Må JV se denne film - 2 Verdener?

Må JV se denne film - 2 Verdener? Nysgerrig.
Kan man vælge mellem familie og kærlighed?

Sara og hendes familie har altid fulgt Jehovas bud til punkt og prikke. Sammen med sine forældre og søskende har Sara stemt dørklokker og prædiket om dommedag og evig frelse for Jehovas udvalgte. Men pludselig slår lynet ned, da hun forelsker sig i den lidt ældre, ikke troende, Teis. Kærligheden placerer Sara overfor sit livs sværeste valg. I hemmelighed mødes de to, og mens kærligheden blomstrer, må Sara kæmpe en indre kamp med sin samvittighed, tro og lidenskaber. Inden længe er hun tvunget til at træffe et valg mellem to verdener.

nej jv.
forbudte sager.

Naturligvis Udstødt JV
må JV'ere gerne se denne film. Det er bare et spørgsmål, om de gider.

Personligt synes jeg, at den gav et udmærket spejlbillede af, hvorledes dette samfund fungerer. Om man kan lide det - eller ej, det er jo et personligt valg. Filmens Sara illustrerer faktisk også tydeligt, de smerter, man må gennemgå, hvis man fravælger troen. Faktisk kunne filmen formentlig lige så godt illustrere mange andre lukkede miljøer - fx i de muslimske familier, eller missionske familier og sikkert en masse andre.

Man bliver bare glad - ligesom Sara - når man er sluppet ud dette fangenskab, men naturligvis savner man sin familie, der ikke må dyrke samkvem med "de frafaldne". [:*(]

Uhyggeligt MalteFnalte
Tænk sig at religion kan splitte så mange mennesker. I den ideelle verden skulle man FRIT kunne vælge sin gud til eller fra uden represalier fra éns omgivelser, men sådan er det tydeligvis ikke, desværre. Hvorfor denne tvang? Véd disse guder, at deres dage er talte og at tvang er deres eneste mulighed for at blive tilbedt? Jeg synes, at de virker ret desperate.......

Du skal komme til din gud af egen fri vilje og uden pres (af lyst og IKKE af nød). Ellers er guden ikke værdig at blive tilbedt............

MalteFnalte

Undrer du dig ikke? eks-vidne
Er der slet ingen JV'ere, der undrer sig over, at man bliver frarådet at se 2 verdener? Eller at læse, hvad de udskældte såkaldte "frafaldne" skriver? Eller i det hele taget at læse kritik af organisationen?

Eller at lære hebræisk og græsk, så man kan studere de gamle skrifter? Eller at studere Biblen på egen hånd i studiegrupper?

Grundstenen i JW/WTS er at De HAR den fuldgyldige evige sandhed. Såfremt dette er korrekt, burde der ikke være det mindste problem i, at Deres trostilhængere gjorde en eller flere af de ovennævnte ting. Sandheden er sandheden og kan til enhver tid tåle at få vendt vrængen ud, uden at man finder det mindste.

Så mit gæt, JW/WTS har ikke rent mel i posen. Og mon ikke det er et rammende gæt?

Manjana
tavse-vidner.dk

Mere et spørgsmål om- lyjse
de TØR se den.
Jeg har lagt mange link i tidens løb, men vidnerne vil ikke åbne dem.

Du kan IKKE sammenligne de "missionske familier" med jehovas vidner, jeg kender dem nok bedre end dig [;)]
Vi er ikke fejlfrie, og vores børn går tit andre veje - bliver gravide i utide - bliver skilt o.s.v. - MEN det betyder IKKE at vi udstøder nogen, som kristen er man fri.

Noget andet er sekter som Faderhuset, man skal aldrig gå ind i en sekt, lige meget hvad de kalder sig!

Tror du vi er dumme? Jehovas Vidne
Vi kender sandheden om Jehovas Vidner. Hvorfor skulle vi bruge tid og penge på at se en film der fordrejer virkeligheden?

Dumme Udstødt JV
Undskyld mig lige. Men det er der vist ingen, der har så meget som antydet i denne lille debat, at du eller dine medtroende skulle være dumme.

Men måske skulle du tage en kigger alligevel, for selv om der er tale om fiktion, så er Tabitas historie gengivet utroligt loyalt overfor Jehovas Vidners fremtrædende og tilbedelse. Der er til filmen opfundet nye sange, og stævnepladsen og Rigssalen er naturligvis heller ikke de originale, men opbygget efter samme princip og idé. Filmen kunne måske give dig et indblik i andre menneskers tænke- og handlemåde. Og det er vel ikke så ringe endda?

God fornøjelse med filmen.[s]

prøv at læse denne artikel. sveland
http://www.religion.dk/artikel/279295:Synspunkt--Vi-skal-ikke-latterliggoere-Jehovas-Vidner

den er ret godt skrivet.
For halvandet års tid siden blev jeg kontaktet af Niels Arden Oplev, der ønskede at vide noget om Jehovas Vidner. Han var dengang ved at lave manuskript til en film med deres religiøse miljø som omdrejningspunkt.
På det tidspunkt var jeg formand for Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner. Det er en forening, der har som sit formål at yde hjælp og støtte til mennesker, der af den ene eller anden grund måtte have det svært pga. Jehovas Vidner. Der er typisk tale om tidligere Jehovas Vidner.

Den linie jeg havde lagt for foreningen var, at vores retorik ikke skulle være hadsk og den skulle frem for alt ikke være løgnagtig. Den skulle være saglig og nuanceret. Der skulle være plads til, at man også kunne fortælle om de gode sider ved Jehovas Vidner. Alt skulle ikke bare være negativt. De fleste af os havde trods alt været der i mange år og haft både gode minder og gode venner derindefra, men der kunne ligeså vel være gode grunde til at forlade dem. Dem ville vi naturligvis også gerne fortælle om.

Niels havde præcis den samme tilgang til tingene. Han var udmærket klar over, at det var for billigt og forsimplet at fremstille Jehovas Vidner som dumme eller afstumpede mennesker og han ønskede slet ikke at karikere dem eller gøre dem til grin. Det ville være utroværdigt. Han ønskede at skildre miljøet som det er og vise, at der i virkeligheden er tale om ganske almindelige mennesker, der blot indtager en fundamentalistisk grundholdning. Det var hvad han fortalte mig, og da jeg så hans sidste film Drømmen blev jeg kun bekræftet i den opfattelse.

Niels formåede i mine øjne at fortælle tingene som de ser ud på begge sider af hækken uden at på kompromis med nuancerne. Samtidig havde jeg en god fornemmelse af, at han forstod, hvad det drejede sig om. Han kunne sætte sig ind i, hvad Jehovas Vidner tænkte og mente og det var afgørende for, at projektet overhovedet kunne blive vellykket.

Dette var udgangspunktet for vores videre samarbejde om at skildre miljøet så virkelighedstro som muligt. Jeg gennemlæste manuskriptet og gav kommentarer til rettelser og præciseringer i dialogerne, så det lød som Jehovas Vidner ville udtrykke sig. Jeg hjalp med at forklare, hvordan Jehovas Vidner ville reagere i forskellige situationer. Jeg fandt billeder fra stævner og rigssale, billeder af påklædning og indretning, filmklip fra stævner på youtube mm. Jeg hjalp med at finde litteratur fra Jehovas Vidner, som man kunne bruge og blive inspireret af i forbindelse med scenografien og skabe det rigtige miljø i f.eks. et hjem hos Jehovas Vidner. Ikke mindst hjalp jeg med at give en indføring i Jehovas Vidners tankeverden og trosopfattelser.

Niels var meget videbegærlig og stillede spørgsmål til mange detaljer og hans holdning var, at selvom der ville blive taget nogle kunstneriske friheder, skulle det ikke være muligt at pege fingre af noget som helst. Der skulle ikke være noget forkert eller løgnagtigt i forhold til skildringen af Jehovas Vidner.

Forløbet kørte og jeg var med til et par optagelser, hvor det var relevant. F.eks. gav jeg direkte instruktioner i hvordan man døber og var med i bassinet, så døberen selv kunne prøve på mig et par gange. Desuden var jeg med til stævneoptagelserne og så om det tog sig autentisk ud, da der var tale om en relativt stor opsætning.

Til sidst blev jeg inviteret til at se filmen nogle måneder før premieren. Bortset fra et par småjusteringer, var den færdig. På nær nogle småkommentarer var jeg meget imponeret. Jeg sad flere gange med følelsen af at være til stede i miljøet. Særligt scenen, hvor Sarah overfor de tre ældste skal fortælle, at hun har sovet hos Theis, synes jeg er særdeles vellykket. Det er min erfaring at det er svært at forklare for udenforstående, hvad der foregår i sådan en situation, men filmen viste det netop som det var! Den velmente omsorg fra de ældste, der gør deres pligt alt imens de i virkeligheden overskrider nogle meget personlige grænser hos et ungt menneske med samvittighedskvaler. Lige i øjet!

Jeg må sige at filmen lever op til mine ønsker om ikke at udstille og latterliggøre Jehovas Vidner. Den viser samfundet på godt og ondt og på hvad der sker, hvis man vælger at stille sig udenfor. Niels har med sin stil været god til at få nuancerne frem og vise karakterernes personlighed og netop, at Jehovas Vidner bliver fremstillet med personlighed og følelser er rigtigt godt.

