Nyt Parti

Nyt Parti Anonym
Vil du stemme på dette nye parti?

Hvorfor, og hvorfor ikke?
Hvad mener du er i vejen med punkterne?

------------

Skat: Når folk får børn, får de børnepenge. Når de bliver voksne, får de SU. Når de er færdige med at få SU får de kontanthjælp. Når de er færdige med at få kontanthjælp får de efterløn. Når de er færdige med at få efterløn får de folkepension.

Alt dette kræver administrationsgebyr, og samtidig sætter det også den enkelte i en meget uheldig situation af uvidenhed, og angst for, hvad der ville ske, hvis man får afslag.

Derfor foreslås det, at alle overførselsindkomster, afskaffes, og dermed alle administrationsgebyrerne, og istedet indføres der en borgerløn for alle, fra de fylder 18 år.

Borgerlønnen skal svare til det, der ville have været minimumslønnen efter skatten. Derudover skal den være undtaget beskatning.
Dette skal igen sikre, at administrationsomkostningerne bliver lavere. For en skat betyder administrationsomkostninger. Besparelserne på administrationsomkostningerne betyder, at der bliver allokeret mange flere penge til borgerløn.

Et forsøg har faktisk været lavet i Canada, og det lykkedes. Der er dog ingen forklaring på, hvorfor man stoppede med det. Men trods borgerlønnen, arbejdede folk stadigvæk. Og i Alaska, USA, går statens olieindtægter til borgerne - som en borgerløn. Alligevel arbejder de.

Derfor skal der indføres en borgerløn i Danmark uanset indkomst, og uanset sociale arv. En borgerløn vil betyde, at ledige ikke længere kommer i aktivering, og ikke længere skal bruge tid og energi på, at finde et job, og det betyder igen, at disse istedet kan bruge tiden på, at lave en indtægtsrig beskæftigelse, og dermed får vi flere i arbejde, og mere arbejdskraft.

Dette er blevet bevist i samtlige af de lande og forsøg, hvor man har forsøgt sig med borgerløn, idet kun er gode konsekvenser i lønnen.

--------
Regulering:

Staten skal regulere TDC's netværk langt mere, end det sker idag. Ikke alle kan få fiberbredbånd, og TDC's internetforbindelser er meget langsomme og meget dyre. Dette er til trods for, at TDC har meget store overskud. Derfor skal staten regulere TDC endnu mere end det sker idag.

Da elværkerne blev privatiseret, sagde man, at det ville blive billigere. Det blev det ikke, idet de private virksomheder nu skal have profit. Derfor bør staten tvangsnationalisere elværkerne, for at sikre god og billig elektricitet til borgerne, som før de blev privatiseret og vi fik højere priser på markedet.
------------

Afgifterne:

Afgifterne på cigaretter og spiritus, som Dansk Folkeparti fik igennem i sin tid, som de første skattelettelser, skal tilbage til deres oprindelige høje niveau. Istedet skal pengene gå til, at nedbringe tandlægeregningerne.

------------
Sundhedsvæsenet:

Det danske sundhedsvæsen er alt for dårligt. Dette skyldes primært, at der er for få læger i de offentlige. Årsagen er, at lægerne i det offentlige skal bruge mere tid og energi på papirarbejde, som der ikke har noget at gøre med det, de er uddannet til, og de kan gøre en langt bedre indsats for patienterne på private sygehuse.

Derfor skal hele det offentlige sygehussystem nedlægges for at afskaffe alle de administrative udgifter. Istedet skal fritvalg-ordningen udvides, og det offentlige skal således betale et beløb, for hver gang, en patient behandles.

Skadestuer skal dog fortsat bevares af det offentlige, da der her ikke er grund til konkurrence, idet visse skadestuer da bliver dyrere end andre, på trods af, at de ikke nødvendigvis er bedre.

Derfor skal fritvalg ordningen udvides, og de offentlige sygehuse skal afskaffes, og privatiseres og effektiviseres. Lægerne skal behandle patienterne, ikke papierne. Dette skal de have sekretærer til.

