PARADISET - i himmelen eller på jorden?

PARADISET - i himmelen eller på jorden? ftg
Jehovas vidner lærer at paradiset kommer her på jorden, og man skal ikke dø for at komme i paradiset. Ligesom Noa overlevede vandfloden vil der også være nogle der overlever den nuværende verdens afslutning.

Hvem skal arve jorden ? ftg
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=703702

Spørgsmål: sanessa
betyder det så, at "jordens undergang", eller hvad det nu er, ikke betyder denne verdens endeligt for alle? Er det de 144.000 der overlever? Hvis det er, kan man så sige noget om hvad jordens undergang kommer til at bestå i?

...der er jo mange muligheder

Forureningskatastrofer, atombomber/a-kraft, klimaændringer, solen slukker, jordskælv, ophør af iltudvikling - feks. udvikling af polyvand, epidemier, meteornedfald..bare for at tage nogle...

ingen af de overstående nimbuto
Så vidt jeg har forstået er det JVs Gud som går rundt med sin trefork og dræber alle mennesker. En dejlig Gud at tilbede. Heldigvis er tanken absurd, og budskabet bliver spredt med henblik på, at få bedre donationer til den allerede stinkende rige skattefuskende organisation (som jeg anmeldte i dag for skattefusk).

Det er ikke de 144.000 der skal arve jorden. ftg
Bibelen fortæller at der kommer en afsluttende krig, og at "en stor skare som ingen er i stand til at tælle, af alle nationer og stammer og folk og tungemål" vil overleve denne krig og danne grundlaget for en ny verdens befolkning. (Åbenbaringen 7:9-10, 14)

Venlig hilsen, ftg.

Hovsa! sebl
Du skriver om "en stor skare som ingen er i stand til at tælle, af alle nationer og stammer og folk og tungemål", som er omtalt i Bibelen. Hvor siger Bibelen, at den skare er henne?

Krigen som omtales i Bibelen ftg
"De er i virkeligheden udtalelser inspireret af dæmoner og gør tegn, og de går ud til kongerne på hele den beboede jord for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag."
(Åbenbaringen 16:14)

Hjælp til svaret... sebl
Nej, det var ikke helt fair, at stille dig så svært et spørgsmål. Så du får lige lidt hjælp:

"Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne ... Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?« v14 Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
v15 Derfor står de for Guds trone
og tjener ham dag og nat i hans tempel," Åb kapitel 7

Nå, nu kom jeg til at give dig svaret - de står foran Guds trone. Ja, der kan man bare se....

Hvordan var det nu - I tror de 144000 israelitter (Åb 7:4) er i Himmelen (foran Guds trone) og den store skare er på jorden, ikke sandt? Men i Bibelen er den store skare foran tronen - men hov, det er de 144000 jøder også (Åb 14:3)

"Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. v2 Og jeg hørte en lyd fra himlen som lyden af vældige vande og som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. v3 Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de fireogtyve ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de ét hundrede og fireogfyrre tusind, som er købt fri af jorden. v4 Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet" Åb 14:1-4

Bemærk at de 144000 jøder kaldes "en førstegrøde". Evangeliet kom jo først til jøderne og dernæst til de hedningekristne. Som det siges om evangeliet adskillige gange i Paulus Brev til Romerne:

"for jøde, først, og for græker" Rom 1:16; 2:9; 2:10

Det er ret enkelt. De 144000 er jødekristne (der sættes ovenikøbet navn på stammerne de tilhører). Den store skare er hedningekristne (som det præciseres: de kommer fra alle mulige forskellige folk). Men de er i samme hjord. Som Jesus sagde havde han også andre får (hedningekristne) som hørte til folden - men der ville kun være en fold.

Bibelen taler om et håb (ikke to), en hjord (ikke to), en Herre osv. I er helt på vildspor med jeres to skarer vås!

Helt ærligt nimbuto
Betragter du mig som værende ond ?

"De onde udryddes nemlig, men de der håber på Jehova, skal tage jorden i besiddelse. Og om kort tid, da er den ugudelige ikke mere . . . Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred." — Salme 37:9-11.

Jeg kan kun konkludere at, du mener jeg er ond, og at du glæder dig til den dag, jeg bliver udryddet.