Det er alt for nemt at udstille et trossamfund, der på den måde udstøder, som en samling af afstumpede mennesker, der uden videre vender ryggen til. Sådan er virkeligheden ikke, virkeligheden er, at det er helt almindelige danskere, mennesker, der elsker deres børn og ønsker det bedste for dem. Det er samtidig fundamentalistiske kristne, der er villige til at afskære sig fra deres kære, hvis det er nødvendigt. I en større sags tjeneste bider de smerten i sig med visheden om, at de har handlet til ære for gud og fællesskabet. To Verdener har fanget dette budskab og jeg er personligt glad for, at der er blevet skabt en fortælling, der bliver endnu stærkere, fordi den netop er troværdig. Den er taget ud af en virkelighed, der hænder lige nu.

Kristian Molbo, tidligere Jehovas Vidne

jeg mindes ikke at multani
have kaldt nogle for dumme.

Men omvendt så vil jeg da sige at det er ganske naivt at blot afvise denne film som noget der fordrejer virkeligheden.

Når det jo faktisk er en ganske nøjagtig gengivelse af en sand historie eller skulle vi sige mange sande historier.

Men nu har JV jo taget patent på sandheden, så når i siger at alle der taler jer imod lyver så er der jo åbentbart ikke mere at komme efter.

Problemet er bare at sådan fungere verdenen ikke, du vil da ikke bilde mig ind at de mange mennesker har gennemgået en masse pinsler i JV's klør blot for at kunne tale jer imod.

De mennesker der har været misbrugt seksuelt, dem som er blevet udstødt fra deres omkreds og familie FORDI DE TÆNKTE OG HANDLEDE FRIT.
Skulle de alle være de lede og onde som vil jage jer, det er noget sludder og fuldstændig respektløst.

Hvorfor tror du der er så mange forældre der ikke kan tro at deres børn har taget coke, eller lavet hærværk?
Hvorfor tror du at vi ikke kunne i vores vildeste fantasi forestille os at dem der står os nærmest kunne gøre slemme ting?

Fordi noget der er så tæt på os og er en del af vores nære sociale netværk giver os tro på at der altid er faste holdepunkter og nogen som vi ALTID kan stole på gør det rigtige.

Derfor kan du ikke indse at JV har nogle helt enorme og alarmerende fejl, fordi man tror naturligt at det som er en nært er det rigtige og det der kommer udefra og ikke er en del af klubben, det kan ikke vurdere eller udtale sig om dette.

mvh multani

Er det en speciel Spiritistisk evne man får som JV'er ? jalmar
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´[:O]

Men lige først for god orden skyld:
... Nu er det vel sådanne, at der ikke var nogen der udtalte sig om dit intellekt - så hvor du fik ordene fra "Tror du vi er dumme?" - må være helt for egen regning - multani opremsede bare de ting som vi ved, og som du konfirmerede qua dit indlæg:


... Du skriver:
skrevet af Jehovas Vidne - Kl. 13:04, 18.sep.2008

Tror du vi er dumme? -
Vi kender sandheden om Jehovas Vidner. Hvorfor skulle vi bruge tid og penge på at se en film der fordrejer virkeligheden?


.... SVAR:
Egentlig er det et rigtig godt spørgsmål, som jeg har stillet mig selv et utal af gange, det er heller ikke gået min næse forbi, at se jeres skråsikre fordømmende udtalelse om en film ingen af de "jehovas vidner" der har udtalt sig om den - Har set - Nu har jeg heller ikke set filmen - Hvorfor jeg naturligvis så heller ikke har udtalt mig udtalt om den, andet end i relation til Trailer og foromtale -
MEN diverse "jehovas vidner" ved med sikkerhed, at den fordrejer fakta - Er det en form for en spiritistisk evne man får som "jehovas vidne" der gør at man ved hvordan denne film er på forhånd, eller er der nogle specielle "vidner" der har denne evne, eller som må se en sådan film?

Re.: SAMVITTIGHEDSKRISE af Raymond Franz.
Noget ala det samme gør sig gældende om denne bog - Jeg har snart ikke tal på hvor mange "vidner" der har udtalt sig om denne bog uden nogensinde at have haft den i nærheden - Enten er der noget rivravruskende galt et eller andet sted, når man kan svare for en bogs kvaliteter, uden så meget som at have åbnet åbnet Bogen, eller også besidder man som JV'er en ganske særlig speciel evne, man erhverver i samme øjeblik som man bliver et accepteret rettroende "jehovas vidne" - Jeg personligt har ikke læst den, og kan derfor hverken udtale positivt eller negativt om Bogens kvaliteter.

