Nu fifler han IGEN!

Nu fifler han IGEN! Sandheden skal frem
Det er en hån mod almindelige mennesker at høre statsministerens påstande vedr. protesterne mod kommunalkatastrofen.

Regeringens propagandamaskine har jo - ligesom statsministerens utopier - slet ikke hold i virkeligheden!

Vi behøver altså ikke være medlem af en fagforening for at se, at tingene går i den helt forkerte retning!

Almindelige mennesker kan godt se, at det er samfundets svageste der kommer til at betale for at de rigeste skal have skattelettelser.

Kommunalreformen er simpelthen et overgreb mod danskerne og det danske demokrati.

De nuværende nedskæringer er det rene vand mod dem der kommer i de kommende år: skoler, biblioteker, sygehuse, busruter osv. bliver nedlagt.

Der vil gå rigtig mange år før denne "reform" giver "stordriftsfordele"!

Og hvorfor?? - Svaret er enkelt: de syge, de ældre og børnene skal betale for at give skattelettelser til dem der allerede har langt mere end de overhovedet har brug for.

Få så lukket op for pengeposen NU, og endnu bedre skrot den asociale og udemokratiske kommunalkatastrofe.

Du må jo være dum.. Hausser
Du snakker vist som du har forstand til. Dit indlæg bærer i den grad præg af den enestående egoisme som kendetegner socialisternes holdninger, og deres urealistiske syn på virkeligheden.

Når du virkelig tror at man blot kan smide om sig med penge og så bliver alting godt, ja så har jeg ondt af dig for det tyder jo blot på grænseløs stupiditet.

Vågn op og sæt dig lidt ind i den verden du lever i og hvilken verden du kommer til at leve i..


Og det eneste overgreb mod demokratiet er venstrefløjens ulovlige demonstrationer, anført af den kommunistiske græsrodsbevægelse Bupl, som søger at fremme deres egen politske agenda og underkende det velfærdsforlig som er bredt forankret.

Ja man griner anonym
over regeringens evige forsøg på at hive Danmark i hver sin retning. Forklædt minoritetspolitik for eliten.

ja hyt du dit eget skind trter
fy for en skide egoist, vent til du selv har brug for det sociale sikkerhedsnet, det kan ske før end du aner det.
så er du ikke så kry mere, nød

det er DIG der er DUM børge gårdman
du kan ikke se at du selv en dag får brug for hjælp, men du kommer på andre tanker.

Gradbøjningens kunst Anonym 2006
dum dummere Hausser

Nej! Anonym
Jeg går ind for at skære i det offentliges forbrug, da jeg synes det er blevet en pengesluger.

Desuden synes jeg at skatten skal sænkes, og at folk selv skal betale flere af de ydelser de ønsker.

Svar: Du må jo være dum Sandheden skal frem
Mit IQ er målt til 128. Det kan jeg da vist godt være bekendt.

Jeg har ikke stemt på et socialistisk parti el. er medlem af BUPL. Eller andre du skulle komme i tanke om.

HUSK: Man behøver ikke være socialist for at være SOCIAL! Heldigvis er de fleste danskere - uanset hvem de stemmer på - MEGET sociale. Derfor vender de sig naturligvis mod en asocial og udemokratisk regering.

De fleste danske vil gerne bruge penge på: gode skoler - gode sygehuse - gode plejehjem osv.

De vil IKKE være med til massakren mod al anstændighed i kommunerne!

Svar: Nej Sandheden skal frem
Jamen, så tag dog pengene fra dem der har bedst råd og mindst brug for hjælp.

Hvis skatten skal ned, ku vi jo starte med at kalde de danske soldater hjem fra Irak, hvor de deltager i en i alle henseender ulovlig krig.

Vi ku jo også fjerne al støtte til partierne og alle pensioner til ministrene osv.

Men stadigvæk: Det kan vel ikke være de svageste det skal gå ud over, fordi du ikke vil dele med andre!

Det kan man jo også sagtens ønske dulkis
hvis man har noget at betale de yderlser med. Der er stadig forskel på need to have og nice to have.

Din løsning er anvendelig, når den sociale slagside er rettet - indtil da er det fantasi

Desuden går jeg ind Anonym
for mindre regulering og mindre omfordeling... det må vist være svaret til det andet!

