Mange bliver sygemeldte.

Mange bliver sygemeldte. mandaabenraa
Vi mennesker kan have mange problemer at bøvle med. Hverdagen skal fungerer , arbejdet skal passes. Vi SKAL allesammen presses ud på arbejdsmarkedet , og samtidig er der alle de arbejdsløse. Nogen arbejdsløse har en meget lille indtægt , andre har en indtægt som er højere end en arbejdsindtægt. Syge mennesker er et meget stort problem på arbejdspladserne , behandler man de ansatte på en rimelig måde? Det hele er eet kaos. Arbejdsgiverne kan gøre hvad der passer dem , ansatte skal også til at have rettigheder. Mange på arbejdspladserne er pressede psykisk på den ene eller anden måde , man burde gøre noget ved de problemer. Er der noget man ikke vil finde sig i , så får man da bare en fyreseddel.

Danskemand steffenv
sådan er det bare i danmark i dage,om vi kan lide det elle lide det.Jeg tro ikke at vi kan stå mange sammen
nok til at gør noget ved.???????????????????????