Menneskerettighederne ikke ok

Menneskerettighederne ikke ok Assessment2
Er der gået inflation i menneskerettighederne?

Jeg mener, f.eks retten til familiesammenføring har medført en sand evakuering af landsbyer til Europa med dertilhørende sociale problemer.

Skal menneskerettighederne gå forud for samfundets stabilitet?

Jeg mener nej. I en overbefolket verden er der ikke plads til, at folk bare kan flytte eller flygte derhen, hvor de har lyst tll.
Mit forslag bliver, at der til Danmark ikke må komme flere mennesker ind, end der rejser ud. Dette skal ligeledes vejes i forhold til nationaliteterne. Ex. Hvis en rejser til Sverige, så må en svensker modsat godt emmigrere til Danmark.

Der bor pt. Ahmed Kali Hansen
Ca. 1.4 millioner danskere i udlandet.

Du kan godt få tal hvis du ikke selve kan finde den fra udlændinge styrelse.

Hvordan seer Dk ud når alle kommer tilbage.

Eller.
Med ca. 7% indvandre, hvor mange skal der så til før vi er evensteven.

Mangeler du hjælp,så slå lige på tråden.
Ahmed, som ligenu nyder livet og weekend med hentede øl i Tyskland.
Ahmed

Og forresten Ahmed Kali Hansen
Der bør ca. 7800 danskere i Cairo.
Bare for at sættte ting lidt i perspectiv for dig min ven.
Ahmed

Pensionister måske? Assessment2
Mange pensionister bruger pensionen i lande, hvor pengene er mere værd. Dette skader Danmarks økonomi i længden.
Men der er også nogen plusser. De sætter gang i de pågældende landes økonomier. Dette kan være indirekte til gavn for bla. Danmark.
Jeg ser dog nogle problemer, og jeg ser, at EU's og FN's regler blokerer landes muligheder for at løse deres egne problemer. Dette er ikke godt.

Hvis de misbruges, så nej komododragon
Hvis hele landsbyer kommer herop som velfærdsflygtninge, så fungerer det jo ikke.

Jeg er godt nok tilfreds med de nuværende regler. De har virket efter hensigten. Lad os endelig beholde dem.

Jeg kan forbavses over at de radikale vil have fjernet 24 års reglen. Så er vi jo tilbage til de svenske tilstande vi havde under SR.
De påstår vi har brug for deres arbejdskraft. Virkeligheden er jo bare at de ikke havner på arbejdsmarkedet den første lange tid pga. sprog og læsevanskeligheder.
Det vil påføre os en masse problemer og udgifter og vil ikke løse nogle flaskehalsproblemer.

Problemet er at Ayatollah Jelved ikke kan undvære stemmekvæget blandt gruppen af danskere med anden etnisk herkomst som det så fint hedder.

Dansk debat retorik Ahmed Kali Hansen
I sin fineste form.

Jeg kunne ikke tilføje et ord uden det gik ud over kvaliteten i svar på indlæget.
Ahmed

Selv uden misbrug Assessment2
vil der komme uoverstigelige problemer.

I visse lande er overbefolkningen og konkurrencen om de sparsomme resourcer så stor, at det kan generere reele flygtninge, for hvilke vi ender med at skulle tage ansvaret.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention frede-rikke
Kære Assessment2

Der er vist noget du har totalt misforstået???

Ja, menneskerettighederne går forud for alt og i dem står der IKKE noget om, at familiesammenføring er en menneskeret!!!!!

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950)
Artikel 12:
"Giftefærdige mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love, der giver regler om udøvelsen af denne ret."


Staten kan altså blande sig
Artikel 12 nævner ikke begrænsninger på retten til at indgå ægteskab og stifte familie, hvilket ellers gælder for flere af menneskerettighederne i konventionen (stk. 2 i artikel 8-11). Alligevel er retten til at gifte sig og til at stifte familie ikke en absolut ret, en ret man har uanset hvad (i modsætning til fx. forbudet mod tortur og slaveri). Artikel 12 siger tværtimod at indholdet af retten bestemmes af staternes ægteskabs- og familielovgivning. Staten kan således godt blande sig i retten til at gifte sig, og den har ingen forpligtelse til aktivt at sikre mulighed for at man kan gifte sig, og at man kan stifte familie.