Vi går mod en global Anonym
verden, hvor forskellen mellem de enkelte lande (vestlige lande) mindskes. Det betyder at DK, Sverige osv. som har gjort meget i regulering og omfordeling, må liberaliseres for at kunne modstå konkurrencen.

Jeg ønsker en større dynamik og liberalisme velkommen!

Du overser en lillebitte detalje irene54
hvis du bliver ved med at tage fra dem, der tjener mest, forsvinder denne gruppe til udlandet, hvor skattetrykket og afgifterne er mindre.

Og så er det evig tilbagevendende spørgsmål - hvem skal så betale?

ikke dum, bare naiv! Hausser
Så er du ikke dum, men nok mere naiv. Man kan altså ikke bare bruge uhæmmet løs af statskassen, sådan fungerer det altså bare ikke. Den største bombe under den danske velfærd er netop et offentlig overforbrug da dette med tiden vil reducere velfærden. Spørg bare nationalbankdirektør Nils Bernstein om dette.

At kalde det for udemokratisk fordi den valgte regering arbejder imod dine interesser, fortæller jo altså noget om dit politiske ståsted, hva enten du vil det eller ej. Du kan ikke bilde mig ind at du stemmer liberalt.

Gennemsnitsalderen stiger i Danmark, det er et faktum. Dette vil nødvendigvis betyde at de offentlige udgifter til pension, sygehusvæsen, almennyttige boliger mm. vil stige.

Løsningen er dog ikke bare at lade det offentlige budget eksplodere for at imødegå et kommende problem og lade skatten stige. Problemet ved denne klassiske socialdemokratiske løsning, er at man istedet vil underminere velfærden da, det private forbrug vil falde og virksomhederne derfor tjene mindre og i sidste ende betyde at staten vil tjene færre penge.

Pt. ville man kunne finansiere et offentligt overforbrug ved at bruge af overskuddet i statskassen. Dette mangler dog perspektiv, da skatteindtægterne vil blive mindre (mindre stigende er nok nærmere korrekt) over den næste årrække da arbejdsstyrken bliver mindre.

Man er derfor nødt til at nedbringe de ekstraordinære udgifter i form af den offentlige gæld og renter dertil, da dette er den eneste måde at Dk vil være rustet til de udfordringer fremtiden bringer.
Endvidere er kommunalreformen en effektiv og længe ventet metode til at reducere mange omkostninger i den offentlige sektor. Husk på at det offentlige bruger ca. 45% af budgettet på administration

For at konkludere: Løsningen er derfor ikke at bruge flere penge på velfærd p.t, da det med tiden vil medføre en reduceret adfærd, om end paradoksalt, så ikke desto mindre et beviseligt faktum.

Det er jo også meget smartere at tage dulkis
fra dem der har for lidt - for de er de fleste.

Det har Fogh også fattet.

Må jeg have lov at spørge irene54
hvilke fleste har for lidt af hvad og i forhold til hvem?

Har du noget imod at gå i detaljer irene54
med social slagside?

Til Irene54 - Du overser en lille detalje Sandheden skal frem
Det er jo ikke rigtigt. - De fleste danskere - også de rigeste - er villige til at betale en høj skat, hvis de får en høj kvalitet i den offentlige service.

Men hvorfor have ondt af de bedst stillede danskere? De kan jo klare sig selv.

Det står jo direkte f.eks. i grundloven, at staten skal hjælpe de svage i samfundet.

Konkurrenceevnen i en global verden Sandheden skal frem
Ka vi ikke bli enige om, at konkurrenceevnen aldrig har været bedre end netop nu hvad angår Danmark?

Kommunalreformen har da ingen direkte sammenhæng med globaliseringen.

Det sku da være i negativ retning: Det bliver meget mere bureaukratisk og besværligt, hvis en udenlandsk virksomhed vil slå sig ned i Danmark. - Tænk hvis en international virksomhed ville slå sig ned på Bornholm. Så skulle de henvende sig i HILLERØD for at komme i kontakt med beslutningstagerne, eftersom Bornholm nu bliver en del af Region Hovedstaden!!!!

Svar: Ikke dum, men naiv Sandheden skal frem
Der er altså INGEN der har fremsat den påstand, at man bare skal bruge uhæmmet løs af de offentlige midler.

For min skyld ku man godt kigge listen af offentlige ydelser igennem. F.eks. er der vel ikke grund til at gi børnepenge el andre ydelser til millionærer.

