Love der fremhæver barmhjertighed

Love der fremhæver barmhjertighed traellen
Var Moseloven en samling usmidige og ubarmhjertige love? Langtfra! Kong David blev inspireret til at skrive: "Jehovas lov er fuldkommen." (Salme 19:7) Han vidste at Moseloven sikrede en retfærdig og barmhjertig behandling. Hvordan gjorde han det?

I nogle lande virker det som om retssystemet tager større hensyn til lovovertræderen end til ofrene for forbrydelsen. Indbrudstyve må måske tilbringe en tid i fængsel, men de bestjålne må stadig undvære de stjålne ting samtidig med at de betaler skatter og afgifter som er med til at give de indsatte mad og husly. I fortidens Israel var der ikke fængsler som vi kender dem i dag. Der var bestemte regler for hvor hård en straf måtte være. (5 Mosebog 25:1-3) En tyv skulle erstatte det han havde stjålet, og desuden betale et tillæg. Hvor meget var det? Det kunne variere. Dommerne kunne øjensynlig tage hensyn til flere faktorer, for eksempel synderens anger. Det kan være forklaringen på at den erstatning der anføres i Tredie Mosebog 6:1-7, er langt mindre end den der anføres i Anden Mosebog 22:7.

Moseloven anerkendte barmhjertigt at ikke alle overtrædelser begås med vilje. Når en mand for eksempel ved et ulykkestilfælde blev årsag til en andens død, skulle der ikke betales sjæl for sjæl hvis han, som loven foreskrev, flygtede til en af tilflugtsbyerne i Israel. Efter at dommerne i byen havde undersøgt sagen, skulle han blive dér indtil ypperstepræstens død. Derefter kunne han selv bestemme hvor han ville bo. På den måde kom Guds barmhjertighed ham til gode, og samtidig understregede denne lov respekten for og værdien af menneskeliv.
(4 Mosebog 15:30-31; 35:12-25)

Moseloven beskyttede også den private ejendomsret. Den beskyttede for eksempel dem der havde pådraget sig gæld. Det var ifølge loven forbudt at gå ind i en skyldners hus for at tage løsøre i pant for et lån. Kreditoren måtte blive stående udenfor og lade skyldneren selv bringe pantet ud til ham. Dette beskyttede boligens ukrænkelighed. Hvis en kreditor tog en skyldners yderklædning som pant, skulle han levere den tilbage om aftenen fordi skyldneren sikkert skulle benytte den til at svøbe sig ind i om natten. Igen et vidnesbyrd om at Guds lov fremhæver barmhjertighed. (5 Mosebog 24:10-14)

Selv for krigsførelse var der særlige bestemmelser i Moseloven. Guds folk måtte ikke føre krig for at tilfredsstille et begær efter MAGT eller efter AT GØRE EROBRINGER. Israelitterne skulle føre 'Jehovas krige' og handle på hans vegne. (4 Mosebog 21:14) I mange tilfælde skulle de først give den by de ville angribe, tilbud om at overgive sig. Hvis den afslog tilbuddet, kunne de belejre den - men efter de regler Gud havde fastsat. Til forskel fra andre soldater måtte soldater i Israels hær ikke voldtage kvinder eller dræbe hensynsløst. De skulle endda tage hensyn til miljøet ved ikke at fælde fjendens frugttræer. Andre hære var ikke underlagt sådanne bestemmelser.
(5 Mosebog 20:10-15, 19-20; 21:10-13)

Hvad føler du når du hører at børn i nogle lande bliver oplært til at være soldater? I fortidens Israel blev ingen under 20 år indkaldt til militærtjeneste. (Fjerde Mosebog 1:2-3) Selv en voksen mand blev fritaget hvis han var usædvanlig frygtsom. En nygift mand var fritaget et helt år for at han kunne få en arving før han trådte ind i en så risikofyldt tjeneste. På denne måde ville den unge ægtemand kunne "glæde" sin hustru, forklarede loven.
(5 Mosebog 20:5-6, 8; 24:5)