Så stop dit fis om rettighed til familiesammenføring og snak ordentlig om konventionen!!

Der er også andre EU regler Assessment2
Vi kan f.eks ikke blokere for folks pensioner, hvis de bruger dem i udlandet. Der er en hel dyne af løsningsblokerende love fra EU's og FN's side.
Og jo, jeg mistænker også menneskerettighederne for at være en del af dem. De savner ethvert videnskabeligt sandfærdigt grundlag.

Fis i en hornlygte Fnidder
Du skriver at det skader dansk økonomi, når pensionister bruger pengene i udlandet...

Men det er ikke korrekt, da der er langt flere udenlandske pensionister, der bruger deres pensions penge i Danmark, end omvendt.

Det er en lovfæstet ret for alle i EU, samt store dele af den øvrige verden, at flytte og tage pensionen med sig.

Næste år bliver det også muligt, at tage sin pension med til USA. Især USA rummer store mængder af danske emigranter, der så vender hjem til Danmark med deres amerikanske pensioner, da det gælder begge veje i aftalerne mellem USA og Danmark.

Skatteyderne Assessment2
finansierer pensionerne i Danmark, så har de vel også lov til at stille krav?

For de private pensioner stiller sagen sig anderledes. Der er det en aftale imellem pensionsselskabet og pensionstageren.

Suplement til fis i en hornlygte Fnidder
Endeligt skal det bemærkes, at pensionerne beskattes i de lande der udbetaler dem, og der udveksles således refusioner af de indkrævede skatter mellem de lande der har pensionisterne.

For Danmark er det en guldgrube, at have velhavende udenlandske pensionister, der bor her og bruger deres pensionsformuer her i landet.

Velhavende udenlandske Assessment2
pensionister, der bor i Danmark?
Den tror jeg ikke på. De ville nok vølge solkysten i Spanien eller Florida i USA.

Der bor mange udennlandske pensionister i Danmark Fnidder
Det er langt fra alle der nyder solen og 48 graders hedebølger i Spanien. Faktisk har hedebølgen lagt en dæmper på, og får flere til, at vende hjem igen, da de ikke tåler den stigende hedebølge.

De pensionister der bor i Danmark, holder meget af landskabet, samt ikke mindst klimaet med de store vekselvirkninger mellem sommer og vinter.

Der bor mange skandivaviske pensionister her, såvel som pensionister fra andre europæiske lande.

Et demokrati bygger på lovenes overholdelse Fnidder
Du opponerer imod, at der trækkes love og forordninger ned over hovedet på nationen.

Men du har ikke belæg for din påstand, da nationen har valgt sine ledere til Folketinget, der lovgiver om, hvilke regler og love der skal gælde for nationen.

Det er ikke selvtægts skatteydere, der skal kunne blokere for de demokratiske vedtagne love der er gældende, men alene Folketinget.

Ja men Assessment2
de internationale aftaler vore politikere foretager hen over vores hoveder, kan hurtig ende med, at vi bliver tvunget til nedlægge vores velfærdsstat og hermed fjerne den stabilitet og højt uddannelsesniveau, der både har sikret invisteringerne til landet i første omgang, og som åbenbart også tiltrækker de rige pensionister, du har skrevet om før.

Danskere på venteliste tonyia
Der hvor jeg bor er der bygget nogle dejlige store moderne lejligheder som var beregnet til danskere der længe havde stået på venteliste til en bedre bolig.

Menneskerettighederne satte disse borgeres rettigheder ud af kraft til fordel for mennesker som kom fra Mellemøsten.

Derfor bor danskerne stadig på den anden side af gaden uden altan, uden badeværelse, med et lille WC på køkkentrappen som de deler med naboen.

Hvem mon der skal bo i Ritt Bjerregårds byggeri?