Kommunalreformen er udemokratisk - ikke fordi jeg er modstander af den, men fordi man har spurgt nogle ganske få promille om deres ønsker med hensyn til kommunesammenlægningerne, mens andre blev tvunget til det.

Hvorfor spør man en kommune med 15.000 indbyggere, mens en kommune med 50.000 indbyggere slet ikke bliver spurgt? Det er da udemokratisk!!

Og hvis du nærlæser diverse indlæg fra V og K og DF FØR kommunalvalget, blev al kritik og bekymring fejet af bordet med overfladisk sniksnak om hvor GODT det ville blive.

Kommunalreformen burde ha været til folkeafstemning og alle argumenter for og imod burde ha været fremlagt.

Som folk nu indser er de blevet misinformeret og narret til en reform som kun meget få danskere ønskere. Det er f.eks. kun 48 procent af regeringspartiernes vælgere dere går ind for den!

Hvor har du det fra? Hausser
Kender nu ingen som er tilfreds med at betale vanvittige 70% i skat. Når du ligger momsen og afgifter oveni, så får du ca 10% til dig selv. Så kan det jo netop ikke betale sig at yde en ekstra indsats.

Hvis vilkårene ikke er tilfredsstillende for de højst uddannede herhjemme, så mister vi altså en stor del af vores eksistensberettigelse herhjemme. Vi skal jo netop leve at af være førende indenfor viden og innovation og hvis forholdene ikke er optimale for de medarbejdere som skal generere denne viden, ja så står vi overfor et kæmpe problem.

Der er hvert år ca 3000 danskere som flytter til udlandet og de færreste af dem har en 7 klasses skolegang skulle jeg hilse og sige.

Derfor er du også nødt til at se DK i en global kontekst som en af dine andre indlæg går på. Kommunalreformen skal sikre effektiviseringer af en meget ineffektiv sektor, som skal bidrage til at sikre international konkurrenceevne fremover.

Betyder dit indlæg irene54
at du ikke regner med at denne udenlandske virksomhed vil ikke kunne finde Hillerød?

Eller betyder det, at du tror at når andre landes væsentlig større afstande er en hverdag, at de vil forvente at alting er rundt om hjørnet i Danmark?

Eller betyder det noget helt andet?

kommunalreformen.. Hausser
kommunalreformen er blevet til via et bredt forlig i folketinget, så ved nu ikke udemokratisk det er. Endvidere så er det jo fuldstændigt umuligt og utopisk at parlamentere med hver enkelt kommune om hvad de vil og ikke vil. Fordi der er jo klare interessekonflikter de enkelte kommuner imellem, og der er jo ingen som vil afgive noget som helst, blot have fra andre kommuner. Man plejer blot egne interesser og ser tingene i et alt for snævert perspektiv.

Man lader jo heller ikke børnene i børnehaven bestemme om de skal ha rugbrød eller lakridskonfekt til middagsmad. Nogle gange er et ene valg bare det fornuftige, så kan det godt være at alle ikke er tilfredse, men hvis børnene bliver påtvunget rugbrødet, risikerer de en bedre sundhed. Handler altså om at se tingene i et lidt bredere og længere perspektiv end hvad man lige vil i nuet.

Skulle man følge dine anvisninger, er det jo i princippet umuligt at gennemføre noget som helt radikalt. Der vil jo altid være modstand mod forandring og subjektive holdninger til hvad der tjener en bedst. Børnene vil så vælge slikket..

desuden.. Hausser
Så snakker du altså løs om at bruge penge på hospitaler, pensionister mm. Budgettet er i forvejen overophedet og skal rationaliseres. Vi ved alle at i det private, der strækker 100 kr mere end tre gange så langt som i det offentlige. Der ligger det reelle problem og det er bl.a det som kommunaleformen skal hjælpe med.

Og glem nu alt om din Robin Hood løsning om igen at tage fra de rige og give til de fattige. Den mest velstillede del af befolkningen betaler i forvejen alt for meget i skatter. Folk er i stedet nødt til selv at tage ansvar for deres egen tilværelse. Det er jo ingen hemmelighed at det aldrig har været så let at få arbejde som det er nu.

Kommentar - Kommunalreformen Sandheden skal frem
Hausser: kommunalreformen er blevet til via et bredt forlig i folketinget, så ved nu ikke udemokratisk det er.