Loven beskyttede også kvinder, børn og hele familier med forordninger der gjaldt familielivet. Forældre skulle ofre deres børn stor opmærksomhed og give dem en god opdragelse, også på det religiøse område. (5 Mosebog 6:6-7) Den forbød alle former for incest, som der var dødsstraf for. (3 Mosebog, kapitel 18) Den forbød ligeledes ægteskabsbrud, som er ødelæggende for en families tryghed og værdighed, og som ofte ender med skilsmisse. Loven tog også hensyn til enker og forældreløse og forbød i de stærkeste vendinger at man behandlede dem dårligt. (2 Mosebog 20:14; 22:22-24)

I den forbindelse vil nogle måske spørge: 'Hvorfor tillod Moseloven polygami?' (5 Mosebog 21:15-17) De love der gjaldt herfor, må forstås på baggrund af den tid hvori de blev givet. Bedømmer man Moseloven ud fra et nutidigt synspunkt og på baggrund af vor tids kultur, kan man let misforstå den. (Ordsprogene 18:13) Ifølge Jehovas oprindelige norm, som han fastsatte for den første mand og kvinde i Edens have, skulle ægteskabet være et evigt forhold mellem én mand og én hustru. (1 Mosebog 2:18, 20-24) Da Jehova gav sin lov til Israel, havde polygami imidlertid været en udbredt og veletableret samfundsårdning i århundreder. Jehova vidste at hans 'stivnakkede folk' hyppigt ville komme til kort overfor selv de simpleste og mest grundlæggende bud, som for eksempel forbudet mod at have andre guder. (2 Mosebog 32:9) I sin visdom valgte han ikke på dette tidspunkt at reformere hele den ordning der gjaldt ægteskabet. Man bør dog huske på at det ikke var Jehova der indstiftede den polygame ægteskabsform. Men han brugte Moseloven til at GIVE REGLER for den, blandt andet for at forhindre at den blev misbrugt. Igen et udtryk for Jehovas barmhjertighed.

Ligeledes tillod Moseloven at en mand lod sig skille fra sin hustru af flere forskellige - men dog ikke ubetydelige - grunde. (5 Mosebog 24:1-4) Jesus kaldte dette for EN INDRØMMELSE som Gud havde gjort for det jødiske folk "af hensyn til dets hårdhjertethed". Men denne indrømmelse var kun midlertidig. Jesus genindførte Jehovas oprindelige norm for ægteskabet som den der skulle gælde for de kristne. (Mattæus 19:18)

Hav en god dag. ----------- Jehovas lov -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Gudskelove??? Den forundrede
Kære traellen!!

Tak for din indsats for at oplære folk i Guds ord. Jeg har lært så meget af dig, og jeg prøver at dele disse kundskaber med så mange som muligt. Hvis nogen forsøger at forsvare homoseksualitet henviser jeg blot til 3. mosebog 18:22, hvor der klart og tydeligt står at homoseksualitet er en vederstyggelighed. Så er der ikke mere at sige til det. Men nu behøver jeg råd for at leve efter Guds ord.

1) Hver gang jeg brænder en okse som et offer, ved jeg at dette giver en duft som behager Herren. (3. mosebog 1:9) Problemet er blot naboerne.

2) Jeg ønsker at sælge min datter som slave (2. mosebog 21:7). Med det nuværende prisniveau, hvad vil du mene er en fornuftig pris?

3) I 3. mosebog 24:44 står der klart og tydeligt at jeg kan eje både mandlige og kvindelige slaver, bare så længe de er købt fra et naboland. En af mine venner påstår at det kun gælder for mexicanere og ikke canadiere. Her er jeg lidt i tvivl. Kan jeg eje en canadier?

