.