Mistænkeliggør DF

Mistænkeliggør DF Svendsen
Vi bør straks gå i gang end med undersøge medlemmer af DF alene for mistænkeliggørelsen skyld.

DF bør straks udlevere lister over alle, der har deltaget i landsmøder, sommerstævner, kurser eller andre møder i Dansk Front, til kommunerne… øøh,… jeg mener - personer, der har deltaget i landsmøder, sommerstævner, kurser eller andre møder i Dansk Folkeparti, selvfølgelig.

Så kan kommunerne undersøge, om de arbejdsløse medlemmer af DF reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Nogle vil så spørge: Skal medlemmer af f.eks. Socialdemokratiet eller SF så ikke også undersøges?

Her mit svar klart nej! Det er vigtigt, at dette bliver en særlovgivning, der kun rammer medlemmer af DF.

Fordi, man nu er ved at gå godt i gang med at undersøge de danske statsborger, der er blevet reddet ud af Libanons krigshelvede.
Men ingen har talte om at undersøge de mennesker for socialt bedrageri, der blev redt ud af tsunami-katastrofen. Lige som folk, der har været til grisefest på Mallorca, aldrig er blevet undersøgt.

Hvilket jo tydeligt viser, at DF’s lobbyister ikke mener, at loven skal være farveblind (= lige for alle). Hvorfor skal vi andre så synes det?

DF’s medlemmer og tilhængere må lære, at
man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus.
Og man skal ikke skyde med elastikker, hvis man selv går med gummibukser.
Og man skal ikke kaste med æbler, hvis man selv er et skrog.

(P.s.: Ingen nogen nu kaster sig ud i frådende angreb på dette indlæg, så bør de overveje, om indlægget kan indeholde elementer af ironi.) ;-)

Det her er meget grove forbryder poulerik
Mange af dem er kommet her på falsk grundlag, opnået dansk statsborgeskab, modtager bistandhjælp og snyder med det, det er for groft.

Det har venstrefløjen vanallan
gjort i mange år, ved at komme med mere eller mindre usande oplysninger.

Og da DF så foreslår noget gangske naturligt begynder venstrefløjen at tude.

Det minder om politisk vold, det er iorden når venstrefløjen bruger det, men når de selv bliver ramt, ja så tuder de op som små kyllinger.

Hvem er det der tuder? hink
Drej den 180 grader og få svaret

Tomt postulat uden bevis Svendsen
Ja, helt uden skyggen af bevis.

Ӥ267
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

(Citat: Den danske Straffelov)

DF parti Anonym
Er du retarderet eller ordblind? Eller er du bare blandt de usikre?
Så kom til os, meld dig til DF!

Hvorfor synes Den urolige
du ikke, en modtager af fællesskabets midler skal bidrage med det de kan?

Deres ringe bidrag består i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det kan de altså ikke hvis de er på ferie i hjemlandet!

Hvis de der i mod er rejst derned, og i øvrigt betaler selv som alle andre turister.... Hvad er så problemet? Er du bange for at en eventuel undersøgelse, vil afsløre ting du ikke synes om?

Helt misforstået Svendsen
Jeg mener det stik modsatte af det, du beskylder mig for at synes.

Jeg mener netop IKKE, at medlemmer af DF skal lov til at tage DF’s sommerstævne, imens de modtager kontanthjælp. Eller at medlemmer af DF skal have lov til at tage grisefester på Mallorca, imens de modtager arbejdsløshedsdagpenge.

DF og rejseselskaberne har jo lister over hvem, der deltager i hvad. DF bør vise samfundssind og sende listerne til kommunerne og a-kasserne, så de kan blive kontrolleret for socialbedragere.

Men tvivler stærkt på, at DF har tænkt sig at gøre det.

Hvis DF’s medlemmer modtager af fællesskabets midler, så de skal bidrage med det, de kan til fællesskabet. - I stedet for bare at sidde på deres flade og bælle bajere til landsmødefester.

Nej, desværre Svendsen
Nej, jeg er desværre ikke retarderet.

Men hvis DF er nu er gået i gang med at hverve medlemmer blandt de retarderede, så vil jeg da ønske DF held og lykke med det.

Jeg er helt sikkert på, at der er store muligheder i det for DF.