4) Jeg har en nabo der insisterer på at arbejde i sabbatten. 2. mosebog 35:2 er utvetydig på dette punkt. Han skal helt klart slås ihjel. Er jeg moralsk ansvarlig for at udføre dette selv?

5) En af mine venner mener at selv om det er en vederstyggelighed at spise skaldyr, (3. mosebog 11:10) så er homoseksualitet værre. Jeg er uenig. Hvem har ret?

6) I 3. mosebog 21:20 står det klart og tydeligt at man ikke må nærme sig guds alter hvis man ser dårligt. Jeg må indrømme at jeg er en smule nærsynet og bruger briller. Kan vi gøre undtagelser her?

7) De fleste af mine venner går til frisøren. De får klippet håret på siderne og tager skægget i kanten. Dette er helt klart en synd ifølge 3. mosebog 19:27. Hvordan bør de straffes?

8) Jeg har læst i 3. mosebog 11:7-8 at jeg ikke må røre rester af en død gris, da dette vil gøre mig uren. Må jeg spille amerikansk fodbold hvis jeg ifører mig handsker?

9) Min onkel er landmand. Han synder mod 3. mosebog 19:19 fordi han planter to forskellige afgrøder på samme jord. Konen er ikke meget bedre da hun går iklædt tøj lavet af to forskellige stoftyper. (bomuld og polyester). Min onkel har også den uvane at han bander meget. Er det virkelig nødvendigt at vi samler hele byen for at stene dem til døde, (3. mosebog 24:10-16)? Er det ikke nemmere bare at brænde dem til døde i et familieselskab som man plejer at gøre ved folk der har samkvem med sine slægtninge (3. mosebog 20:14)?

Mvh en trofast og tilbedende fan.

Hvis du gerne vil leve efter Moseloven, traellen.
må du tilbage til den tid. Gud har sendt sin søn til os, fordi det er umuligt for ufuldkomne mennesker at leve op til Guds fuldkommen lov.
tr.

Fremragende....................................... jalmar
..............Jeg glæder mig til at se besvarelserne, da jeg selv er i nogle af de omtalte situationer!

Jeg håber derfor, at besvarelserne bliver både fyldige og oplysende!


Med venlig hilsen

jalmar

Jamen det viser jo traellen.
at du også har brug for Jesus Kristus.
tr

Her er, hvad du skal gøre sebl
Halloooooo Jalmar, der er flydt meget vand i åen siden dengang. Stederne skal naturligvis fortolkes ind i den moderne verden. Stening, piskning og brænding er inhumant. Så her er, hvad du bør gøre:

Du tager hen på genbrugspladsen (hellere i dag end i morgen) og får fat på nogle anti panser miner (det er en god ide at spørge gamle damer på ladsen, de render ofte rundt med sådan nogle). Kig evt. i metalaffaldsafdelingen, hvor de plejer at have lyst til at smide dem.

Så tager du ligeså stille og samler de formastelige medlemmer til et grilparty, hvor optændingen er din "fangst". Hvis minerne er ægte betyder det, at Gud er enig i straffen, hvis det bare var attrapper, betyder det, at de ikke behøver afstraffes efter moseloven!

mvh den lovkyndige

Ahaaaaaaaaaaaaaaa Se det.......................... jalmar
..................kalder jeg et råd med substans!

Jeg vil fluks forføje mig i den pågældende retning, Gud ved om jeg møder hende der skolelæreren med tasken er det ikke Marianne Helved hun hedder, han kan sikkert anbefale den rette slags metaldimser!

Endnu engang tak

mange hilsner

jalmar

O her troede jeg, at trællen....................... jalmar
.................ville lade sin lysende intelligens udmønte sig i de rette Sublime tekster og deres fortolkning Fra Jehova -¤- Men........ Ak ak ak..............- endnu engang fik trællen ikke lov at ytre sig i nogle fornuftige tekster Dogmer etc. etc. etc..........og etc.


Med yderst venlig hilsen

jalmar
Ånden den onde!