Svar: Ja, der var et flertal der stemte for kommunalreformen i Folketinget. Men selve kommunalreformens tilblivelse og struktur er grundlæggende udemokratisk.

Det er jo meget betænkeligt, at folk stemmer kandidater ind til sammenlægningsudvalgene uden at vide, hvad kommunalreformen indebærer i praksis. Regeringen fejede jo al relevant kritik af bordet og kom med deres egen propaganda og skønmaleri.

Folk har da krav på at vide, hvad de stemmer om!

Efter mine begreber burde "reformen" ha været ude til en folkeafstemning.

Det er endvidere dybt kritisabelt, at udligningsreformen bliver vedtaget længe efter kommunalvalget.

Hausser: Endvidere så er det jo fuldstændigt umuligt og utopisk at parlamentere med hver enkelt kommune om hvad de vil og ikke vil.

Kommentar: Hvorfor snakker man så om nærdemokrati?? Er det kun til pynt??

Hausser: Fordi der er jo klare interessekonflikter de enkelte kommuner imellem, og der er jo ingen som vil afgive noget som helst, blot have fra andre kommuner. Man plejer blot egne interesser og ser tingene i et alt for snævert perspektiv.

Kommentar: Det lykkes da temmelig godt i Kommunernes Landsforening!

Hausser: Man lader jo heller ikke børnene i børnehaven bestemme om de skal ha rugbrød eller lakridskonfekt til middagsmad.

Kommentar: Det er da uartigt at sammenligne forældre og kommuner med børn. - Så vil jeg da til gengæld påpege, at både statsministeren og Lars Løkke Rasmussen udviser meget barnlig adfærd!

Hausser: Skulle man følge dine anvisninger, er det jo i princippet umuligt at gennemføre noget som helt radikalt. Der vil jo altid være modstand mod forandring og subjektive holdninger til hvad der tjener en bedst. Børnene vil så vælge slikket..

Kommentar: Nu afslører du dit virkelige sindelag: Du er IMOD demokrati. Du er IMOD at borgerne får indflydelse på, hvad der skal ske i samfundet. Gad vide, hvad for et parti du stemmer på!

Svar: Betyder dit indlæg.. Sandheden skal frem
Irene54: Betyder dit indlæg at du ikke regner med at denne udenlandske virksomhed vil ikke kunne finde Hillerød?

> Det vil formentligt ikke blive et problem. Men jeg er temmelig sikker på, at folkene i Hillerød Kommune ved temmelig lidt om forholdene på Bornholm, og omvendt. - Efter min opfattelse er bornholmerne meget bedre til at vide, hvad der er det rigtige for Bornholm. De kommunalt ansatte i Hillerød vil da - uanset hvor dygtige de ellers måtte være på deres felt, ikke være så godt inde de lokale forhold som dem der bor på øen.

Hvis jeg skal følge din tankegang, måtte det således være "logisk" at Danmark blev regeret fra Bruxelles. Tænk på, hvor meget landet kunne spare ! ;-))

Irene54: Eller betyder det, at du tror at når andre landes væsentlig større afstande er en hverdag, at de vil forvente at alting er rundt om hjørnet i Danmark?

> Afstanden har sikkert ikke den store betydning. Men dette tænkte firma ville være nødt til at pendle mellem Hillerød og Bornholm for at få alle relevante informationer.

Eftersom kommunalreformen indebærer, at færre ansatte skal klare flere opgaver, vil det medføre mere bureaukrati og længere ventetider. Og tidsfaktoren er meget afgørende for de fleste firmaer i verden. - Derfor vil Bornholm muligvis gå glip af nogle virksomheder i fremtiden, fordi de ikke kan få afklaret vigtige oplysninger på ét sted!

Et hurtigt og smidigt samarbejde er ofte afgørende, hvis en virksomhed skal beslutte sig til at slå sig ned et bestemt sted.

HØRT !!!!! sådanja
Tror vi må lave en ekstra 1. Maj
Hva siger i til 1. Oktober ????

Kommentar - Hvor har du det fra.. Sandheden skal frem
Hausser: Kender nu ingen som er tilfreds med at betale vanvittige 70% i skat. Når du ligger momsen og afgifter oveni, så får du ca 10% til dig selv. Så kan det jo netop ikke betale sig at yde en ekstra indsats.

Kommentar: Nej. Du har fuldkommen ret. Jeg kender INGEN der betaler 70% i skat. Ku du ikke lige ta og komme med et konkret eksempel.