Lady-In-Red Anonym
Hvorfor bruger du nu ny taktik?

Nej, jeg er desværre ikke retarderet Anonym
Kunne du godt tænke dig det?

Jeg ikke nogen kvinde. Svendsen
......

Jeg ER ikke nogen kvinde. Svendsen
Skulle der have stået.

Svendsen du har da virkelig dalimill
tabt inteligensen, har du virkelig fundet ud af det i sammenarbejde med lady in BURKA og dette sammen rand, inden for liste Ø. Enfoldighedslisten burde have haft "Y" som kendings bogstav på stemmeseddelen. Så havde det passet bedre med YNKELIG. Lad os få sat spærregrænsen op til 5 % så slipper vi for disse YNKELIGE fjoldser og deres hjernevaskede tilhængere. leif.

Hej Leif Svendsen
Hvordan går det med Bølle?

Hej, copycat Svendsen
Brug lige en signatur, der kan adskilles fra min.

hvad mener du dalimill
Hved du hvor ordet Dalimill stammer fra og med hensyn til det andet. SÅ STÅR DET PÅ MIN DÅBSATEST. En hilsen til svendsen der har mistet inteligensen. Svendsen tænk på det der gælder er mere end dine 3 hjerneceller. LEIF " NO COPY "

Jeg kom først Svendsen
Du kan anskaffe dig en profil.

Næ, hvorfor dog det? Svendsen
Men jeg kunne godt tænke mig at se en undersøgelse af den gennemsnitlig intelligenskvotient for DF-vælgerne.

Klag til lady in burka dalimill
HAR DU TAGET PATENT PÅ NAVNET DALIMILL, OG SÅ FREMT I FALD HVOR HAR DU FÅET NAVNET FRA. LEIF. P

du skriver dalimill
Nej, jeg er desværre ikke retarderet.

intelligenskvotient for DF-vælgerne dalimill
IQ er i snit 144, for enhedslisten er den under 40 der hvor du høre hjemme.

Du er ikke så kvik, vel? svendsen
Hvis du nu bare havde fulgt tråden, så ville du have opdaget, at der ingen, der beskylder dig for at hugge signaturer.

Hvad kom først med? svendsen777
Var du det første menneske, der også kunne være dum, når han sover?

der er en dalimill
person med en inteligentskvotient på under 10 der underskriver sig med navnet dalimill, men vedkommende kan IKKE gøre rede for hvor navnet stammer fra. Det er garanteret en fra liste Ø, der er blevet så indoktrineret så vedkommende IKKE kan tænke selv. leif
PS dig der bruger navnet DALIMILL oplys venligst hvor du har navnet fra. SVAR UDBEDES NUUUUUUUU. LEIF

Jeg skrev dette indlæg svendsen777
Det er også mig, der den i sidste tid har skrevet indlæg med signaturen Svendsen. Indtil en eller anden højreekstremistisk spade huggede min signatur.

dalimil Svendsen kan ikke logge på
du er ikke så kvik, men det er rigtigt jeg stemmer på liste Ø.

Var du det første menneske, der også kunne være dum, når han sover? Svendsen kan ikke logge på
Det kan du vist bedst svare på.

*GGG* svendsen777
Kun en 1% af befolkningen har en intelligenskvotient på 135 eller større (ved spredningsfaktor 15, som intelligenskvotienter almindeligvis måles i nu til dags).

Hvis det er sandt, som du påstår, at den gennemsnitlige intelligenskvotient for DF-vælgere er på 144, så må de være røget for spærregrænsen.

Ligeledes påstår du, at den gennemsnitlige enhedslistevælger har en intelligenskvotient på 40. Kun 0,0031% af befolkningen intelligenskvotient på 40 eller mindre.

Så Enhedslisten må have groft valgfusk uden nogen har opdaget. Utroligt, at de kunne finde ud af det, når tager i betragtning, at en intelligenskvotient på 40 svare til Moderat retarderet.

Dit indlæg er bare grineren. :-D Og siger noget intelligensniveauet blandt DF’s støttere, hvis tænker lidt over det.

Kilde: http://mensa.dk/faq.html

Du må være blevet meget såret... svendsen777
...over mit lille indlæg om mistænkeliggørelse af DF

Her: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=73&posting=716716

Såret? Svendsen kan ikke logge på
Næ skulle jeg det?

