Pagten med Israel

Pagten med Israel traellen
I 1513 f.v.t. indgik Jehova en pagt med Abrahams efterkommere, Israels Nation. Derved blev der lagt et grundlag for yderligere åbenbaringer vedrørende den hellige hemmelighed. (1 Mosebog 3:15) Selv om denne pagt, den mosaiske lovpagt, nu ikke længere er i kraft, har den spillet en vigtig rolle i forbindelse med Jehovas hensigt og det lovede afkom. Hvordan? Lad os nævne tre måder. For det første fungerede Loven som en beskyttende mur. (Efeserne 2:14) Dens retfærdige bestemmelser fungerede som en barriere mellem jøder og hedninger. Loven var derfor med til at beskytte den slægtslinie hvorigennem det lovede afkom skulle vise sig. Denne beskyttelse var i høj grad medvirkende til at nationen stadig eksisterede da Guds tid var inde til at Messias skulle fødes i Judas stamme.

For det andet understregede Loven menneskets behov for at blive genløst. Den var fuldkommen og viste klart at syndige mennesker ikke var i stand til at overholde den fuldt ud. Den tjente således til "at gøre overtrædelserne kendt, indtil det afkom som løftet var givet til, kom". (Galaterne 3:19) De dyreofre loven foreskrev, gav mulighed for en midlertidig soning af synd. Men som Paulus skrev, er det "ikke muligt at blod af tyre og bukke kan tage synd bort". Disse ofre var derfor blot forbilleder på Kristi genløsningsoffer. (Hebræerne 10:1-4) For trofste jøder blev pagten derfor 'en opdrager der ledte dem til Kristus'. (Galaterne 3:24)

For det tredie gav denne pagt Israels nation nogle fantastiske fremtidsudsigter. Jehova lovede Israelitterne at de ville blive "et kongerige af præster og en hellig nation" hvis de trofast overholdt pagen. (2 Mosebog 19:5-6) Med tiden var det da også kødelige israelitter der blev de første medlemmer af et himmelsk kongerige af præster. Men Israels nation som et hele gjorde oprør mod lovpagten, forkastede det messianske afkom og gik derved glip af det privilegium den var blevet stillet i udsigt. Hvordan ville antallet af dem der skulle udgøre kongeriget af præster, den hellige nation, så blive fuldtalligt? Og hvilken forbindelse ville der være mellem denne nation og det lovede afkom? Disse sider af den hellige hemmelighed ville blive åbenbaret når Guds tid var inde til det.

Hav en god dag!
___________________

"Hvorfor da loven? Den blev føjet til for at gøre overtrædelserne kendt, indtil det afkom som løftet var givet til, kom; og den blev formidlet gennem engle ved en mellemmands hånd." (Galaterne 3:19)

"Følgelig er loven blevet en opdrager der leder os til Kristus, for at vi kan blive erklæret retfærdige som følge af tro." (Galaterne 3:24) -----> http://www.watchtower.org/bible/index.htm