Størstedelen af skatteindtægter, moms og afgifter i Danmark betales da mig bekendt af folk med en gennnemsnitsindtægt eller mindre.

Men hvad med de ting du får til gengæld. Hvad er værdien af det du får sammenholdt med det du betaler. Hvad med diverse gratis-ydelser, som stilles gratis til rådighed for de rigeste borgere: Fri bolig, fri lystbåd, fri golfklub osv. osv.

Hausser: Hvis vilkårene ikke er tilfredsstillende for de højst uddannede herhjemme, så mister vi altså en stor del af vores eksistensberettigelse herhjemme.

Kommentar: Det står dem jo frit for at rejse! Det er jo alligevel folk på gulvet, der trækker det store læs.

Vi skal jo netop leve at af være førende indenfor viden og innovation og hvis forholdene ikke er optimale for de medarbejdere som skal generere denne viden, ja så står vi overfor et kæmpe problem.

Hausser: Der er hvert år ca 3000 danskere som flytter til udlandet og de færreste af dem har en 7 klasses skolegang skulle jeg hilse og sige.

Kommentar: Ku du ikke lige komme med den præcise statistik: Hvor mange af dem er pensionister, som slår sig ned i f.eks. Spanien? Hvor mange rejser til Sverige pga. de umenneskelige indvandrerlove? Hvor mange tar på studieophold, udvekslingsrejser osv.? For ikke at glemme krigerne i Irak og andre steder.

Hausser: Derfor er du også nødt til at se DK i en global kontekst ... Kommunalreformen skal sikre effektiviseringer af en meget ineffektiv sektor, som skal bidrage til at sikre international konkurrenceevne fremover.

Kommentar: Og du vil gøre tingerne mere effektive ved at lade færre personer udføre langt flere opgaver? Kommunalreformen betyder MERE bureaukrati og LÆNGERE ventetider samt mere rejseaktivitet. - Det er da ikke lige måden at effektivisere på??

du nævnte selv.. Hausser
at de rigeste gladeligt betaler for ekstra service. De rigeste betaler jo alle topskat og her er skattesatsen altså 70%! Den løn du skal tjene for at kommme til at betale topskat er endvidere placeret så lavt (mener det er ca. 270.000-300.000kr) at en meget meget stor del af danamrks befolkning betaler denne sats. Så hvis jeg skal nævne et konkret eksempel så er det ca. 40% af dk befolkning.

Du skriver at det er manden på gulvet der trækker det store læs. Dette er en meget udbredt kommunistisk holdning som desværre er decideret usand. Hvorfor tror du at virksomheder outsourcer det arbejde som ingen uddannelse kræver og så ellers beholder R&D og administrationen her i landt? Det er med andre ord de bedst uddannede som trækker læsset og dem som Dk skal lave af fremover.

De 3000 personer er folk som forlader landet hvert år. (danske statsborgere og ikke hjemsendte flygtninge)

Du har misforstået hele formålet med kommunalreformen, det er jo netop for at afskaffe buraukrati og administration. Det er jo snildt her man reducere den offentlige administration som udgør 45% af budgettet. Stordriften vil gøre altid lettere, bare vent..

Argumentationen gælder stadigvæk.. Hausser
Demokrati fungerer jo ikke i sin absolutte form, det ved ethvert barn, derfor er vi repræsenteret af forskellige partier og folketingsmedlemmer.

Og man kan altså ikke smide alle lovforslag ud til en folkeafstemning. Så ville man jo aldrig kunne gennemføre beslutninger og reformer som er upopulære men nødvendige.
Hvad ville der eksempelvis ske hvis folk i århus kommune skulle stemme om en sammenlægning eller lukning af et hospital i århus selv om det objektivt set er en nødvendighed? Et sådant demokrati ville være det mest ineffektive af alle styreformer (endda mere end kommunismen).

Der vil altid være modstand mod forandring dette er ikke noget nyt, spørg bare alverdens organisationsprofessorer. Men forandring skal der til, man er nødt til at følge med tiden.

Kan forresten ikke forstå hvad du, af alle mennesker, har imod udligningsreformen! du finder da ikke en mere socialistisk reform end denne. Mangler du solidaritet med din nærmeste :)?

Argumentation holder IKKE Sandheden skal frem
Kommentarer til Hausser: Argumentation holder ..

