Menneskerettighederne respekteres ikke i Danmark. LO.

Menneskerettighederne respekteres ikke i Danmark. LO. mandaabenraa
http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/fn/verdenerklaring/

Artikel 20 respekteres ikke i Danmark , og sådan har det været i mange år.
En dom fra menneskerettigheds domstolen 2006 , respekteres stadig ikke.

Det hele drejer sig om at lave overenskomster , og så tvinge folk til at være medlem af en bestemt fagforening. " Staten i staten" .Socialdemokratiet og andre foreninger / LO fagforeningerne , arbejder tæt sammen - alle andre er fjenderne.Ensrettet parti politik.

LO fagforeningerne arbejder med det psykiske arbejdsmiljø , samtidig ødelægger de livet for mange mennesker , med tvang af LO fagforeningen - erstatning udbetales ikke .

Melder du dig ud af LO fagforeningen , fordi du vil være medlem af en anden fagforening ,kan du miste dit arbejde , og blive offer for grov chikane , vold er set mange gange. Du kan få et usynligt arbejdsforbud - så er det måske kun kontanthjælp.

De vil ikke arbejde sammen med dig , de vil ikke snakke med dig , du modarbejdes og svines til , trues og måske udsættes for vold.

Hvis du så udsættes for vold kan politiet ikke opklare sagen , og du kan få erstatning og forbryderen straffes. Bruger du vold i selvforsvar - bliver du straffet.

*Folkebevægelsen for frie fagforeninger* som ikke er en fagforening , har arbejdet med de her sager i over 20 år - en skandale.

Enhver anden forening , kunne opløses ved dom.

Det gør de jo heller ikke af staten Danmark Fnug
Hvorfor skulle de så respekreres af forbundene?