MEN ethvert jehovas vidner KAN og VIL [:O] -
Jeg skal blankt indrømme jeg er temmelig imponeret!Tror du "jehovas vidne", om det er muligt, at erhverve sig denne evne "til at vide
noget man ikke har kendskab til", kan erhverves uden man er medlem af "jehovas vidner"?Med venlig hilsen

jalmar

- om vi tror at I JV'ere er dumme? jensenk2
Tja - det snerper derhenad.

Man skal i hvert fald være temmelig naiv og enfoldig for at lade sig trække ind i en religiøs sekt.

Til forsvar for jer, kan man selvfølgelig fremføre at HVIS I er blevet INPODET religiøse fantasier fra barnsben, SÅ er I måske lovlogt undskyldt. Det viser sig jo at en hjerne som er blevet religiøst forurenet i barndommen, af sig selv vil efterspørge religion i tiden derefter. Der er, så at sige, gjort plads i hjernen til disse forestillinger og der vil åbenbart opstå en mangelsituation hvis der ikke bestandigt fyldes noget på dunken.

Men hvorfor så falde for netop Jehovas Vidner?

Se DÉT tyder faktisk på en vis DUMHED. Det viser i hvert fald at man ikke magter at tænke kritisk. Man magter ikke at tænke rundt om et argument og se det fra en anden side. Man kan heller ikke være særligt VIDENDE i udgangspunktet - for så ville man let kunne se at JV's lære ikke hænger sammen overhovedet.

Når først man ER nået at blive hjernevasket, er der ikke længere tale om dum eller ikke dum - for så har man jo mistet sin selvstændige tænkeevne og er kun en zombie i hænderne på skrupelløse svindlere i Holbæk og andre steder.

Svaret på dit retoriske spørgsmål må derfor nok være:

JA - dengang I lod jer overtale til at påbegynde et bibelkursus i sekten, DA var i DUMME!

JensenK

Jeg tror ikke, eks-vidne
at JV'ere på nogen måde er dumme.Jeg kan medgive at det er dumhed at studere med eller blive JV'ere. Men dumme, nej det er JV'erne ikke.

Er man opdraget ind i JV, så er det jo automatisk en tro man får pådraget af sine forældre. Er man søgende og intet kender til JV, så er man åben overfor deres argumenter. Man kan godt føle et så stort åndeligt behov, at man er meget tillidsfuld, hvis og såfremt en JV'er kommer til ens dør.

Dog kan jeg sagtens forestille mig, at det var nemmere at hverve proselytter i gamle dage, før vor tid elektroniske udvikling. (Nøj hvor må JW/WTS ærgre sig over denne [:D]. Førhen, hvor verden ikke var så oplyst og man levede udfra det lokalsamfund med den liden viden de havde dengang, måtte det være en stor nyhed, at man kunne leve evigt og gense sine kære igen.

Og denne nyhed, kan måske også få lige så stor succes i de lande, hvor fattigdommen har højt spil. Dette tror jeg, eller er jeg ret overbevist om, at der er nogen der udnytter.

Dumhed nej men uvidenhed ja, i allerhøjeste grad. Så lad os alle her i 2008, gøre en indsats for at oplysning og information når ud, i selv de fjerneste afkroge af verden. Og den tredie verden, når hurtigt lige så langt i deres informationkriterie, som vi er her i den vestlige del.


Manjana
tavse-vidner.dk

Vi kender os selv, Jehovas Vidne
ligesom du kender dig selv. Hvorfor skulle vi gå ind og se en film der bare handler om os selv? Der siges også ting om dig, der ikke stemmer med virkeligheden.

hvorfor spørger du så lægen? sveland
Hvad der er galt.
lige så forstår du hellere ikke den hjernevask, jehovas vidner bruger på deres medlemmer, hvordan, en udstødelse, opleves, og hvor uretfærdig, en sådan en udstødelse i virkeligheden er.
hvis du ikke sætter dig ind i disse få ting, så vil d aldrig, kunne gå under betegnelsen retfærdig.
og det er kun retfærdige mennesker, der arver guds rige ikke ;) ikke jehovas vidner.

Ja da Anomym
selvfølige må vi se denne film

skrevet af rigtig JVer

Hvad synes du så om den? MalteFnalte
Skildrer den ikke JV´ernes liv meget godt. Synes du, der er punker, hvor den ikke holder vand? Hvis det er tilfældet så prøv at forklare hvorfor.

MalteFnalte

En løsning hvis WTS har hugget alle dine penge: MalteFnalte
Vent til filmen går i fjernsynet. Hvis du *tilfældigvis* er til bønnemøde i rigssalen, kan du jo altid bånde den. Forklar venligst til uvidende MalteFnalte hvordan filmen fordrejer virkeligheden. Jeg kan nemlig ikke se det[;)].

Med håb om at blive oplyst

MalteFnalte

filmen 2 verdener Randi M
Det er jo nogle syge holdninger i har.... Tag og se den film, det er det værd!!!