Nu strejker de studerende på HHX også

Nu strejker de studerende på HHX også kildahl
Jeg er en elev på en dansk handelsskole. Jeg må indrømme at jeg ikke har fulgt debatten med gymnasiernes strejker særlig tæt, der har jo været så mange strejker på det sidste.

Nu er emnet strejke så blevet aktuelt for mig selv. Der har været fagligt møde på min skole idag og det er allerede planlagt at elever fra flere forskellige handelsskoler vil strejke mandag. En del vil måske undre sig over hvorfor HHX studerende nu har brug for at strejke.
På min skole var det vigtigste emne ligestilling i forhold til de andre gymnasiale uddannelser (især STX). En HHX studerende får 20.000 kr mindre om året end en normal gymnasieelev.
Udover det er der selvfølgelig nedskæringerne som der sker hvert år. Jeg har intet præcist tal jeg ved bare at fremtidige elever vil blive ramt af overfyldte klasselokaler og uforberedte lærere hvis ikke snart der gøres noget ved det.

Det er ca. 25 år siden der sidst var strejker på en handelsskole, men det er snart sidste udvej. Nogle elever på min skole argumenterede for dialog. Men nu har handelsskolerne været i dialog med regeringen i 15 år om bedre vilkår, og det er der ikke kommet meget ud af.

Spild af tid Bimmer ILP
Uddannelsesinstitutionerne skal ikke være
i dialog med undervisningsministeriet, de skal
i stedet kræve forhandlinger med dem. Desuden
skal de ansætte nogle dygtige forhandlere, så
de kan synliggøre deres behov og ønsker til
fremtiden. Det virker helt grotesk at Bertel
Haarder vil fastholde budgettet, når der
samtidig kommer flere elever i institutionerne.

Strejk, bosæt etc.. M35Kbh
Da jeg var gymnasielev tilbage i 1986 brokkede vi os vildt over at vi kun fik seks blokke papir og to mapper til 3 år - senere blev det gratis papir fjernet og der blev indført den der latterlige afgift med at man skal låne staten 300 kr og kun får dem tilbage, hvis man gennemfører studiet.

Jeg ville ikke acceptere flere forringelser, hvis jeg var gymnasieelev og forstår slet ikke at handelsskoleeleverne i årevis har fundet sig i at have færre penge pr. elev end gymnasierne.

Det er jo ligeså vigtigt at handelsskoleeleverne får lært mest muligt som at gymnasieeleverne gør det.

Nu er jeg jo blevet voksen og kandidat siden da og jeg synes gymnasieskolerne sucker som arbejdsplads. Man betaler guddødme kun ca. 17000 pr. måned det første år man arbejder som lærer (+ pension 4000).

Ih, hvor er man imponeret. Tænk at få hele 17000 kr. i løn efter at have studeret i mindst fucking otte lange år. Det er jo ca. det samme som den berømte kassedame.

I det hele taget har uddannelse i Danmark for trange kår. Det er det eneste råstof vi har, det er vores hjerner og uddannelse. Det skal der bare satses MAX. på. Uanset om man vil være glarmester eller datalog, så skal der være nogle rammer der gør det muligt at blive rigtig dygtig.