"O dyb af Guds visdom"

"O dyb af Guds visdom" traellen
Alt så håbløst ud! Mennesket, det ypperste der var blevet frembragt på den sjette skabelsesdag, mistede pludselig sin ophøjede stilling og blev dybt fornedret. Gud havde erklæret at "alt hvad han havde frembragt", også mennesket, "var virkelig godt" (1 Mosebog 1:31) Men ved begyndelsen af den syvende dag valgte Adam og Eva at følge Satan i hans oprør. De blev underlagt synd, ufuldkommenhed og død.

Det kunne se ud som om Jehovas hensigt med den syvende dag nu var blevet helt forpurret. Denne dag skulle, i lighed med de seks foregående dage, strække sig over flere tusind år. Jehova havde erklæret dagen for hellig, og før den var til ende, ville hele jorden være omdannet til et paradis beboet af en fuldkommen menneskeslægt.
(1 Mosebog 1:28; 2:3) Men hvordan skulle dette blive til virkelighed efter det katastrofale oprør? Hvad ville Jehova gøre? Det var en alvorlig prøve på hans visdom - måske den største prøve nogen sinde.

Jehova tog straks affære. Han udtalte sin dom over dem der havde gjort oprør i Eden, men gav samtidig sine skabninger et glimt af håb: De var hans hensigt at råde bod på alt det som oprøret ville føre med sig. (1 Mosebog 3:15) Gennemførelsen af hans hensigt ville strække sig over tusinder af år op gennem menneskets historie, lige fra Edens have og indtil en fjern fremtid. Jehovas hensigt er enestående i sin enkelhed og dog så forunderlig at en bibellæser med stort udbytte vil kunne bruge hele sit liv på at granske den og fordybe sig i den. Der kan ikke herske tvivl om at Jehova vil gennemføre det han har besluttet. Når det sker, vil al ondskab, synd og død blive fjernet, og trofaste mennesker vil blive ført frem til fuldkommenhed. Alt dette vil finde sted INDEN den syvende dag er til ende, sådan at Jehova, til trods for alt hvad der er sket, vil have fuldført sin hensigt med jorden og menneskene præcis til den fastsatte tid!

En sådan visdom vækker ærefrygt. Apostelen Paulus følte sig tilskyndet til at skrive: "O dyb af Guds ... visdom!" (Romerne 11:33) Når vi undersøger forskellige sider af denne ærefrygtindgydende egenskab, bør vi hele tiden ydmygt huske at vi i bedste fald kun kan fatte omridset af Guds store visdom.

Hav en god dag!
_________________

"Se, dette er [kun] omridset af hans veje,
og hvad andet end en hvisken af noget høres om ham!
Hvem forstår så hans vældige torden?“
(Job 26:14) -----------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Jeg takker for, at trællen viser........................ jalmar
.................. gud jehovas veje -

"Se, dette er [kun] omridset af hans veje,"

Så er det muligt for mig, at rende den modsatte vej, så jeg ikke også falder i SATANS klør!

Husk 5.Mosebog kap.18 vers 20-22

v20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« v21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« v22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.

SÅ:
HUSK alle JV's FALSKE PROFETIER OG AL DERES ANDEN FALSKE TALE!


JALMAR