Nye regler for brug af internettet

Nye regler for brug af internettet Folketinget
Hvad mener i om disse nye regler, hvis de blev indført i Danmark?

Nedenstående er blot fiktive!

-----------

Beslutning af Folketinget angående bevogtning af internetsikkerhed

(Indført den 28 December 2005 af Kulturministeriet)

Med den øgede spredning af internet i Danmark, både i virksomheder og i andre områder, er der allerede sket markante ændringer, og vil blive ved med at forekomme i folks produktivitet, og måden folk arbejder, studerer eller bor.
Internettet spiller en væsentlig rolle i at accelerere udvikling af Danmarks nationale økonomi og videnskab og teknologi, såvel som informationering via samfundstjenester. På samme tid stilles der spørgsmål ved styringen af internettet og informationssikkerhed der er skabt vidtspredende bekymring gennem hele samfundet.

For at sikre det gode og eliminere det onde, opfordres der til sund udvikling af internettet, bevogtning af statens sikkerhed og den offentlige interesse, såvel som at beskytte lovlige interesser for individer, embedsmænd og andre organisationer, er der besluttet følgende:

I. I henhold til at sikre bevogtning af sikkerheden for Staten og social stabilitet, hvor nogle af de i følgende handlinger er begået, skal kriminelle hensigter forfølges i henhold til straffeloven:

(1) Brug af internettet til at sprede rygter og bagvaskelse, publicere eller dissiminere anden skadelig information, undergravelse af Statens regi og tilskynde at underkaste Staten omstyrtelse af det socialdemokratiske system, eller tilskynde til splittelse af landet og skadning af national sammenhold;

(2) Bruge internettet til at stjæle eller røbe statshemmeligheder og information, eller militære hemmeligheder;

(3) Bruge internettet at tilskynde til kulturel had eller diskrimination, og dermed skade kulturel samhørighed; eller

(4) Bruge internettet til at organisere kulter eller kontakte kultmedlemmer, og dermed undergrave implementation af Statslove og administrative reguleringer.

II. For at opretholde styringen af den socialdemokratiske markedøkonomi og administrative styring inden for samfundet, hvor nogle af de følgende handlinger bliver begået og konstituerer en forbrydelse, skal kriminelle hensigter forfølges i henhold til straffeloven:

(1) Bruge internettet til at skade omdømmet for virksomheder eller deres produkter;

(2) Bruge internettet til at fabrikere og disseminere misinformation der har indflydelse på transaktioner i forretning; eller

(3) Etablering af obskure hjemmesider eller give links til sådanne hjemmesider eller disseminere obskure publikationer, film, lyd-video produkter eller billeder over internettet.

III. Folketinget skal på hvert niveau og i deres relevante afdelinger, i arbejdet med at fremme anvendelse af internettet og dets vidtspredende brug af netværkssikkerhedsteknologier, såsom at styrke sikkerheden og forsvarsmæssige foranstaltninger af netværk. De relevante kompetente afdelinger skal styrke uddannende propaganda i relation til sikker brug af internettet og information herom, udførelse af effektiv overvågning og regulering heraf, i henhold til loven, og vogte imod og begrænse internettet i at indgå i ulovlige aktiviteter, og dermed etablere et fremragende socialt miljø for sund udvikling af internettet. Internetforretninger skal operere i henhold til loven, og, ved opdagelse af enhver kriminel aktivitet på internettet, eller skadelig information publiceret herpå, skal tage skridt til at stoppe transmission af sådan skadelig information, og øjeblikkelig anmelde situationen til de relevante afdelinger.
Alle virksomheder og individer skal observere lov og disciplin, og skal styre sig fri af alle kriminelle aktiviteter eller skadelig information når internettet bruges.
Folkdomstolen, dommere, offentlig sikkerhedsorganer og Statssikkerhedsorganer skal afgive deres respektive pligter og samarbejde tæt med hinanden for at slå hårdt ned på enhver form for ulovlig aktivitet udført via internettet. Social styrker skal mobiliseres og afhjælpe samfundet, og den sikre styring af internettet og informationssikkerhed skal hermed blive bevogtet, og konstruering af en socialdemokratisk åndelig og materiel civilization skal fremmes.

Sådan. Anonym
Foregår det allerede, og har foregået længe, i de syge socialistiske diktaturstater.

krænkelse... Claus Flodhest Fogh Selvbedrag
...af ytringsfriheden, andet er det ikke.


V så ved du det bli'r til noget lort!

Det er da godt Folketinget
Angående censur, så påpeger tilhængerne af dette, at "visse materialer er ikke godt for folk at læse."

Plato sagde, at litterære materialer, specielt poesi og drama bør censureres. Hans argumenter var, at hvis man fik sådanne informationer ind tidligt, kan det hæmme en persons evne til at lave præcise overvejelser angående hvad der er fakta og fiktion, og at overdreven deltagelse i dramatiske reciteringer kunne opfordre nogle til at emulere de værste opførelser af heltene i bøgerne.

Derudover argumenterer Kina og Singapore for, at censur opretholder national sammenhold og holder social stabilitet.

Hvad mener i?