--------

Ungdomsuddannelserne idag er et vidt begreb. Der er HTX, HHX og HH.

Her bliver der lagt fokus på forskellige fag. F.eks. bliver der på HTX lagt mere vægt på matematik end på dansk.

Men istedet skal dette afskaffes, og der skal således indføres 3 ungdomsuddannelser, som i deres forskellighed går ud på undervisningsmetoderne, og sikre, at der er flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Disse skal således deles op, så også elever med vanskeligheder kan gennemføre dem. Men elever har forskellige vanskeligheder. Nogle kan klare det almindelige gynmasium, andre er hyperaktive, og andre igen har brug for stilhed og koncentration.

Således skal der her istedet indføres gymnasier, der alene sigter med det formål, at skaffe det bedste uddannelsesmiljø, for den enkelte elev. Elever, der ikke kan klare så meget støj og andet, hvad der hører til ungdommen nu tildags, skal have et andet sted, hvor de kan studere, og hvor der bliver lagt mere vægt på enearbejde, istedet for gruppearbejde. Det er jo trodsalt bedre, at eleverne lærer lidt, end ingenting, som det er idag, hvor kun de psykisk stære elever kan klare uddannelsesmiljøet og undervisningsmetoderne, med en lærer der snakker i 2 timer med kun 5 minutters pause, og uden individuelle opgaver, og med masser af gruppearbejde, som evt. medfører, at elever, der ikke kan klare gruppearbejde, skal bruge mere tid og energi på at indfinde sig i gruppen, end på at løse de aktuelle faktiske opgaver.

Derfor skal der lægges mere vægt på fagligheden, og udvikling af den enkelte elevs færdigheder.

-------

Forsvaret:

Det danske militær består idag af ufrivillige unde mennesker, der er blevet indkaldt til værnepligt, og denne bør afskaffes. Værnepligt er slaveri, og staten bør ikke have ret til tvang af sagesløse borgere.

Derfor skal værnepligten afskaffes fuldstændigt i frihedens navn, og der skal indføres et totalt professionelt forsvar.

Værnepligten nedbryder individet, til fordel for gruppen. Under værnepligten lærer soldaten, at han ikke er et individ, men en vigtig brik i den store helhed. Dette menneskesyn er fascistisk, og skal afskaffes helt, og aldig påny genopstå. Individet skal sættes i centrum. Mennesket er hævet over de andre dyrearter, som myrerne. Vi bør ikke degradere os selv på en sådan måde. Istedet for at anse individet som en trussel, skal vi anse individet som muligheder.

Individet skal ikke nedbrydes, tværtimod, det skal opbygges, og opfordres til yderligere individualisme og selvstændighed.
--------

Hvorfor ingen svar? Anonym
Hvorfor svarer i ikke?

Så kommer jeg med en kommentar Tzer
Istedetfor borgerløn som lyder lige rigeligt "kommunistisk", indfører man 20% bruttoskat af alt tjent. Nemt simpelt og staten får de penge ind de skal have

TDC er ikke "statsstyret" men et privat firma nu, dog pålagt restriktioner fra staten, bl.a om ikke at føre dumpingpriser på telefoni. Intet privat firma har den store interesse i at oprette flere telefon centraler for at nogle få kan få de virkeligt høje hastigheder på internettet. Det kan simpelthen ikke svare sig. Jeg mener at man max må være 5 km fra en central hvis du vil have f.eks bredbånd. Tænk på hvor mange centraler der skal til for at dække alle, og regn så udgifterne ud. De sidste husstande skal såmænd nok få bredbånd, men det varer lidt inden teknikken kan klare længere afstande end i dag.

Enig med de i elværkerne, men tror ikke der er noget der hjælper, Særligt ikke hvis diverse partier kommer igennem med deres krav om en halvering af strømforbruget i de næste 5 - 6 år.
Alt over en vis, lav grænse, kommer du til at betale kassen for.

