lyt ikke til falske profeter!

lyt ikke til falske profeter! sveland
vagttårnet siger at Jesus er kommet usyndeligt her til jorden i 1914.

men hvad står der om jesus genkost her på jorden? i biblen?

lad os kikke på
Matthæusevangeliet kap 24
v23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; v24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. v25 Nu har jeg sagt jer det forud. v26 Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. v27 For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. v28 Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. v29 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.

så hvis jesus gik, rundt her på jorden, jamen så ville solen værer formørket, og månen ikke skinne, og stjerner falde ned fra himlen af.

er jeg gået glip af noget? her?

så hvem lyver? Vagttårnet eller Jesus?

lige som før1975 guldfisk
Først løg Vagttårnet om at dommedag kom i 1975,

hvor folk bliv udstøt, hvis de ikke troede på vagttårnets teorier, med at dommedag kom i 1975.
alt det pjat med mennesket kun har fandtes i 6000 år og med 7 dag, skulde være Guds tusind års riget. og de lovede det i alt den litteratur de udgav, lige før den tid.

og nu giver vagttårnet medlemmerne skylden, for at læse forkert.

ikke noget at sige til at folk, forlod, Jehovas vidner. når man også tængker, på alle de andre fejlslåene proofetier, de havde før den dag.
så bliver man nød til at kikke i 5 mosesbog, kap 18 stykke 20-22

v20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« v21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« v22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.