Hausser: Demokrati fungerer jo ikke i sin absolutte form, det ved ethvert barn, derfor er vi repræsenteret af forskellige partier og folketingsmedlemmer.

Kommentar: Hvad er så lige den absolutte form?? Som bekendt er folketingsmedlemmerne bundet af deres EGEN OVERBEVISNING og ikke af partiernes diktat. - Men skal befolkningen så ikke høres i de fire år mellem kommunalvalgene?

Hausser: Og man kan altså ikke smide alle lovforslag ud til en folkeafstemning. Så ville man jo aldrig kunne gennemføre beslutninger og reformer som er upopulære men nødvendige.

Kommentar: Nej, ikke alle lovforslag, men de vigtigste, f.eks. Danmarks krigsdeltagelse i Irak og kommunalreformen.

Hausser: Hvad ville der eksempelvis ske hvis folk i århus kommune skulle stemme om en sammenlægning eller lukning af et hospital i århus selv om det objektivt set er en nødvendighed?

Kommentar: I henhold til kommunalreformen hører sundhedsområdet jo ind under REGIONERNE. Derfor er det jo ikke kommunerne der skal tage stilling. Men selv om jeg gerne ser de små sygehuse bevaret, er det vel - set ud fra et landsplan - mindre vigtigt end forhold som påvirker alle danskeres fremtid!

Hausser: Der vil altid være modstand mod forandring dette er ikke noget nyt, spørg bare alverdens organisationsprofessorer.

Kommentar: Der er sjældent modstand mod forbedringer! Jeg har aldrig hørt nogen protestere mod indføring af redskaber der kan forbedre f.eks. arbejdsforholdene.

- Ku du ikke lige ta og nævne et par navne på disse organisationsprofessorer du taler om???

Hausser: Men forandring skal der til, man er nødt til at følge med tiden.

Kommentar: Det er jo det rene vrøvl. Det er jo os selv, der vælger, hvad man vil følge med eller ej.

Hausser: Kan forresten ikke forstå hvad du, af alle mennesker, har imod udligningsreformen! du finder da ikke en mere socialistisk reform end denne. Mangler du solidaritet med din nærmeste :)?

Kommentar: Hvorfor går du ud fra at jeg er socialist?? - Udligningsreformen er jo grundliggende usolidarisk og udemokratisk og bygger på en hel skæv filosofi.

Hvorfor skal fattige mennesker i Østdanmark (og andre steder) betale penge for at rige mennesker i andre dele af landet skal have skattelettelser?

Robin Hood tog fra de rige og gav til de fattige. - Kommunalreformen og udligningsreformen tar fra de fattige og gir til de rige.

Jeg kan altså ikke se det logiske i, at en velfungerende kommune skal aflevere f.eks. 50 mio til andre kommuner og derved får ødelagt sin egen økonomi og ovenikøbet skal forringe forholdene for sin egne borgere.

Dårlige eksempler Sandheden skal frem
Kommentar til Hausser: du nævnte selv

Hausser: at de rigeste gladeligt betaler for ekstra service. De rigeste betaler jo alle topskat og her er skattesatsen altså 70%! Den løn du skal tjene for at kommme til at betale topskat er endvidere placeret så lavt (mener det er ca. 270.000-300.000kr) at en meget meget stor del af danamrks befolkning betaler denne sats. Så hvis jeg skal nævne et konkret eksempel så er det ca. 40% af dk befolkning.

Kommentar:
Adskillige undersøgelser viser igen og igen, at folk gerne vil betale for en god service via skatten.

Men det er jo stadig så ikke en samlet skat på 70%, som det fremgik af dit indlæg.

Hausser: Du skriver at det er manden på gulvet der trækker det store læs. Dette er en meget udbredt kommunistisk holdning som desværre er decideret usand. Hvorfor tror du at virksomheder outsourcer det arbejde som ingen uddannelse kræver og så ellers beholder R&D og administrationen her i landt? Det er med andre ord de bedst uddannede som trækker læsset og dem som Dk skal lave af fremover.

Kommentar: Der er kun to grunde til outsourcing: at slippe for at betale skat og for at slippe for at betale danske lønninger. Men det principielle er jo stadig det samme: Det er manden på gulvet, nu blot i Indien el. Kina der holder virksomheden oppe!

