Når Gud holder ain medfølelse tilbage

Når Gud holder ain medfølelse tilbage traellen
Er Jehovas inderlige medfølelse ubegrænset? Bibelen viser at hvis man modstår Jehovas retfærdige veje, holder han med rette sin medfølelse tilbage. (Hebræerne 10:28) For at forstå hvorfor han gør dette, kan vi tænke tilbage til det der skete med fortidens Israels.

Skønt Jehova gang på gang udfriede Israelitterne fra deres fjender, nåede hans medfølelse til sidst en grænse. Det genstridige folk hengav sig til afgudsdyrkelse og bragte tilmed deres afskyeligheder helt ind i hans tempel. (Ezekiel 5:11; 8:17-18) Endvidere "drev [de] spot med den sande Guds sendebud og ringeagtede hans ord og gjorde nar af hans profeter, indtil Jehovas forbitrelse var vokset mod hans folk i den grad at der ingen lægedom var". (2 Krøniker 36:16) De var nået til det punkt hvor der ikke længere var noget grundlag for Jehovas medfølelse, men hvor de havde vakt hans retfærdige harme. Hvad blev resultatet?

Jehova kunne ikke længere have medfølelse med sit folk. Han forkyndte: "Jeg vil ikke vise medlidenhed, og ikke ynkes, og ikke have barmhjertighed, så jeg undlader at ødelægge dem." (Jeremias 13:14) Jerusalem og templet blev ødelagt, og israelitterne blev ført i fangenskab til Babylon. Hvor tragisk når syndige mennesker bliver så oprørske at grænsen for Guds medfølelse er nået? (Klagesangene 2:21)

Hvordan så med i dag? Gud har ikke forandret sig. På grund af sin medfølelse med menneskeheden har han overdraget sine vidner at forkynde "den gode nyhed om riget" på hele den beboede jord. (Mattæus 24:14) Når mennesker med det rette hjertelag viser at de har et lyttende øre, hjælper Jehova dem til at forstå budskabet. (Apostelgerninger 16:14) Men arbejdet vil ikke fortsætte for bestandig. Det ville næppe være medfølende fra Jehovas side hvis han lod denne onde verden med al dens lidelse og elendighed fortsætte i det uendelige. Når grænsen for Jehovas medfølelse er nået, vil han eksekvere dom over denne onde tingenes ordning. Og selv da vil han handle af medfølelse - nemlig af medfølelse med sit "hellige navn" og med sine indviede tjenere. (Ezekiel 36:20-23) Jehova vil tilintetgøre al ondskab og indføre en retfærdig ny verden. Om de onde og ugudelige siger Jehova:
"Mit øje [vil ikke] ynkes og jeg [vil ikke] have medlienhed. Deres adfærd vil jeg bringe over deres eget hoved."
(Ezekiel 9:10)

Indtil da har Jehova mefølelse med menneskene, selv med dem der er på vej imod undergangen. Syndige mennesker som af hjertet angrer og omvender sig, kan drage nytte af en af de gaver som Jehova skænker på grund af sin inderlige medfølelse - nemlig hans fuldstændige tilgivelse.

Hav en god dag!