Pagten med David om et rige

Pagten med David om et rige traellen
I det 11. århundrede før vor tidsregning kastede Jehova mere lys over den hellige hemmelighed, som står omtalt i
1 Mosebog 3:15, ved at indgå endnu en pagt. Han gav den trofaste kong David dette løfte: "Jeg [vil] oprejse dit afkom efter dig ... og jeg vil grundfæste hans kongedømme.... Jeg vil grundfæste hans kongedømme for stedse."
(2 Samuel 7:12-13; Salme 89:3) Nu var den slægtslinie hvorigennem det lovede afkom skulle fremstå, blevet indsnævret til Davids slægtslinie. Men ville et almindeligt menneske være i stand til at herske "for stedse"? (Salme 89:20, 29, 34-36) Og kunne en jordisk konge udfri menneskeheden fra synd og død?

David skrev under inspiration: "Jehovas udsagn til min Herre lyder: 'Sæt dig ved min højre hånd indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder'. Jehova har svoret (og han fortryder det ikke): 'Du er præst evindelig på Melkisedeks måde'!" (Salme 110:1, 4) Davids ord sigtede direkte til det lovede afkom, Messias. (Apostelgerninger 2:35-36) Denne konge skulle ikke regere fra Jerusalem, men fra himmelen, hvor han skulle sidde ved Jehovas "højre hånd". Det ville give ham myndighed over langt mere end Israels land, ja, over hele jorden. (Salme 2:6-8) Hermed var endnu en side af den hellige hemmelighed blevet åbenbaret. Læg mærke til at Jehova udtalte en højtidelig ed om at Messias skulle være "præst ... på Melkisedeks måde". Ligesom Melkisedek, der tjente som konge og præst på Abrahams tid, ville det lovede afkom blive direkte udnævnt af Gud til at være både konge og præst. (1 Mosebog 14:17-20)

I tidens løb benyttede Jehova sine profeter til at åbenbare flere enkeltheder i forbindelse med sin hellige hemmelighed. Esajas oplyste for eksempel at afkommet skulle lide en offerdød. (Esajas 53:3-12) Mika forudsagde hvor Messias skulle fødes. (Mika 5:2) Og Daniel profeterede om det nøjagtige tidspunkt for hvornår afkommet skulle fremstå, og hvornår han skulle dø. (Daniel 9:24-27)

Hvordan disse profetier ville blive opfyldt, forblev et mysterium indtil afkommet, Jesus Kristus, fremstod.

Hav en god dag!
_________________

"Når dine dage er til ende og du ligger hos dine fædre, så vil jeg oprejse dit afkom efter dig, det som udgår fra dit indre, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongedømmes trone for stedse." (2 Samuel 7:12-13)

"„Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte; jeg har tilsvoret David, min tjener:
’Til fjerne tider grundfæster jeg dit afkom, og jeg vil bygge din trone generation efter generation.’“
(Salme 89:3-4) --------------------------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm