ophævelse af lejekontrakt

ophævelse af lejekontrakt kamilla85
Ja så kom dagen hvor vi fik et brev fra en advokat.: bla bla bla... samtid skal jeg dog meddele dem at deres lejemål herved er ophævet jfr. lov bla bla bla. hvorfor jeg samtidig hermed har indgivet begæring til fogedretten med henblik på deres udsættelse af lejemålet.

øv øv øv.....men vi vidste det jo nok ville komme. min kære kæreste havde mistet sit job pga. psykiske problemer men fik ik særlig meget kontant hjælp den første måned, så vi har bare ikke haft råd. så derfor sendte vi ansøgning om engangs hjælp op til kommunen, men de er stadig igang med at behandle den sag, men det er jo for sent nu.....

håber ikke nogen har prøvet det før, men er der nogen der ved noget om hvor lang tid der kan gå før foged kommer og banker på ?? er der nogen der ved om kommunen har pligt til at hjælpe eller er vi bare helt lost ??? kan de tvangs fjerne vores søn nu når vi snart ikke har noget at bo i ??

mvh kamilla, som godt ved det er vores egen skyld...

Op til et halvt år Felix
Vil der gå før fogedsagen berammes til ud kørende forretning.

Kommunen har pligt til, at finde anden bolig, her er det en fordel at have børn, da børnefamilier rykker frem i køen.

Du bør henvende dig til kommunen og oplyse om fogedsagen, da de så vil fremme anvisningen af andet lejemål.

Du skal være påpasselig med, at møde i fogedretten, og begære en udsættelse af fjernelsen fra lejligheden, indtil kommunen har anvist ny bolig.

Du bør skrive til advokaten og anmode om udsættelse af fogedforretningen til kommunen har anvist anden bolig.

Såfremt advokaten afviser Felix
At udsætte sagen i fogedretten, skal du sende en skriftlig begæring til fogedretten om, at få en kendelse på en udsættelse af sagen, indtil kommunen har anvist en ny bolig.

Det kan man få, fogedretten vil i givet fald nok bevilge en udsættelse af sagen, indtil kommunen har anvist et andet sted til jer.

Her skal du ikke tabe modet blot fordi en advokat plæderer for en fremme af sagen, men bevare hovedet, og skrive begæringen til fogedretten om en udsættelse af sagen.

Nye regler i flere boligforeninger. mandaabenraa
Huslejen betales ikke , 3 rykkere , kommunen orienteres om betalings problemet. Og man flytter så ( evt, med tvang ) , inden næste husleje skal betales. Reglerne er ændret , fordi der har være alt for store økonomiske tab , på dem der fik lov til at vente med at betale huslejen i flere mdr.
Huslejen SKAL betales .

Jeg mener at singler bliver anvist til et forsorgshjem . Et par med børn , jeg ved ikke om det kan blive til en genhusning , med hjælp fra kommunen.

Jeg har set i fjernsynet , at der var en enlig mor , der ikke fik hjælp til en genhusning , men måtte bo ved venner og familie.
Hun betalte de regninger der var , og så var der ikke penge til huslejen.
Store regninger , der godt kunne have været på et mindre beløb.
Hun fik ingen hjælp , men var hjemløs.

*Håber ikke der er nogen der har prøvet det før*.
Ifølge beboerbladet BOLIGEN , der også er på internettet . Er det et meget stort problem , at bolighavende ikke kan betale huslejen.
Der er rigtig mange tvangs flytninger . Der er ikke penge til huslejen , flytningen , genhusningen.
Huslejen SKAL betales.Kommunen kan jo hjælpe - hvis de vil hjælpe.

Godt nok en træls situation dulkis
- men det er svært at svare dig endegyldigt, for det kører slet ikke ens i de forskellige kommuner og der er stor forskel på hvor travlt der er i retterne. Måske har de tid til at tage dig indenfor 14 dage i fogedretten, så sæt dig ikke og vent på, der går et halvt år.

- Det næste der sker nu er, du/I bliver indkaldt til møde i fogedretten. Så det fornuftigste lige nu ville være, at henvende dig hos din sagsbehandler og høre om de kan/vil hjælpe dig med en ny bolig. Nogle steder henviser de til herberger og opholdssteder til kvinde med børn. Tilværelsen bliver ikke nemmere, hvis det er den løsning i stilles i udsigt. Det kan så undre mig at din kæreste ikke er blevet sygemeldt, frem for at havne på kontanthjælp i første omgang. Hvad er der gået galt her?