Ej, undskyld Svendsen kan ikke logge på
Jeg ER såret. Det fordi jeg er fuld. Det er jeg tit. Og så jeg bliver både ondskabsfuld og pinligt flæbende.

Og nu har jeg også lavet ballade og hugget en anden mands signatur.

Hvorfor er jeg så dum?

Hvorfor er jeg så dum? svendsen777.
Kan I give mig et svar?

Jeg skal ikke kunne sige det svendsen777
Måske er det medfødt.

medfødt? svendsen777.
Tror du har sniffet for meget lim.

De er sure på DF. mandaabenraa
De vil have Danmark lavet om til en muslimsk stat.
Hvis vi får en anden regering med socialdemokraterne , bliver det noget med fri indvandring , og f.h.v. flygtninge kan bare forblive i Danmark.

Jeg forstår udmærket , at mange mennesker er sure på Z og DF.

Det er jo tydeligt også her på debatten , at nydanskerne ikke kan lide at bo i Danmark - hvorfor flytter de så ikke til et muslimsk land - det dog uforståeligt , at man kan være så dum.

Så lad os få en undersøgelse Poulerik
Hvis det er meget nærliggende, at få undersøgt, om ikke sagsbehandler, i mange tilfælder, har taget alt for let på sagsbhandlingen.
Da vi havde S regering var det blot at rejse til Danmark så kunne de blive, hvis de udtalte sig om at de var truet, eller en i deres familie havde været udsat for tortur, så havde de ophold her i landet.Hvis ikke V.K var kommet til magten, så havde Muslimerne haft magten, her i landet inden år 2025 nu har vi fået måske 50 år i frihed yderliger inden offentlig stening bliver indført.

lol tanketorsk
hvem har blidt dig ind du ikke er det? ;-)

Mensa svendsen777
Mensa har bildt mig ind, at jeg ikke er retarderet.

P.s.: Prøv linket i min profil: http://profil.sol.dk/svendsen777

Næ, du skal SELV bevise det. svendsen777
Hvis du fremsætter injurier i henhold til den danske Straffelovs § 267, så skal du selv bevise dine påstande i byretten.

Du kan ikke bare tørre problem af på offentlige institutioner. Så ville der jo være frit slag for rygtemageri.

”§267.Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 269. En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.”

(Citat: Den danske Straffelovens § 267 og §269)

nejda Oldemor
Svendsen tilhører Enhedslisten.

Men har ikke læst kontanthjælpsloven, han er måske den eneste som ikke er på kontanthjælp.

Kontanthjælpsloven?? Hæ, hæ svendsen777
Har du læst kontanthjælpsloven? Det antyder du i hvert fald.

Det er lidt morsomt, for det er der ikke noget, der hedder kontanthjælpsloven. Og det har der aldrig været.

Det, du taler om, hed for nogle år tilbage bistandsloven. Nu hedder det serviceloven. Og den er jeg faktisk blevet undervist i.

kontantloven Oldemor
så regnede jeg med du kunne følge med, nogen gange må man tage ABC til hjælp.

At du har fået undervisning undlad at reklamere med det, det gør det ikke bedre, for du skulle så vide hvad jeg skrev om, ja, faktisk meget bedre end jeg, det må være en OMMER.
Håber det kursus ikke har kostet penge, i såfald dine egne penge.

gad vide Oldemor
om du har deltaget i sådanne sommermøde, men smidt ud

Du drak for meget, og snakkede i tåger, ikke så langt fra hvad du har gjort i denne debat.

feminin eller maskulin Oldemor
du må vide bedst ellers kig efter.

Jeg synes, at det er fint Holger
at DF som nogle af de få tør vove pelsen og kaste med sten og ofre et par af deres egne ruder i jagten på rotter.

nå nå nå da da annoym
har i brug for medlemer det er til at samle
underskifter efter næste valg
for der er mange der har fået nok af jer

DF er for bønder qwerty
lol. Endnu en gang udokumeneteret lort fra den yderste højrefløj. DF er for lavintelligente meennesker hvis liv er så usselt at de blive nød til at kaste deres had på folk der er under dem i samfundet. Folk der stemme på DF mener at det bedste for dette land er en hjemmehjælper. Det er fra en sådan en de får deres 'store' tanker.

