Ny dansk miljøskandale på vej?

Ny dansk miljøskandale på vej? dommeren
Det naturskønne Stigsnæs er rammen om en af de allerstørste varme kartofler i miljødebatten...
Genindvindingsvirksomheden som har fyldt området op bjerge af miljøfarligt slam fra rensningsanlæg har måttet erkende at de ikke kan bearbejde slammet og arbejder derfor på at sende miljøanlæggets ca. 100 medarbejdere hjem...
Investorerne af det oprindelige projekt har trukket sig ud og tilbage står i borstaveligste forstand, bjerge af affald som får idrætsparken til at ligne et skur på marken!

http://www.tv2east.dk/nyhed_vis.php?id=20365

http://www.tv2east.dk/nyhed_vis.php?id=20455

Så skulle man tro at området var lagt stille indtil at man kan overskue miljøsituationen, men nej!
Der skal tilsyneladende bare startes noget nyt op! Iøvrigt levnet fra en svensk miljøskandale!

Og som direktøren selv udtaler:

"Der blev sat lidt for mange projekter i gang på samme tid, samtidig har det varet længere, end man regnede med, at få produktionen til at virke. Det har betydet, at man i dag har fået nogle lagre, der er meget store."

Hvori lægger så argumentet i at starte nyt op!

http://www.tv2east.dk/nyhed_vis.php?id=21174

Det lyder umiddelbart tilforladeligt at der skal tilføres jord til at optimere anlægget, men 2000 tons! Og man må ikke glemme at det var lignende argumenter for optimering som gjorde at der allerede ligger bjerge af slam nu!

Om området i sig selv allerede har taget uoprettelig skade er op til hver enkelt debattør at vurdere, men de ansvarlige politikere vil tilsyneladende ikke længere røre ved sagen med en ildtang!

http://www.tv2east.dk/nyhed_vis.php?id=21178

Hvor langt skal man ud før at man stopper med at dække sig selv ind bag tillægsbevillinger i det desperate håb om at hvad ingen ser, har ingen ondt af!

Hvordan får vi kravet om, i dette tilfælde bogstaveligt, lorten på bordet af de ansvarlige for miljøet?

Og hvorfor er det kun menig mand som kan se at det er løbet løbsk forlængst?