Pagten med Abraham

Pagten med Abraham traellen
Mere end 2000 år efter at mennesket var blevet vist ud af Paradiset, sagde Jehova til sin trofaste tjener Abraham: „Jeg [vil] visselig velsigne dig og visselig gøre dit afkom talrigt som himmelens stjerner . . . og ved dit afkom skal alle jordens nationer velsigne sig fordi du har hørt efter min røst.“ (1 Mosebog 22:17, 18) Det var mere end et løfte; det havde form af en juridisk pagt, ( http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=750894 ) og Jehova stadfæstede det med sin ubrydelige ed. (1 Mosebog 17:1, 2; Hebræerne 6:13-15) Tænk at den suveræne Herre indgik en juridisk aftale med Abraham om at velsigne menneskeheden!

Med Abrahamspagten blev det åbenbaret at det lovede afkom (1 Mosebog 3:15) ville fremstå som et menneske, som en efterkommer af Abraham. Men hvem ville det vise sig at være? Med tiden åbenbarede Jehova at Isak var den af Abrahams sønner hvorigennem afkommet skulle fremstå. Af Isaks to sønner udvalgte Gud Jakob. (1 Mosebog 21:12; 28:13, 14) Og senere udtalte Jakob følgende profetiske ord om en af sine 12 sønner: „Scepteret vil ikke vige fra Juda eller kommandostaven fra stedet mellem hans fødder, før Silo [„han som den tilhører“] kommer, og ham vil folkeslagenes lydighed tilhøre.“ (1 Mosebog 49:10) Det stod nu klart at afkommet skulle være EN KONGE, en efterkommer af Juda.

Hav en god dag!
__________________

"Og Jehovas engel råbte for anden gang til Abraham fra himmelen og sagde: „’Ved mig selv sværger jeg hermed,’ lyder Jehovas udsagn, ’at fordi du har gjort dette og ikke har holdt din søn, din eneste, tilbage, så vil jeg visselig velsigne dig og visselig gøre dit afkom talrigt som himmelens stjerner og som sandskornene der er ved havets bred; og dit afkom vil tage sine fjenders port i besiddelse. Og ved dit afkom skal alle jordens nationer velsigne sig fordi du har hørt efter min røst.’“ (1 Mosebog 22:15-18)

"For da Gud gav sit løfte til Abraham, svor han ved sig selv, da han ikke kunne sværge ved nogen større, og sagde: „Sandelig, jeg vil visselig velsigne dig og visselig mangfoldiggøre dig.“ Og således opnåede [Abraham], efter at han havde udvist tålmodighed, [dette] løfte." (Hebræerne 6:13-15) -----> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Spændende. ftg
Det vil altså sige at "kvindens afkom", som skulle knuse slangens hoved, ville blive født gennem Abrahams slægtslinie. Han vile være en efterkommer af Abraham, Isak og Jakob.

"Og jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden og mellem dit afkom og hendes afkom. Han skal knuse hovedet på dig, og du skal knuse hælen på ham."
(1 Mos.3:15)

Hagar - Ismael smutt
Og hvor kommer så Ismaels efterfølgere ind i billedet. Er det Satans børn?

1 Mos
v10 Og Herrens engel sagde til hende: "Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles." v11 Og Herrens engel sagde til hende:
"Se, du er med barn;
du skal føde en søn
og give ham navnet Ismael,
for Herren har hørt din lidelse.
v12 Han skal blive et vildæsel af et menneske; hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham, han skal leve på tværs af alle sine brødre"

Ismael - er han ikke stamfader ril araberne?

Sådan kan man ikke sige det. ftg
Bibelen siger: "Guds børn og Djævelens børn kendes på dette: Enhver som ikke øver retfærdighed er ikke af Gud, og det er den som ikke elsker sin broder heller ikke." (1 Johannes 3:10) Vi må derfor elske vor næste som os selv.
Venlig hilsen, ftg.

Ismael ftg
Jo, Ismael er forfader til Arabien, og Isak til jøderne. Det lovede afkom skulle komme gennem jøderne.