Museskader

Museskader djdaddy
Museskader anerkendes som arbejdsskade..


På et møde i går anerkendte arbejdsskadestyrelsen for første gang nogensinde en museskade som en arbejdsskade.

Styrelsen havde 10 sager til behandling på mødet, og to sager var på forhånd indstillet til anerkendelse.

Men på mødet blev det besluttet at anerkende flere museskader som arbejdsskader, skriver Ritzau.

Ifølge Jan Peter Madsen, kommunikationschef i Arbejdsskadestyrelsen, blev tre af de 10 sager om museskader anerkendt.

HK og Teknisk Landsforbund er begejstrede.

Vi synes faktisk, at afgørelsen er helt fantastisk og et gennembrud uden lige. Fordi vi har haft fokus på det her problem de seneste 16 år, hvor vi har vidst, at der er medlemmer, som bliver syge af det intensive og præcisionskrævende arbejde med computermus, siger formand for Teknisk Landsforbund Gita Grüning til Ritzau.

HK: Behov for generel anerkendelse
HK, der stod for tre af sagerne på mødet i går, er lige som Teknisk Landsforbund godt tilfreds med afgørelsen.

Men arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen i HK/Privat mener, at der er behov for en mere generel anerkendelse af museskaderne.

Man kunne jo sandsynligvis nøjes med at præcisere lovgivningen, så det ikke, som i dag, er nødvendigt med en meget præcis diagnose for at få anerkendt en museskade. I stedet kunne man gøre det lettere at anerkende på baggrund af de smerter og gener, der opstår i forbindelse med museskader, siger Svend-Erik Hermansen i HK/Privat til Ritzau.

Også Gita Grüning er klar til at fortsætte kampen for at få anerkendt museskaderne.

Jeg håber, at afgørelsen baner vej for endnu flere anerkendelser. Ellers har vi til sinds at fortsætte ad den vej, vi allerede er på, nemlig at køre sager via retten for at sikre, at medlemmer i hvert fald oplever, at deres sag bliver prøvet så langt, det er muligt, siger hun.

Kun særlige tilfælde anerkendes
Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg konkluderede 1. marts 2006, at man ikke kan blive syg af at arbejde med computermus.

Styrelsen mente dengang, at smerter ikke er ensbetydende med en erstatningsgivende sygdom og ville derfor heller ikke optage museskader på listen over anerkendte arbejdsskader.

Til gengæld åbnede Arbejdsskadestyrelsen op for, at museskader kan anerkendes i ganske særlige tilfælde. Og det er tilsyneladende det, der skete på mødet i går.

Vi har fået forelagt nogle konkrete sager, hvor arbejdets karakter gør, at skaderne alligevel bliver anerkendt. Det kan for eksempel være meget præcisionskrævende arbejde i mange timer, udover normalen, siger Jan Peter Madsen.

Han fastslår dog, at det er en konkret vurdering fra sag til sag, og sådan vil det fortsat være.

de får ondt annefedt
i armen af forfølge de ældre i at komme i job.

Da jeg boede hjemme komododragon
havde vi en citronpresser der blev gnavet istykker af mus. Mon man idag ville kunne have fået dette kostbare køkkenredskab dækket under kategorien Museskader?

få dem til at kig djdaddy
på det min ven :)

Ja den er sgu da kostbar komododragon
jeg tror den koster en 10'er, men så var den altså også i lækker helstøbt rød plastic.

V.H.