Pas på Moar

Pas på Moar Lille Lise
En mor stod i kø med sin datter lige bag en meget kraftig dame.
Pludselig gik den kraftige dames personsøger i gang med at bippe
og datteren sagde:
"Pas på mor! Hun bakker."