Nej til afgifter på øl vin og spiritus. Politikerne gav danskerne et løfte i 1972 om at de danske bil afgifter og spiritus afgifter skulle være som de tyske, og endelig skete det, selvom der er et stykke vej endnu, særlig på bilafgiftssiden. Hvis spiritus afgiften sættes op, stiger grænse handlen eksplosivt, takket være EU som gav og ret til at have spiritus "ad libitum" med over grænserne.

Helt hen i vejret med dine ideer til sundhedsvæsenet. Privatisering af sundhedssektoren, er farlig og næsten uladesig gørlig.

Ligeledes helt hen i vejret med din uddannelses politik. Sådan om jeg læser det, skal alle have den samme uddannelse, men forskellige steder, så de ikke forstyrrer hinanden. Jeg er sikker på at de unge der er på de nævnte uddannelser, selv kan klare at finde ud af hvem de er sammen med, og hvem de anser for at være "forstyrrende"


Forsvaret.

Hvis de ikke vil være i millitæret kan de blive millitær nægtere, og sværere er det ikke. At de så ikke kan blive f.eks politiM/K bagefter, er så et tegn på at de måske alligevel ikke burde være f.eks politimand.
Du nedbrydes ikke under din uddannelse i millitæret, men lærer netop at dit liv afhænger af andre end dig selv.

Kommentar Anonym
>>Istedetfor borgerløn som lyder lige >>rigeligt "kommunistisk", indfører man 20% >>bruttoskat af alt tjent. Nemt simpelt og staten >>får de penge ind de skal have

Det er jo ligegyldigt hvad det lyder som om, eller hvad det ligner, bare det er godt. Og 100 % af alle forsøg med borgerløn har været succesfulde, men alene pga. kapitalistiske og ideologiske årsager, og ikke af økonomiske og praktiske årsager, er det blevet afsluttet.

Der var ingen tekniske og videnskabelige begrundelser for ikke at bevare borgerlønnen, i f.eks. visse canadiske byer.

>>TDC er ikke "statsstyret" men et privat firma >>nu, dog pålagt restriktioner fra staten, bl.a >>om ikke at føre dumpingpriser på telefoni. >>Intet privat firma har den store interesse i at >>oprette flere telefon centraler for at nogle få >>kan få de virkeligt høje hastigheder på >>internettet. Det kan simpelthen ikke svare sig. >>Jeg mener at man max må være 5 km fra en >>central hvis du vil have f.eks bredbånd. Tænk >>på hvor mange centraler der skal til for at >>dække alle, og regn så udgifterne ud. De sidste >>husstande skal såmænd nok få bredbånd, men det >>varer lidt inden teknikken kan klare længere >>afstande end i dag.

Lige netop derfor er det er problem med mange private virksomheder som skal klare noget, som det offentlige burde kunne klare. Private tænker kun på egenkapital, og det er her, at problemet opstår. Derfor må de tvinges, så staten istedet tænker på brugerne, hvis virksomheden ikke kan finde ud af det selv. Og det kan eller vil TDC ikke. Derfor skal de tvinges.

>>Nej til afgifter på øl vin og spiritus. >>Politikerne gav danskerne et løfte i 1972 om at >>de danske bil afgifter og spiritus afgifter >>skulle være som de tyske, og endelig skete det, >>selvom der er et stykke vej endnu, særlig på >>bilafgiftssiden. Hvis spiritus afgiften sættes >>op, stiger grænse handlen eksplosivt, takket >>være EU som gav og ret til at have spiritus "ad >>libitum" med over grænserne.

Jeg er fuldstændigt hamrende ligeglad med hvad snotdumme politikere med en forvrænget lavkapacitetshjerne har besluttet og lovet borgerne. Hvad andre lover er ikke et argument. Kom med et politisk-praktisk-økonomisk argument for at vi skal have lavere afgifter på spiritus og tobak. Lad være med at sige, at det lovede de andre. For det er ikke et argument. Kom med et argument for HVORFOR du synes, det, du synes, istedet for irrelevante og ulogiske såkaldte argumenter som intet logisk har i sig. Sæt afgifterne op.

