Net Kirken

Net Kirken IT - Tilbederen
Vor Bill Gates
Du som er i Microsoft
Softwaren bære dit navn
Kom med dine programmer
Giv os i dag vor daglige mail
Forlad os vor spam som også vi forlader vores spamere
Led os ikke i fristelese men fri os fra APPLE
Thi din er rigdommen magten og ophavsretten
Enter