Lever vi VIRKELIG i de sidste dage?

Lever vi VIRKELIG i de sidste dage? traellen
Udviklingen er med til at vise os at vi lever i det Bibelen kalder "de sidste dage". Skrifterne forudsiger nogle begivenheder som ville finde sted under "afslutningen på tingnes ordning". (Mattæus 24:3) Bibelen taler også om en holdningsændring og om hvilken adfærd der skulle kendetegne mennesker der lever i "de sidste dage.
(2 Timoteus 3:1)

Verdensbegivenhederne, samt folks opføsel og ændrede karakteregenskaber, viser at vi lever i de sidste dage, og at Guds rige snart vil medføre evig lykke for dem der elsker Gud. Lad os begynde med noget af det som Jesus sagde ville kendetegne de sidste dage.

"Nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordsklv det ene sted efter det andet," sagde Jesus og tilføjede: "Alt dette er en begyndelse til veer." (Mattus 24:7-8) Lad os undersøge hvad "alt dette" står for.

I det forrige århundrede blev et stort antal mennesker dræbt i krige og som følge af etniske stridigheder. I en rapport fra Worldwatch Institute siges der: "Der var tre gange så mange krigsofre i [det 20.] århundrede som i samtlige krige fra det førstewtyårhundrede til 1899." Jonathan glover skriveri sin bog HUMANITY-A Moral History of of the Twentieth Century: "Man anslår at der i perioden fra 1900 til 1989 er blevet dræbt 86 millioner mennesker.... Antallet af døde i det 20. århundredes krige er af en størrelsesorden som er svær at forestille sig. At nævne et gennemsnitstal af døde ville ikke give det ande billede, for cirka to trediedele (58 millioner) blev dræbt i de to verdenskrige. Men havde disse dødsfald været fordelt over hele perioden, ville krig have dræbt omkring 2500 ofre om dagen, det vil sige over 100 mennesker hver eneste time i 90 år." Tænk hvilken sorg og smerte det må have forårsaget for de millioner af mennesker der mistede deres venner og slægtninge.

Også hungersnød er et af kendetegnene for de sidste dage, og det til trods for at verden producerer massevis af fødevarer. Forskere gør opmærksom på at fødevareproduktionen i de sidste 30 år er steget hurtigere end befolkningstilvæksten. Ikke desto mindre er der store områder med fødevaremangel fordi mange ikke har tilstrækkelig jord til at kunne dyrke afgrøder, eller penge nok til mad. I mindre udviklede lande må cirka 1,2 milliarder mennesker klare sig for en indtægt på en (US) dollar eller mindre om dagen. Hovedparten af dem, omkring 780 millioner, lider af kronisk sult. Verdenssundhedsorganisationen anslår at underernæring og fejlernæring er en af hovedårsagerne til at der hvert år dør over fem millioner børn.

Hvad kan man sige om de forudsagte jordskælv? Ifølge USA's geologiske institut har der siden 1990 i gennemsnit været 17 jordskælv om året som var kraftige nok til at beskadige bygninger. Jordskælv som var kraftige nok til at jævne bygninger med jorden, er gennemsnitlig forekommet én gang opm året. En anden kilde siger: "Jordskælv har kostet hundredtusinder af menneskeliv de sidste 100 år." En af grundene hertil er at der siden 1914 er opstået mange storbyer i jordskælvszoner.

"Der skal være tilfælde af pest det ene sted efter det andet," sagde Jesus. (Lukas 21:11) I dag er lægevidenskaben længere fremme end nogen sinde før. Alligevel plages menneskeheden fortsat af både nye og gamle sygdomme. Et dokument fra U.S. National Intelligence Council oplyser: "Tyve velkendte sygdomme - deriblandt tuberkulose, malaria og kolera - er siden 1973 dukket op igen og har spredt sig geografisk, ofte i mere ondartede og medicinresistente former. Mindst 30 hidtil ukendte sygdomsfremkaldende smitstoffer er blevet identificeret siden 1973, deriblandt hiv, ebola, hepatitis C og nipaf-virus, for hvilke der ikke er nogen helbredende behandling." Ifølge en rapport fa Røde Kors dateret den 28. juni 2000 var antallet af døde som følge af smitsomme sygdomme i 1999 omkriing 160 gange større end antallet af døde på grund af naturkatastrofer.

"Den tiltagende lovløshed" er endnu et bemærkelsesværdigt tegn på de sidste dage. (Mattæus 24:12) De fleste steder på jorden tør folk ikke forlade deres hjem uden at låse, og de føler sig utrygge på gaden om aftenen. Og hvad med forureningen af luften, vandet og jorden - som ofte finder sted fordi lovene ignoreres! Også dette er en opfyldelse af Bibelens profetier. Åbenbaringens Bog taler om Guds fastsatte tid til at "ødelægge dem der ødelægger jorden". (Åbenbaringen 11:18)

Det er tydeligt at Jesu profeti om "de sidste dage" opfyldes nu.

Med bind for øjnene Sandheden
Der har altid været krige, der har altid været hungersnød. Satans vidner har siden sektens oprindelse troet at det var tegnet på at deres gud satan (Jehova) kom og udraderede mennesket. De har sågar fundet nogen årstal, hvor denne genocide skulle have fundet sted. Alle disse forudsigelser har fejlede, og hjernevasken fra JV sektens side forhindrer medlemmerne i at tænke klart nok til at erkende at deres verdensopfattelse er gået helt galt i byen.

Troen på Jehova er i sandhed lig dumhed.

Jorden er flad. Janus G.
Det stod der også i biblen, indtil det blev klart, at den ikke var det.

Bibelen siger at jorden er rund, Janus. ftg
Det var MENNESKER der troede at jorden var flad. Bibelen siger oven i købet at jorden svæver frit i rummet, at den hænger på intet.

"Han udspænder norden over det tomme,
hænger jorden på intet," (Job 26:7)