Pædofile på internettet

Pædofile på internettet ftg
Man bør være uhyre forsigtig når man bruger chatrooms på Internettet. Et chatroom er et medium der gør det muligt for internetbrugere at kommunikere med hinanden. Mange bruger e-mail til at kommunikere med deres nære venner eller til at bevare en regelmæssig kontakt med familiemedlemmer der bor langt væk. Men der er forskel på at sende e-mail til nogen man kender, og til nogen man ikke kender. Kunne du tænke dig at taste et tilfældigt telefonnummer og straks gøre dig til ven med den der tog telefonen? Selvfølgelig ikke. Ville det da være fornuftigt at opdyrke et onlinevenskab med en vildfremmed person?

Et problem i forbindelse med at kommunikere med en fremmed er at han måske ikke er den han giver sig ud for at være. Vedkommende kunne for eksempel være en pædofil som ønskede at udnytte godtroende børn og unge.

Parry Aftab, en advokat som beskæftiger sig med sager vedrørende Internettet, forklarer hvor let det kan gøres. Hun siger: „Mange børn bruger chatrooms. Det har pædofile lagt mærke til, og de følger med i børnenes samtaler og finder på den måde frem til børn som er ensomme. Et barn skriver måske: ’Mine forældre skal skilles . . . Jeg hader min mor. Hun vil ikke købe det computerspil til mig som jeg gerne vil have.’ . . . Den pædofile kobler sig ind på onlinesamtalen og siger: ’Mine forældre skal skilles . . . Jeg hader min mor . . . Jeg kunne ikke få det spil jeg ønskede mig, før onkel Timmy kom og gav mig det. . . . Det eneste man skal gøre er at gå ned i centret og møde onkel Timmy.’“ „Onkel Timmy“ er i virkeligheden den pædofile der er på udkig efter et offer.

Det er derfor af afgørende betydning at forældrene bevarer et nært og kærligt forhold til deres børn. De må sørge for at have en åben kommunikation med børnene så de ikke føler behov for at søge følelsesmæssig støtte de forkerte steder.

Tak for dit indlæg anonym
og oplysningen.
Hjemmesiden www.komogvind.dk er også et godt sted for nemme ofre + hjemmesiden er betændt med spam,virus,spam,trojansk hest,og folk,som skifter køn ved at trykke mand/kvinde et paradis for skumle personer...bare en advarsel fra mig.

Disse hjemmesider viser JV,s....................... jalmar
...............Måde at takle deres Pædofile på!

(Nogle af disse Pædofile, er muligvis Bonkammerater med ftg på diverse stævner!)
F.eks disse:

http://www.etsectera.com/nyheder/content/view/63/2/
eller disse!
http://www.etsectera.com/nyheder/content/view/23/2/

Dette mener ftg om de ikke anmeldte PÆDOFILE - De ca. 23.720 der er Registrerede i Broocklyn for USA og Canada!

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=725010


Hvad er JV's Retningslinier for Problemet!

http://web.telia.com/~u31316340/EB20040511.htm

Når Ofret/Barnet klaget - bliver Ofret/Barnet svinet til/truet, Misdæderen en løftet Pegefinger, og får muligvis at vide, at han skal være lidt mere forsigtig - Og kan ellers fortsætte sin leg med børnene længe endnu!

FOR NU ER DER INGEN DER TØR KLAGE!

LÆS HVORFOR!
(01/07-2003) - Sverige - Anders var Jehovas Vidne. Han blev sexuelt misbrugt som barn.

På trods af, at han omtalte det, skete der intet.

Anders medvirkede derfor i et program, Uppdrag granskning.

I dag blev Anders derfor udstødt af sekten. Dette foregik ikke på sædvanlig vis ved at han blev tilkaldt til møde i det dømmende udvalg (en panel på tre ældste, som skal afgøre hvorvidt man skal udstødes eller ej). I stedet for mødt man blot op på hans arbejdsplads og meddelte ham, at han var udstødt.Afgørelsen blev foretaget af - Ingemar Bergman fra Vänersborg samt Jan Skoglund og Lars Nilsson, begge fra Stenungsund.

Sekten mener, at det, at Anders fortalte om det, han havde været udsat for som barn ødelagde Jehovas Vidners image. Man optog hans adværd som om han afskar sig fra bevægelsen og skal derfor betragtes som frafalden (en som udstødte sig selv)(Cyril Malka)

http://www.etsectera.com/nyheder/content/view/14/2/


Jo Jo Der er skam stor gfrund til, at ftg prøver at få opmærksomheden væk fra det det drejer sig om:
PÆDOFILE OG DERES STATUS I JEHOVAS VIDNER!


JALMAR

Danske Internetsider!........................................... jalmar
...............Hvad siger Religion.dk om JV og Pædofile:

http://www.religion.dk/nyheder/artikel:aid=211480

http://www.religion.dk/nyheder/artikel:aid=14484

Hvad siger Den Danske eks.JV forening:
Problemet i Danmark afhjælpes bl.a. gennem disse foreninger!

http://www.jv-dialog.dk/stottegruppen/incest/jvincest.htm

Ja det er en god ide af ftg at prøve at skifte "legeplads"


JALAMAR

Internetside fra SVERIGE:........................... jalmar
.................Hvad siger de I Sverige!¨

http://www.katolik.nu/html/cults.htm#2d


JALMAR

Bill Bowens SilentLambs.......................... jalmar
....................HVEM ER STIFTEREN af SILENTLAMBS!

En af de sidste!

http://www.silentlambs.org/dojwprotectcm.htm


William H. Bowen of Draffenville, KY

Other leaders feel that all suspected cases should be reported. In his letter of resignation as presiding overseer (chief elder), William H. Bowen of Draffenville, KY, wrote: "I refuse to support a pedophile refuge mentality that is promoted among bodies of elders around the world. Criminals should be ousted, identified and punished to protect the innocent and give closure to the victim." Bowen later organized a support and advocacy group for abuse victims called: Silentlambs .JALMAR

Pas på ftg, hun kommer efter dig. enoch.ben.enoch
Korrekt ftg,

Hun kommer efter dig / jer.


Parry Aftab. http://www.blogger.com/profile/3657984

This woman, ja, ftg nu er det du skal holde ørene stive. Jehovas Vidner skal i særdeleshed passe på¨parry Aftab denne udemærkede kvinde.

Ser du ftg, hun kommer efter jer: *Plans for 'watchtower',
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/370327.stm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hun kommer efter jer i de mere end 2000 sager.
http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1083328831112


Enoch