matte gok skriver

matte gok skriver soldier blue
militæret med sin langsomme reaktionsevne uegnet til at forebygge terrorisme.
svar.
Militæret i sig selv kan godt reagere hurtigt, men der er så mange politiske forhindringer der gør at den militære ledelse er handlingslammet.
Det er både godt og skidt, men giv ikke militæret skylden, de ville hellere end gerne handle her og nu.
Alle der er modstandere af krig, eller handler ud fra en anden politisk dagsorden, maner til besindighed, nogle gange med rette, men ikke altid, der ryger en del uskyldige inden militæret får lov til at komme til undsætning.

Giv ikke militæret skylden :-) matte-gok
Det ville jeg nu heller ikke gøre.
Militæret et et middel til et formål. Og i kampen mod terrorismen er det det forkerte middel.

Langsommeligheden kommer hovedsagelig af to forhold:

1. indsatsen foregår i et andet land.
Og dermed er der en masse logistik, der skal på plads - de skal have forsyninger, og de kan ikke uden videre regne med at trække på det land, de opererer i, og de skal kunne evakuere deres sårede og døde.

2. der skal tages et vist minimum af hensyn til internationale konventioner og folkestemninger. Det er i vore dage kun USA og Israel, der - som stat - tillader sig at se stort på den slags. Bl.a. derfor kan Israels militær reagere hurtigt og effektivt (læs: brutalt).

Vores egen forsvarsminister sagde i går i DR P1 formiddag, at Taliban ikke kan besejres udelukkende med militære midler, og at militæret kun er en lille brik i den samlede indsats i Afghanistan.

Er du forvirret ? Det er jeg da i hvert fald. Hvis det er sandt, hvorfor bruges der så fem gange så mange penge på den militære indsats som på genopbygning / udvikling i Afghanistan ?

Han forudser en langsigtet indsats, 15 - 20 år. Man må nok sige, at det ikke helt svarer til Bush's tirader om et hurtigt "sweep" for at få ram på bin Laden. Og det er en uheldig start på en stor opgave, at det er lykkedes at gøre også de danske soldater forhadte ved deres opførsel i landet. Noget så indlysende som at de ikke skal køre "råddent" i deres militærkonvojer burde være en selvfølge, hvis man regner med at være i landet i 15 år.

p.s. Undskyld det sene svar, men jeg er ikke meget på debatten ugen igennem - jeg er plaget af skulle arbejde lidt en gang imellem :-)