Jeg synes da, at virksomhederne skal betale de skatter og lønninger som andre danske firmaer gør. - Det er således dybt problematisk at en virksomhed kan få skattefordele af at flytte til Irland og bare afskedige sine danske ansatte.

Hausser: De 3000 personer er folk som forlader landet hvert år. (danske statsborgere og ikke hjemsendte flygtninge)

Kommentar: Kom så med de præcise tal!

Hausser: Du har misforstået hele formålet med kommunalreformen, det er jo netop for at afskaffe buraukrati og administration. Det er jo snildt her man reducere den offentlige administration som udgør 45% af budgettet. Stordriften vil gøre altid lettere, bare vent..

Kommentar: Nej, jeg har absolut ikke misforstået noget. Der er forskel på mennesker og svin. På nogle områder kan tingene måske gøres bedre. Det må fremtiden vise. Og den fremtid er måske først om 10 år el. mere - Men på nuværende tidspunkt er det jo ren propaganda. Tværtimod er kommunalt ansatte og amternes ansatte ved at knokle sig ihjel pga. af denne modbydelige og umenneskelige tvangsforanstaltning som nogen kalder en "reform".

Jeg er overbevist om, at det er langt bedre at ordne tingene lokalt end et sted 50 km borte.

Og mange rodvad
kommer hjem igen med erfaringer vi har brug for, og med opfattelse af at vort paradis er bedre end de minimalstats.

Og hvem betaler rodvad
70% skat af hele sin indkomst? Ville det være mere oversigtlig dersom vi alle betalte bruttoskat?

Nej jeg sagde ikke.. Hausser
At det var af hele indtægten, men der er dog mange som betaler topskat af ca. halvdelen af deres indkomst. Og folk kan altså ikke lide at yde en ekstra indsats på arbejdspladsen og så ikke blive økonomisk kompenseret for det. Dem der siger at arbejdet er lønnen i sig selv, er vist enten arbejdsgiverne eller kommunisterne.

Outsourcing er en kompleks proces og det er korrekt man gør det for at spare lønninger i Danmark. Dette er simpelthen en nødvendighed for at kunne agere i den globale konkurrence. Fabriksarbejde er en dødssejler herhjemme, om få år er der meget få af denne type arbejde tilbage herhjemme. Hvorfor? fordi denne arbejder ikke kan tilbyde mere end en arbejder i Kina eller østeuropa og det endda til en løn som er fem gange så høj. Han er altså meget let substituerbar.
Og glem alt om at det er ham som trækker læsset for det er decideret usandt! Det er længere oppe i organisationen hvor værdiskabelsen sker, IKKE hos manden på gulvet.

Og når du skriver at du mener at det er problematisk at virksomheder kan flytte til udlandet, ja så tvivler jeg på at du aner noget som helst om konkurrenceevne og den globale position som DK er nødt til at opnå. Vi KOMMER IKKE til at leve af simpel produktion og dets medarbejdere herhjemme. Vi KOMMER derimod til at leve af viden, innovation og teknologi!

Svar - Jeg sagde ikke Sandheden skal frem
Hausser: At det var af hele indtægten, men der er dog mange som betaler topskat af ca. halvdelen af deres indkomst. Og folk kan altså ikke lide at yde en ekstra indsats på arbejdspladsen og så ikke blive økonomisk kompenseret for det...

Kommentar: Nu kommer du med en værre gang lommefilosofi. - Betaler DU overhovedet skat? Det er jo en hel anden diskussion, hvor meget folk skal betale i skat. Som udgangspunkt kan jeg godt se det rimelige i at der er sammenhæng mellem indkomsten og beskatningen!

Hausser: Outsourcing er en kompleks proces og det er korrekt man gør det for at spare lønninger i Danmark. Dette er simpelthen en nødvendighed for at kunne agere i den globale konkurrence.

Kommentar: Det er vel kun en nødvendighed, hvis man udelukkende fokuserer på profitten! Hvorfor skal danske virksomheder f.eks. udnytte fattige indere og lade dem arbejde under urimelige forhold, som slet ikke ville blive accepteret i Danmark??

Hausser: Fabriksarbejde er en dødssejler herhjemme, om få år er der meget få af denne type arbejde tilbage herhjemme. Hvorfor? fordi denne arbejder ikke kan tilbyde mere end en arbejder i Kina eller østeuropa og det endda til en løn som er fem gange så høj. Han er altså meget let substituerbar.