Hvis dette er korrekt, hvem er så ond ?

Personligt mener jeg at du er blev ført bag lyset af noget som minder om satan. Jeg er også klar over at du normalt nægter at kommentere, når der er modvind som nu. Lad os se om du gemmer dig som altid.

Det står i ftg
Åbenbaringen 7:14.

Det er Gud der skal dømme, ftg
ikke jeg, men du laver mange fejlagtige konklusioner.

Så vidt jeg forstår kan dette kun tolkes på 1 måde nimbuto
Det er de retskafne der skal bo på jorden, og de uangribelige der vil blive ladt tilbage på den. Men de ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den. — Ordsprogene 2:21, 22.

Det er de ord du lever ud fra.

Guds kærlighed skulle lede til sindsændring. ftg
Hvis du mener at du vil blive dømt af Gud, hvorfor så ikke få sagen bragt i orden nu?

Jeg vil have at du ser lyset nimbuto
Det er din tro, ikke min. Jeg bruger citater fra din tro, for at få dig på rette vej. Jeg mener ikke der er en Gud, og hvis jeg skulle tro på en Gud, ville jeg ikke tro det var en satan som udslettede alle mennesker som ikke tror ukritisk. Jeg ville tro på en kærlig Gud, efter min målestok passer JV på ingen måde til dette kriterie.

JV lever efter sharia lignende forhold og i bliver tørret godt og grundigt økonomisk. Strikse regler forhindrer jer i at tænke frit. Jeg ville ønske du kunne se det. Jeg håber du kommer ud, du behøver ikke opgive din tro på en Gud. Men vælg da en af de kærlige versioner. Jeg prøver at hjælpe dig. Jeg lover det er sidste gang, hvis du lover at tage mine ord til efterretning.

Prøv at have lidt færre ftg
forudfattede meninger, nimbuto, det vil gavne dig.
Venlig hilsen, ftg.

ftg, tamt svar smutt
I tråden "Hjælp til svaret" har again alerede gengiven Åbenbarigen 7:14 kl. 23.12

Det er tamt kun at svare ham: Det står i Åbenbaringen 7:14 kl. 23.13

Det var bedre om du havde en forklaring til om der er een eller to skarer? Har du det? Hvordan lyder den?

Flere spørgsmål sanessa
Jeg har læst biblen, og langt det meste giver ingen mening for mig...Det er jo klart, jeg har ikke sat mig for at tolke på det, men det kunne jeg sagtens gøre, og antageligt få noget ganske andet ud af det, end du gør.

Jeg opfatter meget af det, der står i biblen som fuldstændig åbent for fortolkninger...man kan tage, det man finder brugbart og lade resten vente, til en anden gang. Måske bliver det aldrig brugbart og måske møder man nogen, som netop finder mening i noget, man ikke selv har tillagt nogen betydning hidtil.

På den måde kan man med udgangspunkt i biblen og en fælles intention om at nå hinanden på et åndeligt plan, udveksle holdninger, erfaringer og udvikle sig derved .....

Kan du sige mig, hvordan du ved at din fortolkning af biblens ord og profetier er den rigtige? forstået som værende mere rigtig end andre fortolkninger. Der er mange, der hævder at deres fortolkninger er de rigtige...og de er hver især meget forskellige....men ingen forekommer mig mere rigtig end andre.

Hvordan har de ord, der står i biblen fundet vej dertil, og som sådan optræde som mere "betydende" end andre ord?

Jeg spørger, fordi du synes at opfatte din tro og bibelkundskab, som var det konkret viden, og det er det jo ikke.

Gud findes sanessa
ellers ville man jo ikke kunne tale om "ham". Ligesom nisser, feer, spøgelser, hekse, trolde, satan, alfer, marer, sirener, uhyrer, mylinger og hvad ved jeg....Det er begreber som FINDES...men dog kun, som sådan, ikke i deres beskrivelser. De har alle nogle betydninger og definitioner, der i et vist omfang er fælles, men i meget stort omfang er private....

