Når fårene skilles fra bukkene

Når fårene skilles fra bukkene ftg
"Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed sammen med alle englene, så tager han plads på sin herligheds trone. Og alle nationerne skal samles foran ham. Da vil han skille folkene fra hinanden, sådan som hyrden skiller fårene fra bukkene. Fårene stiller han på den højre side, og bukkene på den venstre. Da vil kongen sige til dem på sin højre side: 'Kom, I min Fars velsignede, og gå ind i det rige, som har været beredt for jer lige fra verdens begyndelse. For jeg var sulten, og I gav mig mad; jeg var tørstig, og I gav mig vand; jeg var fremmed, og I sørgede for mig; jeg var nøgen, og I gav mig tøj; jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig.'
De retfærdige vil svare: 'Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og hjalp dig? Eller nøgen og gav dig tøj at tage på? Hvornår har vi nogen sinde set dig syg eller i fængsel og besøgt dig?' Og kongen vil sige til dem: 'Hvad I har gjort for en af mine mest oversete brødre dér, har I gjort for mig!'
Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og sige: 'Bort med jer, I der er under Guds vrede! Bort til den evige ild, der er beredt for Djævelen og hans engle. Jeg var sulten, og I gav mig intet at spise; jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke; jeg var fremmed, og I sørgede ikke for mig; jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj; jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig ikke.'
Da vil de svare: 'Herre, hvornår har vi nogen sinde set dig sulten, tørstig eller fremmed, nøgen, syg og i fængsel uden at ville hjælpe dig?' Og kongen vil svare: 'Hvad I ikke har gjort for en af mine mest oversete brødre dér, det har I heller ikke gjort for mig.' Disse skal gå bort til evig straf; men de retfærdige skal gå ind til evigt liv.« "

Mattæus 25:31-46, Bibelen på hverdagsdansk ---> http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=40&nr=25

det var da godt ftg :) sveland
så magler vi bare at få resten af Jehovas vidner til at se dette afsnit af biblen, så i ved at det ikke er nødhjælp at give folk et vagttårn magasin. men det er nødhjælp at give folk, tøj og mad :)

glæder mig at du er ved at værer at læse biblen ftg :)

Hmmmm sebl
Ja, man kommer jo unægteligt til at tænke på, om diverse grådige trossamfund så ikke er bukke. Hvor meget bidrager din kirke til at hjælpe verdens fattige med vand, mad og tøj?

Mange misforstår dette skriftsted ftg
og tror at Jesus taler om verdens fattige, tyve og kriminelle. Dem skal man selvfølgelig også hjælpe, men det er ikke dem Jesus taler om. Jesus taler om "sine brødre". (Mattæus 25:40, se den autoriserede oversættelse) Hvis man støtter og hjælper "Jesu mindste brødre", vil man blive tildelt evigt liv. Det er det der står i skriftstedet. Jesu mindste brødre, det er hans disciple.
Med venlig hilsen, ftg.

Jesu brødre ftg
Jesus sagde: "Min moder og mine brødre; det er dem, som hører Guds ord og handler efter det." (Lukas 8:21)

Jesus betegnede aldrig denne verdens kriminelle som sine brødre, men han gav sit liv for dem.

Paulus sad i fængsel, Anonym
blandt andet i Rom, og Peter kom i fængsel for at have talt om Gud.

skægt :) sveland
hvem er de minste brødre? det beskriver jesus som de svage, dem der har brug for hjælp.
"(jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.....Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.)"

hvis flemming ligger mærke til det, så under forklaringen, af hvem der er jesus minste brødre, nævner han ikke Jehovas vidner. han nævner ikke kristne, han nævner ikke jøder. han nævner ikke muslimer, han nævner dem der er i nød.
man kan ikke læse dette stykke baglæns. med mindre man ikke ønsker, at finde ud af hvad biblen vil fortælle os, men vil digtere hvad biblen skal fortælle andre, lige som Jehovas vidner gør det. det er jo også derfor, de læser biblen, som fandn ville gører det. og er en hån mod, de sande kristne der er i denne verden. og her snakker jeg ikke om Jehovas vidner heller ikke om mig selv, men om de rigtige sande kristne, der ikke er bange for at undersøge hvad biblen virkeligt siger.

som Again :)

men det er godt du tager dette stykke frem flemming, da det er et af de stykker, de ælste har valgt at ligge i skamme krogen, da den modsiger Jehovas vidners nødhjælpe program.
hvis du kikker i åbenbaringsbogen så er det et af de stykker der skal undgås :) når i er ude at pionere.
siger lidt om hvor meget rent mel i har i posen, når i tropper op hos folk, det er ikke sandheden i kommer med. men en stor pose af bedrag, og i ved det også godt selv dybest set.
for i bund og grund så er i en folk morakkere, der har travlt med at se hvem der kan hylde vagttårnets oversættelser mest, uden at tængke over hvad det i virkeligheden er, for det tør i ikke. for så bliver i bare udstøt.

For at forstå Bibelen rigtigt ftg
må man vide hvem Jesus taler om.
Med venlig hilsen, ftg.

ja det har du ret i ftg sveland
men det gør man ikke på den måde Jehovas vidner læser biblen på.

de konkludere først hvilken mening de vil have, og så prøver de at begrunde det med biblen. det læser man ikke biblen, på den måde ftg :) der forvrider man dens budskab.

Bestemt sebl
Du har bestemt ret i, at det ikke er uinteressant, at Jesus siger det er hans brødre man har gjort godt imod. Ligesom det ikke er uinteressant, at kravet om at elske sin næste (og hjælpe sin næste) ikke kun gælder brødrene, men alle mennesker. Den barmhjertige samaritaner var en næste, selvom han ikke var en broder.

