På jorden eller i himmelen ?

På jorden eller i himmelen ? ftg
"De sagtmodige tager jorden i besiddelse." (Salme 37:11)
"De retfærdige tager jorden i besiddelse, de skal bo for evigt på den." (Salme 37:29)

Jesus gav i sin bjergprædiken et løfte der minder om skriftstederne som er citeret ovenfor. "Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden." (Mattæus 5:5, dansik autoriseret, 1948) Endnu en gang ser vi at jorden skulle være en evig belønning til de troende og trofaste. Jesus gjorde det ikke desto mindre klart for sine apostle at han ville berede en plads for dem 'i sin Faders hus', og at de skulle i himmelen sammen med ham. (Johannes 14:1-2; Lukas 12:32;
1 Peter 1:3-4) Hvordan skal vi da forstå løfterne angående jorden? Er de relevante i dag, og hvem gælder de?

Nogle bibelforskere mener at udtrykket "jorden" som Jesus bruger i sin bjergprædiken, og som bruges i salme 37, slet og ret er symbolsk. I en kommentar af F.Vigouroux i Bible de Glaire fremgår det at han opfatter disse vers som "et symbol på himmelen og kirken". Ifølge M. Lagrange, en fransk bibelforsker, "gælder løftet for de sagtmodige ikke den jord de lever på, hverken det nuværende system eller under mere fuldkomne former, men det sted, hvor det end er, som er himlenes rige". Andre mener at "der bruges jordiske værdier til at symbolisere himmelen". Andre igen tror at "Kana'an, eller løftets land, skal opfattes billedligt og repræsenterer vores hjem i det høje, Guds rige, det som de sagtmodige er stillet i udsigt, og at denne billedlige betydning også gælder Salme 37 og andre vers". Men bør vi være hurtige til at mene at Guds løfter ikke gælder den bogstavelige jord?

Også skriftsteder! jalmar
...............1:) "Mens hele folket hørte det, sagde han (jesus) til disciplene: »Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring og ynder at hilse på. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.«"

(citat: Bibelen, Lukas, Kap. 20, v45-47)

Rettet ind på samme måde som JV har rettet deres bibel ind, så den passer bedre til deres demagogik!

2:) Direkte fra Bibelen.

Falske Profeter! Femte Mosebog 18:20-22


v20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« v21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« v22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.

Der står ikke noget om, at Jehovas Vidner er undtaget fra ovenstående, snarere tværimod!

Med venlig hilse

jalmar

Hvilken jord? sebl
"De sagtmodige tager jorden i besiddelse." (Salme 37:11)
"De retfærdige tager jorden i besiddelse, de skal bo for evigt på den." (Salme 37:29) CITAT SLUT

Men hvilken jord er der tale om? Er det den jord vi lever på nu, eller er det den nye jord som kommer? Husk nu, at du selv startede dette ordkløveri om, at katolikkerne er forkerte på den, fordi de tror på Bibelens lære om en ny jord....

"Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor" 2 Pet 3:13

"Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere" Åb 21:1

Dine spørgsmål er blevet besvaret ftg
i de tre indlæg der er blevet fjernet.

Hvilke indlæg? sebl
Hvad er det for 3 indlæg du taler om? Jeg er jo ikke synsk, så hvis jeg skal læse svaret, bliver det nok nødt til at være i form af rigtige indlæg man kan læse på siden.......

ftg - hvad har du fjernet og ............................... jalmar
...............og hvorfor?

Jeg kunne da også tænke mig at se svarene!Med venlig hilsen

jalmar


P.s. Så vidt jeg husker, er det ikke første gang du bruger det nummer med et fjernet indlæg ftg - er det vel?

Jeg ved ikke om det er dig, jalmar, ftg
men én har ihvertfald klaget. Hvem det er må du spørge moderatorerne om.

Prøv med dine egne ord.... sebl
Nå, det kender jeg ikke noget til. Men det er vel hvad man risikerer, når man bryder reglen om ikke at kopiere så konsekvent som du gør. Men så kunne du måske prøve at forklare det med dine egne ord, så vi kan se de pointer vi er gået glip af?

Jeg tror faktisk ftg, at du ............................ jalmar
.............indimellem er ufrivillig rimelig morsom!

Men efter agains indlæg, kunne jeg faktisk godt lide at vide, hvad det er du har skrevet om hvad!


Og igen - du har brugt den med fjernelsen før, dengang drejede det sig også om svar fra dig, nemlig svarene på de 6 spørgsmål jeg stillede dig, som du ikke kunne svare ærligt og redeligt på!Med venlig hilsen

jalmar