Modsat Bibelen tager JV'erne tit afstand

Modsat Bibelen tager JV'erne tit afstand jalmar
[s]


... fra KRIG, og det på en måde der som regel insinuerer,
at det gør vi andre ikke - Men hvad siger Bibelen egentlig re.: Krig?


Der er en tid til krig, og Ingen kan unddrage sig krigen, (Præ.3:8, 8:8)
JESUS Kristus advarede, han var ikke kommet med fred, men med ufred og SVÆRD (Matt.10:34)
Og han tilføjede: "Den der ikke har et sværd SKAL købe sig et, for hellere SVÆRD end kappe.(Luk.22:36)


Det er mere end tydeligt at:
Til forskel fra JW/WTS's dogmer, har Bibelen en noget mere pragmatisk måde at anskue
verden på. - Livet er som Livet er, krigen og døden ligeså - Alting til sin tid og med sit formål -
vi kan ikke undrage os disse begreber, hvor gerne vi end ville - De er og bliver en del af selve livet!


Det er netop denne måde at beskrive livet på, der gør Bibelen så universal, at Ordet stadig, den dag i dag, forekommer så levende, for så stor en del af Jordens befolkning!Med venlig hilsen

jalmar

Jeg synes man bør holde fast i sebl
at Bibelen taler om, at vi en dag vil smede sværdene om til plovjern - altså, at det en dag vil lykkes at berkige selve krigslysten.

Men et hurtigt kig i avisen afslører, at vi vist ikke helt er nået dertil, endnu.

Og vel samme grund til, at JW/WTS ejer/ejede aktie- jalmar
´


... majoriteten i en fabrik, der fremstillede mini-transportfly til militære operationer og en Fabrik der fremstillede smartbombs - Efter devisern jo flere penge man putter i Krigsmateriel jo flere får vi igen?

Jo jo JW/WTS i en nøddeskal - Først forbander man cigaretter og
deres brugere hvorefter man køber en aktiepost i 'Philip Morris Cigarettes'!

Noget ala man forbander UN som værende 'The Wild Beast' - Hvorefter man udnytter
samme som DPI-NGO'ere, der endda skal skrive edssvorent under på at overholde UN's charter!


Jo jo det går godt - Med 'Harmagedon' er lige om hjørnet,
hvorfor man bygger et nyt Palads til ledelsen på Brooklyn Heights -


Jeg har godt nok svært ved at se fornuften
i gørelsen, i forhold til Ordet og Kravene til JV'erne!


Med venlig hilsen

jalmar

De første? sebl
Hvis I er de første til at være fredelige, hvilket nummer er jeg så i rækken?

Egentligt troede jeg jo at Jesus var den første, og vi andre nok prøver men ikke rigtigt lykkes med det med at være fredelige; men der kan man bare se

Hvilket nummer du er i rækken? anonym-jv
I profetien står der:

Og i de sidste dage vil bjerget med Jehovas hus blive grundfæstet over bjergenes top, og det skal hæves op over højene; og alle nationerne skal strømme til det. 3 Og mange folkeslag skal drage af sted og sige: „Kom, lad os gå op til Jehovas bjerg, til Jakobs Guds hus; og han vil lære os sine veje, og vi vil vandre på hans stier.“ For lov vil udgå fra Zion, og Jehovas ord fra Jerusalem. 4 Og han vil fælde dom mellem nationerne og afgøre sager vedrørende mange folkeslag. Og de skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig. (Esajas 2:2-4)

Du må altså først gå op til Jehovas bjerg, så vil han lære dig sine veje.

Så fredelige er I no name
heller ikke. I forårsager jo masser af ufred i de familier hvor et medlem bliver udstødt.
Du aner slet hvor meget ufred du er meddelagtig i. I slår også ihjel, det er da heller ikke særlig fredeligt.
Puds glorien. "Lad den der er ren kaste den første sten".

mvh nn

FN ? no name
Når du nu nævner medlemskab af FN, har Jehovas Vidner så indrømmet, at de har været medlem ( NGO )? Hvilken forklaring/bortforklaring er de kommet med. Det er noget jeg diskutere med et jv iøjeblikket og jeg kan ikke rigtig finde noget om det.

Håber på nogen oplysninger nn

Hvorfor skulle vi slå mennesker ihjel? ftg
Hvis et menneske udelukkes fra menigheden, kan han vende tilbage igen så snart han har rettet det forkerte som han gør.

Med venlig hilsen, ftg.

Gjorde jeg for længe siden sebl
Det gjorde jeg da jeg blev født påny - så lærer Jehovas mig sine veje på hjertet. Hvornår bliver du født påny?

Det er fuldstændigt uden betydning. ftg
Hvis vi har været medlem af et eller andet, og ikke er det mere, så betyder det heller ikke noget mere.

Med venlig hilsen, ftg.

Det er en løgn der vil noget - AD 2007 - 3 JW'ere jalmar
´


... Som DPI-NGO skriver man under på at man overholder UN's Charter ...

http://www.un.org/dpi/ngosection/criteria.asp


Derudover er enhver tale om at JW/WTS ikke politiserer en Lodret LØGN - side 69 + 124!

http://www.osce.org/documents/odihr/2005/07/15588_en.pdf


Og i denne side 40 + 130 + 158 Ses nogle af de "LYKKELIGE" JW-deltagere i 2006.

http://www.osce.org/documents/odihr/2006/04/18648_en.pdf


Og sådan kan man blive ved ..... Der er masser af sider hvor JW/WTS er nævnt.
Læg mærke til i ovenstående, at det er specifikt DPI-NGO'ere der er tale om (side 158)AD 2007 er den sidste conference der er "papirer på" - Blandt DPI-NGO-Deltagerne er
blandt andet omtalt JW, som ses nederest på side 44 - 3.øverst side 53 - samt side 70 -

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY ses på side 79

http://www.osce.org/documents/odihr/2007/10/27123_en.pdf


Jo jo Altså ifølge "ftg Sandheden" er JW/WTS ikke NGO medlemmer - Men i den virkelige verden altså ude blandt os andre glimrer både JW og WTS ved deres ivrige tilstedeværelse!


Med venlig hilsen

jalmar

Tilbage så snart han har rettet det forkerte som han gør. jalmar
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´[:O]... Det pudsige i den sætning er, at det behøves ikke være forkert ifølge GUD eller
Bibelen eller landets love - Det der virkelig tæller her er, om man er uenig med JW/WTS?


At så personen eventuelt fulgte Bibelens tekst og GUDS intension er bedøvende det
er JW/WTS-Organisationen der virkelig betyder noget i forhold til "Rigtig eller Forkert".Med venlig hilsen

jalmar

Her no name
indrømmer "ftg" direkte at Jehovas Vidner har været medlem i FN. D.v.s. at Jehovas Vidner har bolet med skøgen/Babylon den store, hvilke konsekvenser har det ???

mvh nn

Hvis no name
han er død kan han vel ikke vende tilbage

nn

. . . . . . . . uden betydning no name
Hvis jeg har bollet udenom og ikke gør det mere så betyder det heller ikke noget mere !!


mvh nn