- Hvis de kan henvise til en anden bolig, men ikke lige fra dag et, så bed sagsbehandleren gå med dig i fogedretten. Det hjælper af og til på samarbejdsvilligheden fra advokatens side. Det handler om at I selv pakker og får ryddet lejligheden, for gør fogden det, får I ikke Jeres indbo men en regning for opmagasinering. Det bliver ikke frigivet, før hele det skyldige beløb er betalt, så det er jo helt håbløst.

- I yderste konskevens kan du godt risikere at dit barn fjernes, men vær lidt på forkant med tingene, så det ikke ender i en total social deroute for Jeres lille familie.

- Så altså til sagsbehandleren, der kan fortælle dig, hvordan man håndtere problemet i lige netop din kommune.

Håber du kommer igennem uden for mange skrammer.

Kærligst Dulkis[s]

Hvis ikke lejen betales Felix
Såfremt i endnu ikke har betalt lejen med restancen, vil det næppe være muligt, at få udsættelse, så fremmes sagen til udsmidning af hensyn til udlejerens tab derved.

Videre vil kommunen nok kun hjælpe med, at finde et lejemål som i har råd til.

ophævelse af lejekontrakt Anonym
Hej.

Til andre, så er det altid godt at få en jurist til at kigge lejekontrakten igennem før, man underskriver den. Jeg lejede et værelse i Brøndby, da jeg kom i lære som elektriker. Det er lidt af en jungle med en lejekontrakt, derfor fik jeg Blue Juridisk Rådgivning til at se den igennem. Det tog ikke ret lang tid og jeg fik en liste med ting, der var galt.
Det har nok reddet min røv senere.
http://bluejura.dk

hilsen Marco

ophævelse af lejekontrakt SofieP1980
Hej alle sammen

Da jeg selv flyttede i lejlighed fik jeg ligesom Marco en advokat til, at kigge leje kontrakten igennem. Jeg ved advokathuset svendborg har en [url=http://www.advokathuset-svendborg.dk]boligadvokat[/url], som har stor erfaring inden for det område. Jeg fik et møde med deres boligadvokat og det første møde var gratis, så det kan i hvert fald anbefales. Det er vigtigt, at man både som lejer og udlejer har tinge på plads fra starten, så der ikke opstår nogle konflikter. Specielt nu hvor boligmarkedet er så komplekst:S

ophævelse af lejekontrakt Lysestage
[quote="kamilla85" post=1478525]Ja så kom dagen hvor vi fik et brev fra en advokat.: bla bla bla... samtid skal jeg dog meddele dem at deres lejemål herved er ophævet jfr. lov bla bla bla. hvorfor jeg samtidig hermed har indgivet begæring til fogedretten med henblik på deres udsættelse af lejemålet.

øv øv øv.....men vi vidste det jo nok ville komme. min kære kæreste havde mistet sit job pga. psykiske problemer men fik ik særlig meget kontant hjælp den første måned, så vi har bare ikke haft råd. så derfor sendte vi ansøgning om engangs hjælp op til kommunen, men de er stadig igang med at behandle den sag, men det er jo for sent nu.....

håber ikke nogen har prøvet det før, men er der nogen der ved noget om hvor lang tid der kan gå før foged kommer og banker på ?? er der nogen der ved om kommunen har pligt til at hjælpe eller er vi bare helt lost ??? kan de tvangs fjerne vores søn nu når vi snart ikke har noget at bo i ??

mvh kamilla, som godt ved det er vores egen skyld...[/quote]


Kære Kamilla

SKYND jer at få styr på det hele. For ja, kommunen slår i dag hårdt ned på den slags sager, når der er børn involveret og at din kræeste har psykiske problemer oven i, gør bestemt ikke sagen bedre for jer.

Gør alt hvad der står i jeres magt for at få rettet op på jeres økonomi NU og lad være med at sidde og vente på, at kommunen eller andre skal komme og redde jer. Det giver så mange bagslag, så det drømmer I ikke om i jeres skrøbelige situation.

For går I til kommunen med det du fortæller her, så er det ikke kun et spørgsmål om økonomi, men så kigger de også på jeres søn. Sådan er det blevet i dag. Jeg ved det, for min søster sidder i familierådgivningen i en kommune og har med de her sager at gøre. De er SÅ hårdhændede i dag.

Gør nu lige noget ved det selv!! NU! I dette sekund!

ophævelse af lejekontrakt Lysestage
Åh...gammelt indlæg [:D]

Nye regler i flere boligforeninger. anole
mandåbenrå. Ikke korrekt med 3 rykkere. Er huslejen ikke betalt sender du rykker ud med påkrav om at huslejen skal være betalt inden 14 dage. Sker det - sker der ikke andet end du får lagt rykkergebyr på næste husleje. Betaler du ikke kommer fogeden ind i billedet. Kommunen skal efter de nye regler underrettes om rykkeren.