Mindsteløn

Mindsteløn Arbejdsløs
Er der nogen der ved hvad mindstelønnen er for voksne??

93. Utha kleindsmidt
Men det er 93 kr

Der er ingen lovbestemt anonym
mindsteløn, det er overenskomst.

kun ca. leif på støtten
sidst jeg var i arbejde som specielarbejder lå min timeløn på lidt over 102 kr. hvilket svarer nogenlunde til 16000 pr. mdr. 102 x 37 tim. x 52 uger div 12mdr. = 16300 (dagpengesats ca. 14000)
så eventuelt kørsel uden kørselsfradrag og diverse andre udgifter er der ikke den store forskel.
personligt havde jeg desværre mere ud af at gå ledig pga. kørsel på ca. 100 km. pr. dag.