Pagten om riget

Pagten om riget ftg
"Det [er] jer som er blevet hos mig i mine prøvelser; og jeg indgår en pagt med jer, ligesom min Fader har indgået en pagt med mig, om et rige." — Luk. 22:28, 29.

Den sidste aften Jesus var sammen med apostlene, den 14. nisan i år 33, indstiftede han det måltid som senere blev kendt under navnet „Herrens aftensmåltid“, og befalede dem at mindes denne begivenhed. I løbet af aftenen sagde Jesus de ovennævnte ord til de 11 som var tilbage. (Luk. 22:19, 20) Det må have været en stor glæde og tilfredsstillelse for apostlene at høre disse ord! Her fik de tilbudt den største ære og mest enestående forret som noget menneske kunne ønske sig! (Matt. 7:13, 14; 1 Pet. 2:9) Som den rejsende købmand i Jesu lignelse havde de givet afkald på meget for at følge Jesus i deres stræben efter Riget. (Matt. 13:45, 46) Nu blev de forsikret om at de ofre de havde bragt indtil dette øjeblik, ikke havde været forgæves. De ville være de første der skulle være sammen med Jesus i den himmelske regering. (Åbenbaringen 14:1-3)
_________________________________

"Og jeg så, og se! Lammet stod på Zions Bjerg, og sammen med det et hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets Faders navn skrevet på deres pander. Og jeg hørte en lyd fra himmelen som lyden af mange vande og som lyden af kraftig torden; og lyden som jeg hørte, var som af sangere der akkompagnerer sig selv på harpe og spiller på deres harper. Og de synger ligesom en ny sang foran tronen og foran de fire levende skabninger og de ældste; og ingen var i stand til at lære den sang uden de hundrede og fireogfyrre tusind, som er blevet købt fra jorden." (Åb.14:1-3)

Nadver kun til de 144000. Ja da
og hvad så med resten ? tænk på indstiftelses ordene, og tænk på at Jesus sagde engang under et større møde med sine decsiple, hvor der var nogle der forlod ham, for netop disse ord " hvis I ikke spiser af mit kød og drikker af mit blod har I ikke liv i jer"

sådan gik det de falske kristne sveland
http://debat.religion.dk/showthreaded.php?Cat=&Board=02112006&Number=116623&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&vc=1
ja den falske religion, tabte i retten mod extra bladet :)

Husk også misionsbefalingen Osv.
og de sidste ord " idet I lære dem at holde alt det som jeg har befalet jer"
Venlig hilsen
Ps. husk at jeg inviterede dig og din mor til Juleaften i år, det står stadig ved magt, såfremt at du skulle komme på bedre tanker.