Nu belemres Sverige med mentalsyge danske læger

Nu belemres Sverige med mentalsyge danske læger Grucho
Den gale læge Søren Ventegodt flytter til Sverige og fortsætter sin farlige vaginale praksis.

Svenskerne har gennem tiden været belemret med mange farlige danske læge bundsedimenterings tilfælde. Når de ikke længere kan have deres autorisationer i Danmark, flytter de typisk til Sverige og Norge samt Finland, hvor de fortsætter med deres farlige uforsvarlige praksis.

Her må svenskerne sætte hårdt mod hårdt, og afvise sådanne psykopattyper, deres egne borgeres sikkerhed må gå forud for farlige danske lægers ret til, at etablere sig med deres mentalsyge hærgen.

http://www.expressen.se/index.jsp?a=652555

lidt skræmmende paladinbee
så Ja de må sku stoppe dem.

Den næste læge der etablerer sig i Sverige bliver nok mordbrænderen Fnug
Frederiksberg er berygtet for sine farlige mentalsyge læger, mordbrænderlægen Alice Wæver bliver nok den næste farlige lægegalning der etablerer sig i Sverige, når hun prøveløslades.

Frederiksberg har EU's farligste gale læger. Galehusanstalten har en del af slagsen, der aldrig burde gives udgangstilladelse, bl.a. psykopaten og mytomanen tosse Anni med porteføljer burde tvangsindespærres.

Sverige tager ..... Svend godt i vente
alle så inden længe er Sverige befolket med 50% udlændinge og har Islamisk-Præstestyre så mon ikke der også er plads til Søren Ventebåt.

Nej svenskerne vil ikke risikere livet med Ventegodt de kræver ham udvist Grucho
på livstid.

Jeg deler fuldt ud de menige svenskeres krav. Det er en skandale, at så mange gale danske læger infiltrerer Sverige, når de er for syge i hovedet til Danmark. Det skal der ellers meget til, før de bliver erklæret farlige og frataget lægeautorisationen.

Man ser det i utallige tilfælde, læger der ikke kan få job her, søger de til Sverige som læger. Nogle bliver smidt på porten igen, og når de vender hjem, smider lægeforeningen dem også på porten, men så genindsætter domstolen dem i lægeforeningen.

De bliver så privat praktiserende læger, så er de udenfor rækkevidde for sundhedsstyrelsen, hvis de sælger euforiserende recepter under bordet. Så klager deres misbrugspatienter ikke, af frygt for, at miste deres recepter.

Danske lægers ry i Sverige er blevet meget betændt Grucho
Hvilket skyldes nogle af Frederiksbergs gale psykopatlæger, der samarbejder med en mentalsyg skidtspand Frederiksberg lokalradio.

De udsender falske advarsler om et helt normal menneske, hvor de gale psykopater i denne skidspandsradios påstår denne er en farlig psykiatrisk tilfælde. Tværtimod så er de der udsender disse falske advarsler rablende gale mytoman psykopater. Denne mentalsyge skidtspandsradio har ikke nogen normale, men alene farlige lystløgnergalninge med et netværk af gale i Rødovre tilknyttet dette psykopatmedie af gale.


Svenskerne ryster på hovedet, og undrer sig over, at der ikke er nogen nedre grænser for hvad mentalsyge gale læger kan begå sig med, Søren Ventegodt fremstår i sammenligningen hermed som en helt harmløs engel. Svenskerne tager danske lægers ansættelseskriterier op til fornyet overvejelse fremover for, at undgå, at Sverige igen bliver en affaldscontainer for mentalforrykte læger, der er for syge i hovedet til jobs i Danmark.

Apropos psykopatmedierne på Frederiksberg, der er to af slagsen Chicho
Den værste nazibærme radio er Frederiksberg lokalradio, denne burde være tvangslukket for længst.

Men det andet psykopatmedie, Frederiksberg Journalen synger deres sidste svanesange nu, da det centrale medienævn nu har begæret alle klagesager udleveret fra Pressenævnet og har fået dem nu, samt yderligere dokumenter og regnskabsbilag. Fristen for radio Frederiksberg Journalen var fredag den 11.8.2006 kl. 12:00, hvor radio Frederiksberg skulle fremsætte deres kommentarer til de fra Pressenævnet udleverede akter.

Herefter vil det Centrale medienævn træffe afgørelse om en permanent tvangslukning af dette psykopatmedie, da også dette medie har overtrådt alle presseetiske normer for bagvaskelser og injurier. Også disse to tosser er lystløgnere med en ligeså mentalsyg læge som supporter, der udsteder erklæringer pålydende, at de to redaktører er for syge til, at tåle fængselsophold. Men ellers er helt normale , uagtet deres rablende galskab. De har en konto hos kriminalforsorgen pålydende flere måneders uafsonede fængselsstraffe.

Næste psykopatmedie bliver så Frederiksberg lokalradio, der står for tur, til tvangslukning samt fængselsstraffe. Bunden synes efterhånden at være nået nu for Frederiksbergs psykopatmedier.