Når ræven vogter gæs !

Når ræven vogter gæs ! skandinaven
I det FN udvalg for racisme, som skal bedømme Danmark, sidder repræsentanter fra Ægypten og Pakistan.

Begge fra lande, som har forlangt at Jyllandsposten skulle straffes af vor statsminister og at dronning Margrethe skulle give en undskyldning.

I Pakistan så vi højt placerede sagførere og gejstlige, som forlangte dødsdom over tegnerne fra Jyllandsposten.

Begge lande gør eklatante brud på menneskerettighederne mod deres egne befolkninger.
Folk flygter derfra.

De skal nu dømme om danmarks forhold til racisme.

Hvor er vi henne?

ja FN er aristoteles
ved at udvikle sig det rene cirkus, hvor staterne er igang med at inddele sig i blokke, alt efter interesser.

Tænk at have en Ghaneser som formand, Ghana, et land hvor menneskerettighederne overtrædes dagligt, eller pr. time - hvilke kvalifikationer kan denne person have for at bestride verdens politi korps???

Folkeforbundet blev nedlagt, nedlæg FN.

når man kan have et land som Angola i Sikkerhedsrådet, så holder aldt op - og så skulle vi civiliserede mennesker have respekt for foretagenet!! Det er en vittighed!!