Se jeg tror jo man ryger ud i nogle enorme vanskeligheder, hvis man antager, at fordi det er brødrene man skal hjælpe for at hjælpe Jesus, så kan man nøjes med at hjælpe dem man nu selv mener er kristne (det læser du vist som dem der er medlem af JV). Lad mig prøve at illustrere, hvilken type problemer man ender i, med et enkelt citat fra Bibelen:

"For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre." Rom 8:29

Her kan vi for det første se, hvorfor kristne er brødre (og søstre): Fordi vi formes efter Jesu billede ved Helligåndens indflydelse. Men her står også en anden oplysning: Gud kender brødrene, allerede inden de bliver kristne!!!

Det gør det jo en anelse problematisk at regne ud, hvem det er man så kan nøjes med at udstrække sin hjælpende hånd til: Ham du ser som en ligegyldig fattig hindu, kan være en broder i Guds øjne, fordi Gud allerede kender ham og har bestemt ham til at formes som en broder.

Hvis du kigger i dit udmærkede citat om at hjælpe Jesus ved at hjælpe brødrene, så vil du bemærke, at de der så faktisk har hjulpet brødrene, undrer sig over, hvem det egentligt er de har hjulpet:

"Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? v38 Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? v39 Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? v40 Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig" Matt 25:37-40

Jeg ved ikke med dig, men jeg læser ikke noget om, at de udmærket ved, at det var dengang de hjalp broder Pedersen med et huslån - Pedersen var nok ikke ligefrem sulten eller nøgen, vel!?! Nej, det må have været nogle andre brødre de har hjulpet med mad og tøj. Hvis Gud allerede kender alle brødrene og forventer vi hjælper dem, så er der nok ikke nogen vej udenom: Vi bliver nødt til at tage budet om næstekærlighed alvorligt, og som den barmhjertige samaritaner hjælpe folk i nød, uanset om vi ser dem som brødre eller ej.

Nå, jeg anerkender din ret til at tolke skriften, som du ønsker. Men husk nu, at folk ville blive overraskede over dommen som får eller buk: Uanset om de havde hjulpet eller ikke havde. Dommen er Guds - også dommen over, hvem der er brødre og hvem der ikke er....

Det drejer sig om at forstå Bibelen rigtigt, again. ftg
For at forstå Bibelen rigtigt skal man i forbindelse med den trofaste og kloge træl. (Mattæus 24:45-47)

Med venlig hilsen, ftg.

Det drejer sig om at forstå Bibelen sebl
Ja, du har ret i, at det bl.a. gælder om, at forstå Bibelen. Men især drejer det sig om, at være næstekærlig - alle andre bud kan sammenfattes i kærlighedsbudet.

Til gengæld står der ikke noget i Bibelen om, at man skal have kontakt til din kloge træl. Derimod står der, at man selv skal være en træl (tjener) ..... Ser du, jeg ser intet om, at den gode og kloge tjener skulle være en organisation - det er vist i et af de tillæg i har digtet til Bibelen der står noget sådant?

Kan jeg konkludere, at jeres organisation har taget patent på, at være den kloge og gode tjener, og at denne selvudnævnte tjener har besluttet sig for, at man ikke behøver hjælpe andre end den selv? For i så fald vover jeg et øje, og udnævner helt uofficielt jeres organisation til at være et godt bud på en buk, når fårene skilles fra bukkene.....

Det er på grund af næstekærligheden ftg
at vi forkynder den gode nyhed om Guds rige. Det er den trofaste og kloge træl Jesus har sat til at organisere dette arbejde. Dette kan du læse i mattæus 24:47. Det er derfor Jesus selv der ar udvalgt dem.
Med venlig hilsen, ftg

Du skrev sebl
Hej ftg. Dit indlæg i sin helhed lød:

----------------------------------------------------------------- Dit indlæg ------------------------------------------------------------------
Det er på grund af næstekærligheden Skrevet af ftg , 14.okt.2006, kl.09:20


at vi forkynder den gode nyhed om Guds rige. Det er den trofaste og kloge træl Jesus har sat til at organisere dette arbejde. Dette kan du læse i mattæus 24:47. Det er derfor Jesus selv der ar udvalgt dem.
Med venlig hilsen, ftg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er det sted du siger fortæller om en organisation:

"Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer" Matt 24:47

Det kniber lidt med at se, at dette skulle have noget med en organisation at gøre. Der står noget om en person (den gode og kloger tjener) som Gud vil sætte til at forvalte alt. Derefter kommer denne lignelse:

Lignelsen om de betroede talenter
v14 Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; v15 én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. v16 Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. v17 Ligeledes tjente han med de to talenter to til. v18 Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. v19 Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. v20 Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. v21 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! v22 Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. v23 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! v24 Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, v25 og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. v26 Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. v27 Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. v28 Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. v29 For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. v30 Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Den gode og kloge tjener er ikke en organisation, ligesom den onde tjener ikke er. Der er tale om os almindelige mennesker - enten er du en god og klog tjener, eller også er du en ond uduelig tjener. På intet sted taler Bibelen om, at dette skulle have noget med en organisation at gøre. På intet sted nævnes en sådan organisations virke i de kristne skrivelser.

Prøv at læse Bibelen. Jeg kan anbefale det - og ja, jeg har læst mange af jeres skrivelser, og nej, jeg mener ikke man læser Bibelen, hvis man sidder og læser i et blad, og slår de skriftsteder op bladet anbefaler.....

Når Jesus siger at han har sat trællen over alt hvad han ejer, ftg
så betyder det også at Jesus ikke ejer det som trællen ikke er sat over. Hvem trællen er skal du selv finde ud af, men det er dem der gør det som Jesus har sagt.