Nej til deling også i 1948

Nej til deling også i 1948 muddy moral
Da Palæstina som beskyttet nation under Folkenes Forbund og denne organisations efterfølger De Forenede Nationer under mandatmagten englands myndigheds periode ikke ønskede at anerkende en deling af nationen som foreslået og vedtaget af FN - så blev en slags deling alligevel konsekvens omend der ikke internt var nationalt etnografisk flertal for en deling til fordel for de indvandrede jøder(1880-1947) og zionister(1880-1947) samt flygtede overlevende ofre(1925-1947) for nazismens rædselsregime . .

Hvilke respekterede såvel som ikke-respekterede rettigheder og også forpligtelser har da Palæstinas etnografiske befolkningen og de palæstinensiske til udlandet fordrevne/flygtede civile borgere med FN flygtningestatus nu udover de i adskillige FN resolutioner fremførte love og konventioner ?

Kan en organisation som FN først deltage politisk i delingen af en nation og dernæst stå som et andet kapo(konsentrationslejrfangevogter)-diplomati og observere (og fordømme . . ) menneskerettighedskrænkelserne, kolonialismen , besættelsen, apartheiden, muren, checkpoint, krigsforbrydelser, zionistisk illegalt orienteret ekstremisme/fanatisme . . .?

Det jødiske eller zionistiske militære rædselsherredømme er farligt hvilket adskillige FN resolutioner beviser, hvilket adskillige opfordringer til det internationale samfund fra lovlige internationalt orienterede almentmenneskelige humanitære organisationer beviser -

Hvilke filosofiske konklusioner kan kendsgerningerne og forholdene ideologisk i store træk medføre i relation til civilisatorisk sociologi og kulturhistorie ?

Vi skal meget længere tilbage skandinaven
Danmark vil have Skåne, Halland og Blekinge tilbage.

Iøvrigt Danmark til Ejderen.

Koste hvad det vil, ikke sandt??

Nej du er og bliver en nationalistisk facist.

Det er skruen uden ende, og i holder aldrig op.

Hvert samfund sine traditioner.

Sharialoven i Danmark, og vel også i Israel.

Terrorrisme er åbenbart en tradition som er blevet hellig for jer.

Israel har også deres traditioner.

Terrorrister dræber de.