LUK DSB OG BANE DANMARK

LUK DSB OG BANE DANMARK glat
HVA ER DET DER SKER I DANAMRK?vi har et totalt nedslidt skinne net, tog signaler der ikke virker, og sommeren er det varmen om vinteren er det sneen der stopper for togenne? hvad er det de kan i norge og spanien siden de kan køre i både varme og kulde??? Er det kun mig der er træt af DSB og deres evig forsinkelser, hvad mener du der skal ske med DSB og bane danamrk og synes du ikke også det var beder at invistere i nye skinner, frem for de nye ic4 tog som stadig er forsinket og bare bliver dyre og dyre...svare jo til at købe dæk til en bil man ikke har....vil gerne høre din mening om dsb og bane danmark

ja, eller jojo
hundefoder på tilbud, til en hund man ikke har.

DSB udgiver den største sciencefiction roman hvert år Fnis
Det er køreplanen.

Men de er ikke helt uden humor, når der i højtalerne lyder: Pas på gå ikke over sporet, der kommer tog.

Men ellers vil jeg mene, at DSB og BaneDanmark er præget af, at de er politisk styret dvs., uden mulighed for, selv at disponere over de midler de tildeles. Da det er politikerne der agerer som en bestyrelse, der farer ustyrligt rundt i manegen som var det en sæk lopper. De får tildelt midler, men har så mange huller at komme midlerne i, at de ikke kan disponere rationelt. Der er gennem de sidste 50 år sket en misrøgtning fra politisk side, hvilket har gjort, at midlerne spises op af manglende planlægning, da de det ene år får midlerne tildelt, for så næste år, at få anlægsstop igen. Denne politiske loppecirkus giver en faktor 3 på omkostningerne.

Nedlæg DSB og banestyrelsen samt BaneDanmark og skab et politisk uafhængig privat konsortium, der selv har hals og råderet over de tildelte midler.

enig glat
er helt enig i det du skriver

I kan sgu bare stemme på Knud Børge
politikere der vil give foretagendet de penge, det behøver.
I mange år har div. politikere fedtet med bevillingerne- det er IKKE DSB og Banestyrelsens skyld!

privatiser medløberen
hele redeligheden, så kommer der skub i tingene.

Der er intet galt med DSB eller BaneDanmark Bimmer ILP
Men ledelsen burde være skiftet ud, for
rigtig mange år siden. En ledelse med
rigtig tunge nosser, der kunne give
politikerne et modspil. Samt skabe en
effektiv styring af ressourcerne i
firmaerne.

Der er fedtet med ALT anonym
derfor det går ned af bakke hvert år.

Udskiftning af ledelsen har ingen effekt Fnis
Ledelsen er udskiftet utallige gange, men uden effekt, da det er den politiske indblanding der gør det ineffektivt.

derfor skal hele strukturen udskilles og gøes helt politisk uafhængig, således at konsortiet selv råder og disponerer over midlerne.

ATP modellen ville være en god løsning, hvor ATP stiller med kapitalen og gennemfører moderinseringerne af nettet, og udlejer så skinnenettet til DSB og andre aktører der byder på kørslen på nettet.

Vi er helt enige Bimmer ILP
Det er den politiske indblanding, der
udgør det største problem i firmaerne.
Men det kunne løses med en professionel
og politisk uafhængig bestyrelse, der
ansætter ledelsen. Fordelingen kunne f.eks.
være to trediedele medlemmer fra erhvervslivet, og en trediedel politikerne.

Hvorfor gå drastisk til værks, når man
kan anvende en smartere løsning?

En model kunne være Fnis
BaneDanmark erstattes af ATP-Entreprises, da BaneDanmark er et rent erntrepriseselskab.

DSB vil blive solgt indenfor et par år til privat investor.

Banestyrelsen kunne opløses og erstattes med et selskab som f.eks. Metroselskabet.

Dermed vil de eksisterende selskabsstrukturer blive afløst af mere effektive private selskabsformer, som dog har bestyrelsesmedlemmer der er politisk valgte, men ellers uafhængige.