Patriotism

Patriotism modild
"The feeling of patriotism - It is an immoral feeling because, instead of confessing himself a son of God . . . or even a free man guided by his own reason, each man under the influence of patriotism confesses himself the son of his fatherland and the slave of his government, and commits actions contrary to his reason and conscience." (Leo Tolstoy, Patriotism and Government)

Der er nok en ganske tynd grænse mellem fædrelandskærlighed og ideen om at forsvare sit land?

Hvilke gruopvækkende handlinger har mange ikke udført, med patriotismens bind for øjnene?

V.H. Modild

Og hvad skal vi så gøre komododragon
være negative overfor vores eget land og egen kultur?
Måske lidt ligesom når Burka-Elsebæth Gerner Nielsen er ude at sige at hun væmmes over de mange danske flag hun så engang hun var ude at køre en tur og at dansk kultur bare er frikadeller og sovs?

:) næhh.. modild
Vi skal vel forholde os til den grænse, jeg skitserede.... mellem fædrelandskærlighed og patriotisme, og lige have in mente, at det er de store armbevægelser Tolstoy her bruger, hvilket som jeg ser det, er en påmindelse om det Emanuel Kant ligeledes påpeger, at vi skal betjene os af vores fornuft, og ikke lade os rive med af forblommede vendinger, hvad enten de er forførende i forhold til netop at fratage os vores autonomi, og selvstændige forholden, eller som i tiden nu hvor medier og gustne magtstrukturer i form af corporationer gerne ser en stadig frygt plantet i verdensbefolkningen.:)

Det er jo i orden, at holde vildt meget af sit land, og netop derfor burdde man vel holde øje med, når landet voldtages eller bliver presset ud i noget, der ellers ligger netop det fornuftige og selvstændige menneske fjernt... eller hur?

V.H. Modild

patriotism Boning unlogget
er kun forbehold, og i orden i landet man bor i
Ordet betydning er ligegyldigt ,O)
vh
Boning

Vil forsvare mit land kampestenen
Hvilke gruopvækkende handlinger er ikke udført af formålsløse eller overvurderede personligheder? Hvilke gruopvækkende handlinger er ikke udført?

Jeg vil forsvare mit land, men ser det hellere bestå. Vil du ikke forsvare Danmark?

Patriotisme er ikke skadelig, nogle skal holde sammen på foretagendet og forsvare selv samme. Vi kan skrive om hvad en sand patriot er?

Forskel? Klaus1234
Forklar mig lige forskellen mellem patiotisme og fædrelandskærlighed. Mig bekendt er patriotisme afledt af det græske patriotes (landsmand) og kendt fra parter på latin fader)
Mon ikke du skulle tage udgangspunkt i forskellen mellem statspatriotisme og nationalisme. Statspatriotismen som vi kender fra den danske helstat i 1700-tallet var nemlig ikke nationalistisk, da denne bevægelse først dukker op i slutningen af 1700-tallet og accellererer med romantikken og ikke mindst Grundtvigs fra Tyskland inspirerede bragesnak