OPRØR MOD retfærdighed

OPRØR MOD retfærdighed Tarsinee
Hvordan er oprør og revolutioner mon i fremtiden ?

Er det altid de fattige og undertrykte der ikke vil finde sig i det længere, eller kan det være de rige og ophøjede der gør oprør mod menneskerettigheder, mod den internationale lovgivning, de som føler sig krænkede af ligestilling og som foretrækker den endorfinberusende tyranniske magt ?Hvis ministrene og regeringerne ikke efterlevede de internationale love og accepterede overgreb på civilbefolkningerne i udlandet og ikke sikrede, at nødhjælpsorganisationerne kunne hjælpe ?

Hvis nationer gennem EU og FN medvirkede til at den humanitære folkeret blev krænket?

Hvis ministre ikke medvirkede til at bringe krigsforbrydere for domstolen?

Ville det være oprør ?
hvis det var demokratisk ?

det sker allerede... tuuret
...fordi illuminati/ny verdensorden -regeringer gør deres hemmelige operationer....

vi har ikke retfærdig samfund....vi får ikke boliger eller frihed, osv.

Oprør soniah
Ja, det ville være oprør, og det er et oprør, når man forsvarer de "værdier" man nu engang har og står for -ved hjælp af de magtmidler der er til rådighed.
Også demokratiet kan være et magtmiddel. Er det din egen helt personlige og individuelle pleje af en særinteresse du ønsker at gennemtrumfe, må man kalde det et oprør når du får gjort sagen til en sag til gavn for almenvældet ved hjælp ag demokratiske virkemidler.
Oprøret ligger i at du går imod tidens trend og mod det flertallet har vedtaget.
Akkurat ligesom det lille barn i trodsalderen vil gøre oprør mod det det betragter som den voksnes utidige overgreb på dets person, når det forhindrer det i, at få sine krav opfyldt.
Sådan mener jeg det hænger sammen.