Loven lagde vægt på kærlighed

Loven lagde vægt på kærlighed traellen
Kan du forestille dig et retssystem i vor tid som tilskynder folk til at vise kærlighed? Moseloven lagde mere vægt på kærlighed end på nogen anden egenskab. I Femte Mosebog forekommer det hebraiske ord for "at elske" således over 20 gange. Det næststørste bud i loven var "Du skal elske din næste som dig selv." (3 Mosebog 19:18; Mattæus 22.37-40) Denne kærlighed skulle Guds folk ikke alene vise hinanden, men også den fastboende udlænding. Begrundelsen var ar israelitterne selv engang havde været udlændinge i et fremmed land. De skulle vise de fattige og nødstedte kærlighed, hjælpe dem materielt og ikke drage fordel af deres situation. De skulle oven i købet behandle deres lastdyr godt og tage hensyn til dem. (2 Mosebog 23:6; 3 Mosebog 19:14, 33-34; 5 Mosebog 22:4, 10; 24:17-18)

Hvilket andet folk har fået en sådan lovsamling? Vi forstår hvorfor salmisten skrev: "Hvor jeg elsker din lov!" Hans kærlighed til Guds lov var dog ikke blot noget han følte. Den tilskyndede ham til handling, for han bestræbte sig for at adlyde Loven og leve efter den. Han fortsatte: "Dagen lang har jeg den i tanke." (Salme 119:11, 97) Ja, han brugte regelmæssig tid på at læse og studere Jehovas lov. Der er ingen tvivl om at hans kærlighed til den voksede under studiet. Samtidig voksede hans kærlighed til Lovgiveren, Jehova Gud. Måtte vores kærlighed til Jehova også vokse når vi læser hans lov og fortsat gransker i den, og måtte vi således komme stadig nærmere til den store Lovgiver, retfærsighedens Gud, Jehova!

Hav en god dag.
_____________

"Du må ikke hævne dig eller bære nag mod dit folks sønner; men du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Jehova" (3 Mosebog 19:18) -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

"Og en af dem, en lovkyndig, spurgte for at prøve ham: „Lærer, hvilket er det største bud i loven?“ [Jesus] sagde til ham: „’Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud. Det andet, der ligner det, er dette: ’Du skal elske din næste som dig selv.’ På disse to bud hænger hele Loven og Profeterne“." (Mattæus 22:35-40)

Jesus respekterede Moseloven, floarea
det skal vi også

Vi skal ikke "leve efter" Loven, ftg
men Lovens principper gælder.

Narcissismens Principper......................... jalmar
...............i fuld Projektørlys!

Narcissismen kan ikke køres bedre ud i projektørens skarpe lys end, i denne forherligelse af sig selv, med sig selv, i sig selv!H.
J*