Objektiv journalisme; et reelt sociologisk behov ?

Objektiv journalisme; et reelt sociologisk behov ? wiet namam child
Det er et samfundsproblem at journalisterne i de store aviser . . ikke er saglig og objektive samt ikke refererer de internationale love i relevant omfang ! Hvis civilisation er en slags videnskb er der behov for objektivitet, fordi saglighed er en forudsætning for håndgribelig konsekvens !


RETFÆRDIGHED EN INTEGRIT DEL AF SOCIOLOGIEN !

ja, ja ja bæveren Rocco
ja, ja, det skal nok være rigtigt. Men det hedder nu journalistik - og ikke journalisme. Husk det hvis du vil tages alvorligt...

Forholder sig retten til subjektivitet hankatten494
En nu pensioneret redaktør ved et af Danmarks store dagblade sagde engang ved et debatmøde om aviser:"Vi journalister forholder os retten til at være subjektive".
Og sådan er det og har altid været det. Hvor stammer myten fra, at journalistik skal være objektiv? Forklar mig lige det.
Men sublektivitet er selvfølgelig et grimt ord, derfor hedder det "vinkling". Det lærer de i journalistuddannelsen. De skal anlægge en "vinkel" på stoffet, ikke bare skrive det objektivt.
Avisernes historie er tæt forbundet med de politiske partiers historie.
Konservative dagblade anlagde en konservativ "vinkel", socialdemokratiske en socialdemokratisk "vinkel", og sådan var og er det hele vejen igennem.
Hold op med jeres pjat om den objektive journalistik. Den har aldrig eksisteret og vil næppe nogen sinde komme til det.
Den store kunst inden for journalistik er at anlægge den subjektive vinkel så snedigt rent sprogligt, at den kommer til at fremtræde objektivt. Så går den naive avislæser lige i gyngen.

Naiv subjektivitet jgkkg
Subjektiv journalistik er propaganda, indoktrinering, et anti-intellektuelt fænomen . . !

Hvilket ikke gavner samfundet, når det skal bygge sin eksistensberettigelse på funktionalitet - og at mystificere objektivitet som irrelevant i relation til befolkningens oplysning om faktuelle begivenheder og nyheder er totalt demoraliserende ! Og uciviliseret ! nihilistisk, anarkistisk og trist !

Avisernes infrastruktuelle ansvar som talerør for samfundet burde byde subjektiviteten trods i højere grad end det pt synes at være tilfældet !

Kriterierne for subjektiv journalistik er for underforståede, naive, fordomsfulde, pseudorelevante, vanemæssige, ubekendte, . . - og konsekvenserne er subjektiviseret vidensinformation som tilsidesætter og diskriminerer kendsgerninger på basis af ovennævnte kriterier . . !

Som når det kriminelt orienterede zionistiske demokratiske regime militært angriber civile ( hvor det kun og bare er ikkezionistiske civile og infrastruktur som om det er nok til at umenneskeliggøre disse civile medmennesker og sociologisk illigitimere og underkende deres rettigheder til andet end at være ofre ! )
- Og nævnes de potentielle tusinder af ikke kriminelt orientede zionister, som eventuelt går ind for menneskerettigheder og den internationale humanitæree lovgivning ?

Hvor er de flotte målsætninger og referenser i den internationale lovgivnings konventioner, traktaer og erklæringer i den aktuelle journalistik ?
Uden for rækkevidden af subjektiv journalistik og dennes funktionelle sociale kompetence i relation til læserne ?

Mange af menneskehedens store problemer kunne løses hvis objektiviteten af de ansvarshavende avisredaktører blev tilladt samt anvendt - så endte de objektive kendsgerninger ikke kun i humanitære organisationers skrækindjagende saglige og kortfattede årsrapporter !

Lige en tilføjelse hankatten494
Du skriver, at subjektiviteten er naiv. Det giver jeg dig ikke ret i. Den er udspekuleret ned til hver detalje. Den serveres som objektivitet, men den tjener det formål at få os til at tænke som magthaverne.
Og det er den naive læser, der ikke gennemskuer bedraget - og dem er der uheldigvis lidt for mange af.