Således eksisterer
- gud som begreb,
- gud som et centrum for en privat tro
- Gud, som en personificeret guddommelighed og omdrejningspunkt for en religion

Det er en viden jeg har...men min personlige og private opfattelse og definition af gud...ja...den er opstået, som følge af mit liv...I respekt for det, tror jeg fuldt og fast på, at ethvert menneske har sin gud, og at der kun er den ene ~,o

Du er sikkert enig i alt ftg
hvad der står i dette indlæg.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=707119

Svar på dine spørgsmål ftg
Du skriver: "Jeg har læst biblen, og langt det meste giver ingen mening for mig...Det er jo klart, jeg har ikke sat mig for at tolke på det, men det kunne jeg sagtens gøre, og antageligt få noget ganske andet ud af det, end du gør."

Svar: Det har du ret i. Man skal netop afholde sig fra at tolke Bibelen i alle mulige retninger, men nøjes med at forstå det man kan.

Du skriver videre: "Jeg opfatter meget af det, der står i biblen som fuldstændig åbent for fortolkninger...man kan tage, det man finder brugbart og lade resten vente, til en anden gang."

Svar: Her gør du det helt rigtige. Forståelse er noget der kommer efterhånden.

Videre: "Måske bliver det aldrig brugbart og måske møder man nogen, som netop finder mening i noget, man ikke selv har tillagt nogen betydning hidtil."

Sv.: Den mulighed foreligger.

Du skriver: "På den måde kan man med udgangspunkt i biblen og en fælles intention om at nå hinanden på et åndeligt plan, udveksle holdninger, erfaringer og udvikle sig derved ..... "

Sv.: Man skal have hjælp til at forstå Bibelen, Halfevil333. Bibelen er for omfattende til at man bare lige kan forstå den på egen hånd. Der er nogen der kan forstå den. Det er den sande kristne menighed som Gud har salvet med sin hellige ånd. Denne menighed af salvede kristne, er Jesu brødre, og det er dem der sørger for åndelig føde til Jordens befolkning. Du kan læse om dem i Mattæus 24:45-47.

Spørgsmål: "Kan du sige mig, hvordan du ved at din fortolkning af biblens ord og profetier er den rigtige? forstået som værende mere rigtig end andre fortolkninger. Der er mange, der hævder at deres fortolkninger er de rigtige...og de er hver især meget forskellige....men ingen forekommer mig mere rigtig end andre."

Sv.: Man skal forstå Bibelen rigtigt. Det gør man ved at lade Bibelen fortolke sig selv. Bibelen skal granskes. Hvis der er et skriftsted de er svært at forstå, så skal man blot læse hvad Bibelen siger om det samme emne andre steder. På den måde vil Bibelen forklare sig selv. Det ene skriftsted forståes i lyset af det der står andre steder, så ved at sammenholde skriftsteder med hinanden kommer man til den rigtige forståelse.

Sp.: "Hvordan har de ord, der står i biblen fundet vej dertil, og som sådan optræde som mere "betydende" end andre ord? "

Svar: Bibelen indeholder Guds ord og tanker. Det er igennem Bibelen at Gud meddeler sig til os, menneskene her på jorden. Herom siger Bibelen: "For aldrig er en profeti blevet fremført ved et menneskes vilje, men mennesker udtalte [ord] fra Gud idet de blev ført af hellig ånd." (2 Peter 1:21) Og i 2 Timoteus 3:16-17 står: "Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan være fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning." Hvis du tror på at Bibelen virkelig kommer fra Gud, så bliver den meget nemmere at forstå.

Til sidst skriver du: "Jeg spørger, fordi du synes at opfatte din tro og bibelkundskab, som var det konkret viden, og det er det jo ikke."

Svar: Nå det mener du ikke? Bibelen siger ellers: "Tro er den sikre forventning om ting der håbes på, det klare bevis på virkeligheder som ikke ses." (Hebræerne 11:1) Jo, tro er noget meget konkret. Det er oplysning som man får fra Gud den almægtige. Når man læser i Bibelen bliver man oplyst af Guds ord. Det er sand oplysning og konkret viden, "det klare bevis på virkeligheder som ikke ses". Gud har tal på alle stjernerne, og kender den ene fra den anden, så han kan sagtens give undervisning igennem en bog.

Med venlig hilsen, ftg.