Lot og set

Lot og set Anonym
Jeg har et par spørgsmål vedr. kristendommen.

I 1. mosebog står der at adam og eva var de eneste på jorden, foruden deres søn set ( ved ik om stavet korrekt )

set fik også børn - men med hvem, når moderen var den eneste kvinde?

Lot mister sine svigersønner - derfor sørger han selv for at få sit navn bragt videre, hvad kalder man nu det?

Læs videre sebl
er kommer meget saftigere beretninger længere inde i bogen....

Personligt tolker jeg det somom der fandtes en masse mennesker der hvor Kain drog hen, ligesom der var en fin kone til Set.

Den historie med Lot er en rigtig god historie. Der kommer også en god en med Noa senere - medens du skal meget længere ind i Bibelen før de rigtige saftige historier dukker op.

Videre står der jirene
(1 Mosebog 5:3-4) Og Adam levede så i et hundrede og tredive år. Da blev han fader til en søn der lignede ham og var i hans billede, og han gav ham navnet Set. 4 Og Adams dage, efter at han var blevet fader til Set, blev otte hundrede år, og imens blev han fader til sønner og døtre.

Så Adam og Eva fik mange børn foruden Set.
Kain kunne derfor have valgt en søster eller niece til kone. Dengang var man jo nærmere fuldkommenheden, og derfor var der ikke nogen sundhedsrisiko for afkommet af blodsbeslægtede forældre.

M.h.t. Lot tyder det på at grunden til at hans døtre søgte at drikke faderen beruset var at de udemærket var klar over at han ikke ville være gået med til at have kønslig omgang med dem i ædru tilstand.
Som omstændighederne var, følte de imidlertid at dette var den eneste måde hvorpå de kunne forhindre at Lots slægt uddøde. De var fremmede i landet, og der fandtes ingen af deres egne som de kunne gifte sig med og således bevare slægtslinjen. Vi må også tænke på at Lots døtre havde boet blandt de moralsk fordærvede indbyggere i Sodoma. I betragtning af disse faktorer ville det ikke have været vanskeligt for dem at retfærdiggøre deres handlemåde over for sig selv.

Men hvorfor forekommer beretningen i bibelen, kunne man spørge?

Den er med for at vise hvilken forbindelse der var mellem moabitterne og ammonitterne og de efterkommere af Abraham som jo var israelitterne. Da Lot var Abrahams nevø, var israelitterne beslægtet med moabitterne og ammonitterne, der nedstammede fra de to sønner Lot fik med sine døtre. (1 Mos. 11:27) Senere blev dette slægtskabsforhold bestemmende for Israels optræden over for moabitterne og ammonitterne. Da israelitterne for eksempel overtog landet øst for Jordan, sørgede de omhyggeligt for at følge Jehovas befaling om ikke at forgribe sig på ammonitternes og moabitternes land.

Er der noget der får en til at tro at den beskrevne handlemåde eventuelt billiges af Gud?

Første Mosebog, kapitel 19 fortæller blot hvad der skete, uden at kommentere hvorvidt Gud billigede eller misbilligede at Lot to gange begik blodskam i beruset tilstand. Men senere i Bibelen vises det tydeligt og mange gange at Gud fordømmer drukkenskab.
I sin lov til Israel nedfældede Gud også et klart forbud mod blodskam. Straffen for at overtræde loven om blodskam var døden. (3 Mos. 18:29)
Selv om Lot og hans døtre ikke var underlagt Loven, var de alligevel klar over det upassende i at have omgang med sin egen fader.

Lot kaldes også 'en retfærdig mand' i Andet Petersbrev 2:8
Det var ikke fordi Gud billigede at han drak sig beruset, og heller ikke fordi Gud billigede at han begik blodskam. Gud billiger ikke en sådan adfærd. Lot pintes ved de lovløse gerninger som indbyggerne i Sodoma begik. Og eftersom den der ransager hjerter anså ham for at være retfærdig har han sikkert også sørget over den urette adfærd han selv gjorde sig skyldig i.

At oplysningerne om Lot og hans døtre er taget med i den bibelske beretning bør i virkeligheden hjælpe os til at erkende at Bibelen er en sandfærdig bog. Den lægger ikke skjul på at mennesker der var kendt som Guds tjenere, nu og da begik urette handlinger. Men når den beretter om sådanne ting er det ikke for at underholde læseren eller for at stimulere et ønske om at hengive sig til en umoralsk adfærd, men for at give baggrundsoplysninger som hjælper læseren til at forstå andre begivenheder.

lyder som en godkendelse af pædofali. sveland
godkend den pædofile,men fornægt den der ikke vil komme tilbage til sekten Jehovas vidner, på livstid!

Beklager jirene umuligt - Det står der ikke i Bibelen ... jalmar
´


... Der kom ifølge Bibelen ikke flere Børn efter Abel og Kain havde fundet sig en kone ... skriver du noget andet går du ud over Bibelens kontekst/tekst-sammenhæng da der tydeligvis står:

1.Mosebog kap 4

vers -1 - Adam lå med Eva - Kain blev født.
vers -2 - Abel blev født.

vers -8 - Kain slår Abel ihjel.

vers 15 - Kain jages bort.
vers 16 - Kain bosætter sig i NOD øst for EDEN.

Vers 17 - Kain har pludselig en kone som han ligger med.

vers 25 - Adam ligger med Eva og får Barnet SET (barn nr. 3) -
- - - - - SET er Adam og Evas tredie barn - Og har altid været det!


Og ifølge Kapitel 5 -

vers -3 - Adam får 130 år gammel samme SET ...

VERS -4 - Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre!


EFTER SET får han sønner og Døtre de næste 630 år -

Rækkefølgen iflg Bibelen er:

- 1) KAIN - 2) ABEL - efter 150 -200 år 3) SET - derefter sønner og døtre ...Mange hilsner

jalmar