>>Helt hen i vejret med dine ideer til >>sundhedsvæsenet. Privatisering af >>sundhedssektoren, er farlig og næsten uladesig >>gørlig.

Nej, det er det nuværende system der er for farligt. Fortæl mig lige, hvorfor en dygtig læge ikke skal lave lægearbejde, men papirarbejde, som en sekretær kunne lave. Og forklar mig så lige, hvordan det kan være, at samtlige patienter faktisk får en langt bedre behandling på de private sygehuse end de offentlige.

>>Ligeledes helt hen i vejret med din uddannelses >>politik. Sådan om jeg læser det, skal alle have >>den samme uddannelse, men forskellige steder, >>så de ikke forstyrrer hinanden. Jeg er sikker >>på at de unge der er på de nævnte uddannelser, >>selv kan klare at finde ud af hvem de er sammen >>med, og hvem de anser for at >>være "forstyrrende"

Ja, men uddannelsesmiljøet og undervisningsmetoderne kan du ikke løbe fra.

Derfor skal det være mere varieret, end det er idag.

>>Forsvaret.

>>Hvis de ikke vil være i millitæret kan de blive >>millitær nægtere, og sværere er det ikke. At de >>så ikke kan blive f.eks politiM/K bagefter, er >>så et tegn på at de måske alligevel ikke burde >>være f.eks politimand.
>>Du nedbrydes ikke under din uddannelse i >>millitæret, men lærer netop at dit liv afhænger >>af andre end dig selv.

Militærnægtere skal udføre andet tvangsarbejde for staten, og det er bla. dette jeg anser for at være noget svineri. Staten bør ikke have ret og lov til at bestemme hvad andre borgere skal beskæftige sig med, og da slet ikke med trusler om yderligere frihedsberøvelse i endnu længere tid. Det er direkte urimeligt.

Du er jo fascist! Skrub da til Nord Korea eller Iran eller andre lande, hvor de har samme mentallitet som dig og andre.

Du bad om en kommentar og det fik du Tzer
Jeg er "arisk" ren dansker, dog vist nok iblandet lidt sjællænderblod,fra for et par generationer tilbage.

Derudover stammer jeg fra de få tusinde mennesker der var tilbage efter den sidste istid, ganske som du gør. Så jeg skal sq ikke til Korea eller noget andetsted.


Jeg mener stadig at de 20% bruttoskat og nul fradrag er bedre og mere spiselig end borgerløn.


Hvis du fulgte med i TDCs planer vil du opdage at inden for få år, er alle med på bredbåndsbølgen, takket være ny teknik.
Om staten skulle overtage TDC igen... er tvivlsomt.

Det kan godt ske at du ikke mener at et løfte fra politikere skal tages alvorligt, men vi var lovet en afgiftsnedsættelse på spiritus, og vi fik det.

Jeg har svaret på hvorfor jeg synes det er en god ide, Nemlig på grund af grænsehandlen.

Jeg ved ærlig talt ikke hvad læger laver af papir arbejde, og de har allerede sekretærer, men sekretærer kan altså ikke lave alt....
Derudover kunne en del læger skrue ned for deres "hjemmearbejde", altså de konsultationer som de udfører på hospitalet, men for dem selv og deres private patienter. Men du ved måske ikke at mange læger driver privat konsultation i fritiden og kan benytte hospitalets apparater?

Uddannelse..

Som jeg skriver... De folk som passer sammen skal nok finde sammen om deres arbejde. Folkeskolen derimod, er en helt helt anden snak, men det er ikke det du skriver om.

Jeg gider ikke engang kommentere det om millitæret... Sådan er reglerne nu engang, og du bestemmer selv om du vil i milli eller ej.

Det er da muligt det er urimeligt set fra nogles synspunkt, men sådan er der jo så meget.

Jeg er ikke fascist eller tilsvarende, og agter at blive i Danmark. Måske du burde finde dig et sted sådan helt for dig selv, hvor ingen kan genere dig?