Magt

Magt Til magthaverne
Den lovgivende, udøvende og dømmende magt!

Kan man tjene dåde Gud og mamom ?

Er pengene magten ?

Er Næstekærligheden magten ?

Hvad skal borgeren styres af ?

Læs evangelierne, og forstå Jesu politiske retfærdighedssyn !

Den dom vi dømmer med skal vi selv dømmes med!

Lad Regeringen ligne Guds Trone, jer som er indsat af Gud, så tænk ikke i mammom, men i hvad
der fremmer alle mennesker bedst, særligt de svageste,
"Bær hverandres byrder, for kun således, opfylder i Kristi lov"

Den opskrift - Altså minus Jesus........................ jalmar
........................så man, og ser man stadig tydeligt den sørgelige eftervirkning af i Sovjetunionen!

Jo mere Teokratisk et samfund bliver, jo mere mæsker det Klerikale Bourgeoisi sig i tæt Samarbejde med Storkapitalen. Kleresiet ved nemlig, skal de leve fedt og ugenert som de ønsker det, som man nemlig mange steder ser/så de gør/gjorde (se til Sydamerika)Kan magten Kun vedligeholdes ved hjælp massiv undertrykkelse!

Det er denne Utopiske drøm om dette liv, et Fedt Problemfrit liv i Økonomisk frihed, på Bekostning af os andre, der idag Påstås af Jehovas Vidner at være under SATANS Indflydelse, der holder ftg og andre i Jehovas Vidners Multinationale Koncerns jernhåde Grænsende til for nogle, Herremandens Slaveriejer og Økonomiske favntag!


Med venlig hilsen

jalmar

Ordets sværd til magthaverne
vil vinde i ord og gerning. Vi er alle hvad enten vi kalder det, eller vil det, i dag midt i en hellig krig, så ikke mindst derfor er det livsvigtigt, at vise hvad et kristent land, som Danmark står for, nemlig fred og lighed og retfærdighed.