Ja vi burde IQ teste hele befolkningen og så kun give de intelligente ret til at stemme. Så vil vi en gang for alle slippe af med bønderne højrefløjen.

Højrefløjen sidder primært på magten i landbrugskommuner og i de rige egoistiske kommuner. Dem der aldrig bidrager til samfundet men kun snylter. Venstrefløjen regere i de fleste af de byer hvor der er højt uddannede og hvor vi har vores uddannelsessteder. Det siger vist alt om hvem der har lav IQ.

Beviser......... Hahahihaha
.......eller rettere, fakta:

Samtlige af de i Libanon ferierende "danskere" er kommet hertil som FLYGTNINGE eller efterkommere af samme. Dansk statsborgerskab er blevet tildelt disse asylanter ved formodningen om at de aldrig ville kunne vende tilbage.

Hvordan de pågældende så kan befinde sig på "ferie" i det land de påstås at være forfulgt i, uden på en eller anden måde at have gjort sig skyldige i svindel ved asylansøgning/ansøgning om statsborgerskab, kan det vist kun være uforbederlige venstreorienterede tosser der efterlyser beviser på. Fakta taler for sig selv.

Når hjernetransplantation bliver mulig komododragon
bør du så absolut være en af dem der kommer først i køen.

De metoder de ønsker der, er jo rene STASI metoder til at forfølge politiske modstandere.

...Åhhh undskyld, du husker nok ikke hvad STASI var for en størrelse. STASI stod for STAatsSIcherheit og var det kommunistiske østtysklands efterretningstjeneste.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stasi
Men det var nok før din tid.

Nu kan jeg godt se at du vil frem til en pointe med at DF var utilfredse med at nogle af de evakuerede fra Libanon var udviste narkogangstere, voldsmænd og mordere. Visse af dem rendte faktisk rundt i bl.a. vollsmose på det tidspunkt hvor sagen er rejst. Nu er det bare sådan at det var et ret enigt folketing der støttede op omkring at man undersøger de evakuerede. Selv de radikale!

Jeg kunne se at du har et logo med fredens agurk på din profil. Røvens banan ville være mere passande.

Hvis du er intelligent Abu Laban
Så er jeg født i fjern galakse.

til svendsen der dalimill
Har midstet inteligensen. Du følger overhovedet ikke med i hvad der foregår. Hvert eneste år ved skoleårets begyndelse mangler der elever af anden etnisk baggrund. De er taget med deres forældre på ferie i de lande de er flygtet fra. Det er ikke kun en 14 dages ferie der er tale om, men flere måneder. Der er jo nok en del af dem der modtager offentlige ydelser. Mig bekendt har skolebørnene 7 ugers ferie, men dette er et tilbagevendende problem. Det er en dårlig argumentation når du blander Mallorca og grisefester ind i debatten. Det beviser tydeligt at du vil holde hånden over en bestemt befolkningsgruppe. Sådan er det når nogle lader sig hjernevaske frivilligt. Da............

og dog asshole
folk som dig ser ikke ud til at være til at nå! Her lokker vist en anden yderfløj, som ikke just er kendt for sin begavede og stilfulde fremgangsmåde (læs malingattentatet på statsministeren og brandattentatet imod integrationsministeren).

En mand er du så sandelig asshole
heller ikke!

Du ville gerne Svendsens Hjernekirurg
at du IKKE var retarderet.

Sorry my friend. Det er du altså!

Bonderøve findes også i KBH asshole
bonderøve som taler lavkøbenhavnsk og som aldrig har sat deres blege ben uden for sjælland. Den slags indavlede øboere stemmer oftest på liste Ø!

ja en masse jyske bonderøve heinodk
Ja desværre er vi i københavn blevet overrendt at en hel del nasserøvs bønder fra jylland, der intet positivt har at bidrage med. Men i må hellere end gerne få dem tilbage.

mensa socrates
Mensa har os bildt mig ind, at jeg ikke er retarderet. Vi ska ikk tro på alt vi læser!!!!!1

kontanthjælp sikadog
Der står heller ikke noget om kontanthjælp i serviceloven[:O]. Kontanthjælp finder du i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om socialpolitik....