Kommentar: Ved du hvad. Når man taler om den store mangel på arbejdskraft er det jo netop i mange tilfælde ganske almindeligt arbejde, der er tale om, f.eks. postbude og lagerarbejdere.

Men du har måske regnet en smart metode ud "højere oppe på gangen", så varerne selv kommer ud til kunderne uden menneskelig indblanding?

Hausser: Og glem alt om at det er ham som trækker læsset for det er decideret usandt! Det er længere oppe i organisationen hvor værdiskabelsen sker, IKKE hos manden på gulvet.

Kommentar: Det ved du jo ikke noget som helst om. Har du overhovedet et arbejde? Jeg vil ikke undervurdere arbejdet inde på kontorerne, men alle led og niveauer i processen er altså nødvendige. Uanset hvor gode ideer der udtænkes højere oppe i virksomheden, kan det slet ikke blive til virkelighed uden nogen til at omsætte tingene i praksis.

Hausser: Og når du skriver at du mener at det er problematisk at virksomheder kan flytte til udlandet, ja så tvivler jeg på at du aner noget som helst om konkurrenceevne og den globale position som DK er nødt til at opnå. Vi KOMMER IKKE til at leve af simpel produktion og dets medarbejdere herhjemme. Vi KOMMER derimod til at leve af viden, innovation og teknologi!

Kommentar: Nu fordrejer du altså det jeg skrev: Det problematiske er at en virksomhed BELØNNES for at flytte til udlandet og derved gør mange danskere arbejdsløse.

Du er i sandhed en Erasmus Montanus, som bare ved alt bedre. Hvis du en dag skulle komme ud i virkeligheden, vil du måske opdage, at hele verdenen ikke er enkel, som det ser ud i dit lille studerekammer.

Eftersom jeg har arbejdet i et antal danske/internationale firmaer med outsourcede opgaver, tror jeg, at min viden om outsourcing og forståelse af samme er ret god.

Syntes du gå efter personen.. Hausser
Drejer sig ikke så meget om velfærdsdebatten mere.

Det er ganske rigtigt at jeg sidder på skolebænken p.t, men arbejdede flere år med outsourcing problematikken inden jeg fortsatte mit studie og har stadig føling med erhvervslivet ved siden af, så jeg ved udemærket hvad jeg snakker om.

Du skriver "hvis udelukkende fokuserer på profitten," men når du er ude i erhvervslivet så må du da også vide, at det i sidste ende er bundlinien som tæller. Dit produkt er altså nødt til at være konkurrencedygtigt og det er i sidste ende forbrugeren som afgør det. Problemet er jo at forbrugeren ikke gider købe et homogent produkt til den tredobbelte pris, blot fordi det er produceret i DK. Ellers var der jo altså ingen som outsourcede.

Og hvis du spørger de indere eller kinesere som arbejder for danske virksomheder, så føler de sig næppe udnyttet. Det er helt ærligt en gang pladderhumanisme, de arbejder under forhold som er alment gældende i det pågældende land og ofte bedre end standarden.

Der mangler arbejdskraft på tværs af alle brancher herhjemme, de regner jo bl.a med at man om 13 år vil mangle 14.000 ingeniører. Men så meget desto mere er grunden jo netop til ikke at udvide den offentlige sektor som er verdens andenstørste. Læste et sted af 40% af arbejdsstyrken er ansat i den offentlige sektor, tænk på hvor mange hænder det er..

Og jeg beklager endnu engang, men det ER altså de højst uddannede der genererer udviklingen. Jeg ved godt at i humanismen er alle ens, men det forholder sig altså sådan, at i virksomheder er der medarbejdere som er mere værdiskabende end andre. Sådan er det bare, det er sgu ikke noget jeg siger eller finder på..

Der er forresten allerede sammenhæng mellem indkomst og beskatning, jo mere du tjener, jo mere betaler du.

Nu er du da temmelig sart.. Sandheden skal frem
Må jeg ha lov at citere, hvad du har kaldt mig for: dum - naiv - uvidende og har ikke forstand på outsourcing osv.

Hvordan kommer du på, at jeg skulle gå efter dig som person??

Men la os stoppe her. Så kan du koncentrere dig om dine studier og stadig ha forbindelse til erhvervslivet på de niveauer hvor de virkeligt store beslutnigner træffes..

Men tak for dine indlæg.

i lige måde Hausser
nys nys ;-) tak for debatten..