Luk Lejren

Luk Lejren Tinu
Fokus på Sandholm - godt eller dårligt?

http://www.modspil.dk/politik/luk_lejren.html

Vidunderligt Bergenholz
Et super arrangement som jeg virkelig håber folk vil støtte op om. Det bliver kategoriseret som Civil Ulydighed men jeg ville hellere kaldet det Civil Retfærdighed!

Røde Kors har ignoreret Sandholm Lejren og staten ser igennem fingre med de stakkels mennesker som har været frataget deres mest basale menneskerettigheder!

Der er mere information her! --> http://www.luklejren.dk

ellers så bare søg på google.dk !

Stakkels øllebrødsbarmhjertige...... tuttelut
......tabere som råber op om den skide lejr.
Hvad de fuldstændig overser er, at lejren ikke rummer mennesker der er internerede som del af deres flygtningestatus, men afviste asylansøgere som bare nægter at rejse ud af landet. At de er afviste kunne der jo være en grund til, men ak nej. Ikke for disse naive tumber.

Læs og bliv klogere en af de "naive"
http://www.stoettekredsen.dk/Fakta 1: sandholm placeret i militært øvelsesområde

Sandholmlejren ejes af militæret og ligger i et militært øvelsesterræn. Inde i Sandholmlejren høres jævnligt skudsalver og affyring af bomber udenom lejren. Skræmmende og retraumatiserende for flygtninge på flugt fra krig. Krigstraumatiserede flygtninge og deres børn tvinges til at bo i Sandholm.


Fakta 2: Hegnet rundt om Sandholm og Dansk Røde Korses kontrolpost er oprindeligt oprettet år 2000 for at overvåge kriminelle asylsøgere indkvarteret i Sandholm ganske få måneder:

Hegnet rundt om Sandholm og Dansk Røde Korses kontrolpost blev oprettet i årene, hvor flygtningehetzen i Danmark kørte på sit højeste. Hverken hegn eller Dansk Røde Korses kontrolpost blev nogen sinde oprettet for at beskytte asylsøgere, som Dansk Røde Kors siger i dag, men for at kunne overvåge asylsøgerne og deres færden. Dansk Røde Korses kontrolpost blev iflg. oplysningerne i en pressemeddelelse 6. november 2000 på Rigspolitiets webside oprettet samme dag og for at hjælpe Rigspolitiet med at overvåge asylsøgerne.
http://www.politi.dk/da/aktuelt/presse/
preessemeddelelser/kriminelle_asylansoegere.htm

Tilføjelse fra Støttekredsen for flygtninge i fare til oplysningerne i pressemeddelelsen 6. november 2000 på Rigspolitiets webside:

Der kom i slutningen af 1990’erne en del personer til Danmark fra den østeuropæiske mafia og søgte asyl under dække af, at de var forfulgte. Det var dem, Sandholmlejren blev indrettet på. Arme de reelle flygtninge, for de blev faktisk også indkvarteret i Sandholm nu indhegnet sammen med den østeuropæiske mafia. Endnu mere arme de reelle flygtninge, der kom fra samme lande som den østeuropæiske mafia, og måske var forfulgt af mafiaen. De danske myndigheder skelnede ikke til individet, men begyndte at stemple alle med samme nationalitet som ens. F.eks. indførtes automatisk hasteafslag til alle armenere (den såkaldt haste åbenlyst grundløse procedure).

Det lykkedes de danske myndigheder at få både østeuropæisk mafia og reelle østeuropæiske flygtninge ud på mafia-kontoen. Alligevel bibeholdt man overvågningen af flygtningenes privatsfære og Dansk Røde Kors fastholder behov for et ekstraberedskab af personale til overvågning (reelt af den mafia, som ikke er der mere). I de efterfølgende år blev en række åbne centre rundt omkring i Danmark lukket, og flygtninge derfra overflyttet til Sandholm og Avnstrup (også Avnstrup fik Dansk Røde Kors Kontrolpost og overvågning). Reelle flygtninge, der har fået afslag på asyl, men ikke kan sendes ud grundet risiko for overgreb i deres hjemlande overvåges i årevis som var de mafia og kriminelle, alene fordi de er på flugt fra overgreb og forfølgelse i deres hjemlande.


Fakta 3: Sandholmlejren og Avnstruplejren er nogle af de farligste steder at opholde sig for asylsøgere.

Det er velkendt af både myndigheder og organisationer, der beskæftiger sig med asylsøgere, at autoritære og totalitære regimer sender meddelere (stikkere) ud til asyllande, for at samle information om regimemodstandere, der opholder sig i udlandet, her under asylsøgere på flugt, fordi de er forfulgte af regimet i hjemlandet. Stikkerne kommer under dække at være asylsøgere, af regimet begavet med de rigtige dokumenter og den rigtige historie. Danmark er for dem et slaraffenland til at indsamle informationer om de reelle flygtninge fra hjemlandet. For i Danmark samles alle asylsøgere i lukkede lejre. Her har stikkerne god tid til uforstyrret at lære flygtningene at kende og samle information. Flygtninge der får afslag på asyl og tilbagesendes til hjemlandet er i højrisiko grundet opholdet i det danske centersystem.


Fakta 4: flygtningene i Sandholm stresses af isolationen og udsendelsestrusler:

Det paradoksale er, at mange af de flygtninge, der får afslag på asyl, får afslag med begrundelsen, at de i hjemlandet ikke er i risiko. De samme flygtninge kan Danmark ikke sende ud uden at komme i konflikt med internationale regler, grundet at de er i risiko i hjemlandet.

Derfor tvinger Danmark flygtningene til at bo i Sandholm og Avnstrup bag hegn og med overvågning og hindring af et privatliv.


Fakta 5: Sundhedsskadelige boligforhold

Pladsforholdene for flygtninge i Sandholm og Avnstrup er trange. To små værelser – til sammen ca. 15 kvadratmeter til børnefamilier. Sandholm bruges stadig til at fratage flygtningene penge til kost, og kun udlevering af 3 måltider om dagen.


Fakta 6: Sandholm som straf for at være flygtning

Sandholmlejren bruges foruden til almindelig indkvartering også som strafforanstaltning af voksne og børn. I perioder som kollektiv straf imod flygtninge, fordi de er flygtninge. Som individuel straf imod flygtninge, der sætter sig op imod reglerne eller er ved at blive vanvittige af centersystemet.


Fakta 7: Flygtninge har ikke mulighed for at gøre oprør

Flygtningene i Sandholm og Avnstrup kan ikke gøre oprør imod de trange og restriktive forhold og tilværelsen i isolation, f.eks selv hive hegnet ned eller blæse på Dansk Røde Korses kontrol. Gør flygtningene det udsættes de for repressalier og straffeforanstaltninger som nævnt ovenfor, fratagelse af penge, tvungne flytninger osv osv og i værste fald fængsel.


Fakta 8: Dansk Røde Korses økonomiske gevinst

Dansk Røde Kors er økonomisk afhængig af statshonorarer for organisationens tilstedeværelse i centrene: opgaver: overvågning af flygtninge og klientgørelse af mennesker tvunget ud af deres hjemland, og som mest af alt har behov for at opstarte en såkaldt normal tilværelse under såkaldte normale forhold: eget hjem med et privatliv, familieliv, beskæftigelse, indtægt, udddannelse m.m.