matematik haster.

matematik haster. h....
jeg er i gang med en matematik aflevering og jeg er vildt dårlig til at reducere og kom pludeselig i tvivl om dennne opgave og jeg ved godt at det ikke er ret svært...

opgave reducer
5*(x+1)+3*x-9

indtil vider har jeg reduceret til
5x-5+3x-9

men nu er jeg i tvivl om jeg skal gøre såden her
2x-4
eller 3x-14

håber i kan hjælpe på forhånd tak

Ikke helt rigtigt Læreren
Du har en fortegnsfejl:
5x+5+3x-9 ~
8x-4
Husk: +*+=+, +*-=-*+=-, -*-=+

opg. tekir
det bliver 8x-4 eller 4(2x-1)

tak ... lige en ting til h.....
mange tak er bare meget i tvivl om hvilket tegn man skal regne med når der fx står
5x+2-3x-1
er det det + eller - der står får eller efter fx 5x

Ups Læreren
Den er vigtig, men svær at forstå/forklare. Vi prøver.
Husk først, at (efter min mening) en af de ting der gør matematik svært, er al det vi ikke skriver, men underforstår. Din ligning burde måske skrives:
+5*x+2-3*x-1 men der er også andre måder.
Tænk dig nu alle tallene skrevet op på en linie - sådan nærmest som et centimetermål - de negative til venstre, nul i midten og de positive til højre.
Prøv at tegne linien fra -10 til +10.
Læg mærke til at alle værdier bortset fra 0 står 2 gange, feks. 3. Der står både -3 og +3
Fortegnet er altså vigtigt for at vide hvilket 3-tal man skal starte med. Det efterfølgende tegn viser, hvilken vej man bevæger sig: + til højre, - til venstre. Man skal altså bruge begge fortegn!